Download  Print this page

Advertisement

CD's/MD's afspelen
De disc kan niet worden geplaatst.
• Er zit al een disc in het systeem.
• De disc is met kracht omgekeerd of in de verkeerde
richting geplaatst.
De disc wordt niet afgespeeld.
• Disc defect of vuil.
• De CD-R's/CD-RW's zijn niet geschikt voor
audiogebruik (pagina 26).
MP3-/WMA-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
De disc is niet compatibel met de MP3-/WMA-
indeling en -versie (pagina 26).
MP3-/WMA-bestanden worden minder snel
afgespeeld dan andere bestanden.
Bij de volgende discs duurt het langer voordat het
afspelen wordt gestart:
– discs opgenomen met een ingewikkelde structuur;
– discs die in meerdere sessies zijn opgenomen;
– discs waaraan gegevens kunnen worden toegevoegd.
De ATRAC CD kan niet worden afgespeeld.
• De disc is niet gemaakt met geautoriseerde software,
zoals SonicStage of SonicStage Simple Burner.
• Tracks die niet in de groep staan, kunnen niet worden
afgespeeld.
De ID3-tag van het MP3-bestand wordt niet
correct weergegeven.
• Controleer de instelling "ID3 Tag" (pagina 22).
• Klanten in Rusland stellen "RUS" in; andere klanten
stellen "EUR" in. Zelfs als u "RUS" hebt ingesteld,
wordt de ID3-tag mogelijk niet correct weergegeven.
De displayitems rollen niet.
• Bij sommige discs met heel veel tekens kunnen de
tekens niet rollen.
• "Auto Scroll" is ingesteld op "off".
t Stel "Auto Scroll on" in (pagina 22) of druk op
(SCRL) op de kaartafstandsbediening.
Het geluid verspringt.
• Het systeem is niet goed geïnstalleerd.
t Installeer het systeem onder een hoek van minder
dan 45° op een stabiele plaats in de auto.
• Disc defect of vuil.
De bedieningstoetsen werken niet.
De disc wordt niet uitgeworpen.
Druk op RESET (pagina 6).
Radio-ontvangst
De zenders kunnen niet worden ontvangen.
Het geluid is gestoord.
• Sluit een antennebedieningskabel (blauw) of
hulpvoedingskabel (rood) aan op de voedingskabel
van de auto-antenneversterker (alleen als uw auto is
uitgerust met een FM/MW/LW-antenne in de achter-
of zijruit).
• Controleer de aansluiting van de auto-antenne.
• De auto-antenne schuift niet uit.
t Controleer de aansluiting van de
antennebedieningskabel.
• Controleer de frequentie.
• Als de DSO-functie is ingeschakeld, is het geluid
soms gestoord.
t Stel DSO in op "off" (pagina 22).
Er kan niet worden afgestemd op
voorkeurzenders.
• Sla de juiste frequentie op in het geheugen.
• Het ontvangstsignaal is te zwak.
Er kan niet automatisch worden afgestemd op
zenders.
• De lokale zoekfunctie is ingesteld op "on".
t Stel "Local off" in (pagina 22).
• Het ontvangstsignaal is te zwak.
t Stem handmatig af.
Tijdens FM-ontvangst knippert de aanduiding
"ST".
• Stem nauwkeurig af op de frequentie.
• Het ontvangstsignaal is te zwak.
t Stel "Mono on" in (pagina 22).
Een stereo-uitzending van een FM-programma
wordt mono weergegeven.
Het systeem staat in de mono-ontvangststand.
t Stel "Mono off" in (pagina 22).
RDS
SEEK begint na enkele seconden weergave.
De zender is geen TP-zender of heeft een zwak
signaal.
t Schakel TA uit (pagina 14).
Geen verkeersinformatie.
• Schakel TA in (pagina 14).
• De zender is een TP-zender, maar zendt toch geen
verkeersinformatie uit.
t Stem af op een andere zender.
PTY geeft "None" weer.
• De huidige zender is geen RDS-zender.
• Er zijn geen RDS-gegevens ontvangen.
• De zender geeft het programmatype niet door.
Bluetooth-functie
Het te verbinden apparaat kan dit systeem niet
vinden.
• Stel "Signal" in op "ON" (pagina 16).
• Stel "Visibility" in op "Show" (pagina 16).
• Als u verbinding maakt met het andere Bluetooth-
apparaat, kan dit systeem niet worden herkend vanaf
een ander apparaat. Voor herkenning op een ander
apparaat verbreekt u de huidige verbinding en zoekt u
dit systeem vanaf het andere apparaat. U kunt
opnieuw verbinding maken met het apparaat
waarmee u de verbinding hebt verbroken. Selecteer
het apparaat in de lijst met geregistreerde apparaten.
Dit systeem kan het te verbinden apparaat niet
vinden.
Controleer de Bluetooth-instelling van het te verbinden
apparaat.
vervolg op volgende pagina
t
31

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: