Download  Print this page

Displayitems; Herhaaldelijk En Willekeurig Afspelen - Sony MEX-BT5000 Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

CD
Voor meer informatie over het selecteren van een
CD/MD-wisselaar, zie pagina 23.

Displayitems

Voorbeeld: wanneer u Info (informatie) instelt op
"All" (pagina 22).
A
A Bron-/MP3-/ATRAC-/WMA-aanduiding
B Klok
C Tracknummer/verstreken speelduur, disc-/
artiestennaam, album-/groepsnummer,
album-/groepsnaam, tracknaam,
tekstinformatie*
* Als u MP3-bestanden afspeelt, wordt de ID3-tag
weergegeven. Speelt u een ATRAC CD af, dan
wordt tekstinformatie van SonicStage, enzovoort,
weergegeven. Als u WMA-bestanden afspeelt, wordt
de WMA-tag weergegeven.
Als u de displayitems C wilt wijzigen, drukt u
op (DSPL). Wilt u de displayitems C rollen,
dan drukt u op (SCRL) op de
kaartafstandsbediening of stelt u "Auto Scroll
on" in (pagina 22).
Tip
De weergegeven items zijn afhankelijk van het
disctype, de opname-indeling en de instellingen. Zie
pagina 26 voor meer informatie over MP3/WMA en
pagina 27 voor meer informatie over ATRAC CD's.
12
B
C
Herhaaldelijk en willekeurig
afspelen
1
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op (1) (REP) of (2) (SHUF) tot de
gewenste instelling wordt
weergegeven.
Selecteer
Repeat Track
Repeat Album*
1
Repeat Group*
2
Shuffle Album*
1
Shuffle Group*
2
Shuffle Disc
*1 Bij het afspelen van een MP3-/WMA-bestand.
*2 Bij het afspelen van een ATRAC CD.
Als u wilt terugkeren naar de normale
weergavestand, selecteert u "Repeat off" of
"Shuffle off".
Actie
Track herhaaldelijk
afspelen.
Album herhaaldelijk
afspelen.
Groep herhaaldelijk
afspelen.
Album in willekeurige
volgorde afspelen.
Groep in willekeurige
volgorde afspelen.
Disc in willekeurige
volgorde afspelen.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: