Download  Print this page

De Equalizercurve Aanpassen - Eq3 Tune; Optionele Apparaten Gebruiken; Cd/md-wisselaar - Sony MEX-BT5000 Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

AUX Level
Het volume van de aangesloten randapparatuur
aanpassen. Met deze instelling is het niet nodig
om het volume tussen bronnen aan te passen
(pagina 24).
Aanpasbaar niveau: "+6 dB" – "±0 dB" (
"–6 dB"
* Als het systeem is uitgeschakeld.
De equalizercurve aanpassen
— EQ3 Tune
Met "Custom" van EQ3 kunt u uw eigen
equalizerinstellingen bepalen.
1
Selecteer een bron en druk op
(MENU).
2
Selecteer "Sound" c "EQ3 Preset" c
"Custom" met de joystick.
3
Selecteer "EQ3 Tune" met de joystick.
4
Selecteer het gewenste
frequentiebereik: "LOW", "MID" of
"HI".
5
Selecteer de frequentie die u wilt
aanpassen.
Aanpasbare frequentie in elk bereik:
LOW: 60 Hz of 100 Hz
MID: 500 Hz of 1,0 kHz
HI: 10,0 kHz of 12,5 kHz
6
Pas de equalizercurve aan.
Het volume kan worden aangepast in stappen
van 1 dB, van –10 dB tot +10 dB.
7
Druk op de joystick.
Herhaal stap 4 tot en met 7 om de overige
frequenties aan te passen.
Als u de fabrieksinstelling voor de
equalizercurve wilt herstellen, selecteert u
"Initialize" c "Yes" in stap 4.
Tip
Andere equalizertypen kunnen ook worden
aangepast.

Optionele apparaten gebruiken

CD/MD-wisselaar

) –
z
De wisselaar selecteren
1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot "CD" of
"MD" wordt weergegeven.
2 Druk herhaaldelijk op (MODE) tot de
gewenste wisselaar wordt weergegeven.
Systeemnummer, MP3-aanduiding*
Disc-/albumnummer
Het afspelen wordt gestart.
*1 Bij het afspelen van een MP3-bestand.
*2 Bij het afspelen van een MDLP-disc.
Albums en discs overslaan
1 Duw tijdens het afspelen de joystick omhoog/
omlaag.
Actie
Album
overslaan
Albums blijven
overslaan
Discs overslaan herhaaldelijk.
Discs blijven
overslaan
2
LP2-/LP4-aanduiding*
Duw omhoog/omlaag
en houd even vast en laat
vervolgens los.
en houd vast binnen 2 seconden
nadat u de joystick de eerste
keer hebt losgelaten.
en duw de joystick binnen 2
seconden weer en houd deze
vast.
vervolg op volgende pagina
1
t
23

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: