Download  Print this page

Informatie Over Mp3; Wma-bestanden - Sony MEX-BT5000 Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

• Maak een disc voor het
afspelen altijd schoon met een
in de handel verkrijgbare
reinigingsdoek. Veeg de disc
van binnen naar buiten schoon.
Gebruik geen oplosmiddelen
zoals benzine, thinner en in de
handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of
antistatische sprays voor grammofoonplaten.
Opmerkingen over CD-R's/CD-RW's
• Sommige CD-R's/CD-RW's (afhankelijk van de
opnameapparatuur of de staat van de disc) kunnen
niet met dit systeem worden afgespeeld.
• U kunt geen CD-R/CD-RW afspelen die niet is
gefinaliseerd.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen om discs af te spelen die
voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Recentelijk hebben bepaalde platenmaatschappijen
discs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Sommige van
deze discs voldoen niet aan de CD-norm en kunnen
wellicht niet worden afgespeeld met dit systeem.
Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan
de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan
de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter,
aangezien de kant met het audiomateriaal niet
voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt
een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Informatie over MP3-/WMA-
bestanden
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) is een compressie-
indeling voor muziekbestanden. Audio-CD-
gegevens worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/10
van de oorspronkelijke grootte.
WMA (Windows Media Audio) is een alternatieve
compressie-indeling voor muziekbestanden. Audio-
CD-gegevens worden gecomprimeerd tot ongeveer
1/22* van de oorspronkelijke grootte.
* Alleen voor 64 kbps
• Het systeem is compatibel met het ISO 9660 level
1/level 2-formaat, Joliet/Romeo in
expansieformaat en Multi Session (meerdere
sessies).
• Maximum aantal:
– mappen (albums): 150 (inclusief hoofdmap en
lege mappen).
– MP3-/WMA-bestanden (tracks) en mappen die
op een disc passen: 300 (als de naam van een
map/bestand veel tekens bevat, kan dit aantal
minder dan 300 zijn).
– tekens voor de naam van een map/bestand is
26
25 (Joliet) of 50 (Romeo).
• ID3-tag versies 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 en 2.4 gelden
alleen voor MP3. Voor de versies 1.0 en 1.1 van de
ID3-tag kunnen 30 tekens worden weergegeven.
Voor de versies 2.2, 2.3 en 2.4 kunnen 50 tekens
worden weergegeven. Voor de WMA-tag kunnen
25 tekens worden weergegeven.
Afspeelvolgorde van MP3-/WMA-
bestanden
MP3/WMA
Opmerkingen
• Wanneer u een MP3-/WMA-bestand een naam
geeft, moet u altijd de extensie ".mp3"/".wma" aan
de bestandsnaam toevoegen.
• Als u een MP3-/WMA-bestand met VBR (variabele
bitsnelheid) afspeelt of snel vooruit-/terugspoelt,
wordt de verstreken speelduur waarschijnlijk niet
nauwkeurig weergegeven.
• Als de disc in meerdere sessies is opgenomen,
wordt alleen de indeling van de eerste track van de
eerste sessie herkend en afgespeeld (alle andere
indelingen worden overgeslagen). De
prioriteitsvolgorde van de indeling is CD-DA, ATRAC
CD en MP3/WMA.
– Als de eerste track CD-DA is, wordt alleen CD-DA
van de eerste sessie afgespeeld.
– Als de eerste track geen CD-DA is, wordt alleen de
ATRAC CD of MP3/WMA afgespeeld. Als de disc
geen gegevens met deze indelingen bevat, wordt
"NO Music" weergegeven.
Opmerkingen over MP3
• Finaliseer de disc voordat u het systeem gebruikt.
• Als u een MP3-bestand met een hoge bitsnelheid
afspeelt, zoals 320 kbps, wordt het geluid
waarschijnlijk onderbroken.
Opmerkingen over WMA
• Bestanden gemaakt met lossless compressie
kunnen niet worden afgespeeld.
Met copyright beveiligde bestanden kunnen niet
worden afgespeeld.
Map
(album)
MP3-/WMA-
bestand
(track)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: