Download  Print this page

Informatie Over Atrac Cd's; Informatie Over De Bluetooth-functie - Sony MEX-BT5000 Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Informatie over ATRAC CD's

ATRAC3plus-indeling
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
is een compressietechnologie voor audio. Audio-
CD-gegevens worden gecomprimeerd tot ongeveer
1/10 van de oorspronkelijke grootte. Met
ATRAC3plus, een uitgebreide indeling van
ATRAC3, worden audio-CD-gegevens tot ongeveer
1/20 van de oorspronkelijke grootte gecomprimeerd.
Zowel de indeling ATRAC3 als ATRAC3plus is
geschikt voor het systeem.
ATRAC CD
Op een ATRAC CD zijn audio-CD-gegevens
opgenomen die zijn gecomprimeerd tot ATRAC3-
of ATRAC3plus-indeling met geautoriseerde
software, zoals SonicStage 2.0 of hoger of
SonicStage Simple Burner.
• Maximum aantal:
– mappen (groepen): 255
– bestanden (tracks): 999
• De tekens voor een map-/bestandsnaam en de
tekstinformatie van SonicStage worden
weergegeven.
Raadpleeg de handleiding van SonicStage of
SonicStage Simple Burner voor meer informatie
over ATRAC CD.
Opmerking
Maak de ATRAC CD met geautoriseerde software,
zoals SonicStage 2.0 of hoger of SonicStage Simple
Burner 1.0 of 1.1.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit
systeem die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-
handelaar.
Informatie over de Bluetooth-
functie
Informatie over Bluetooth-communicatie
• Draadloze Bluetooth-technologie functioneert
binnen een straal van ongeveer 10 meter.
De maximale communicatieafstand is afhankelijk
van obstakels (personen, metalen voorwerpen,
muren, enzovoort) of elektromagnetische storing.
• De volgende omstandigheden kunnen van invloed
zijn op de gevoeligheid van Bluetooth-
communicatie.
– Er bevindt zich een obstakel, zoals een persoon,
een metalen voorwerp of een muur, tussen dit
systeem en het Bluetooth-apparaat.
– Er bevindt zich een apparaat dat de frequentie
2,4 GHz gebruikt, zoals een draadloos LAN-
apparaat, draadloze telefoon of magnetron, in de
buurt van dit systeem.
• Omdat Bluetooth-apparaten en draadloze LAN-
apparaten (IEEE802.11b/g) dezelfde frequentie
gebruiken, kan storing worden veroorzaakt door
microgolven. Als dit systeem in de buurt van een
draadloos LAN-apparaat wordt gebruikt, kan dit
een lagere communicatiesnelheid, ruis of een
ongeldige verbinding tot gevolg hebben. In dit
geval moet u het volgende doen.
– Gebruik dit systeem op ten minste 10 meter
afstand van het draadloze LAN-apparaat.
– Als dit systeem binnen 10 meter van een
draadloos LAN-apparaat wordt gebruikt,
schakelt u het draadloze LAN-apparaat uit.
– Plaats dit systeem en het Bluetooth-apparaat zo
dicht mogelijk bij elkaar in de buurt.
• Microgolven die afkomstig zijn van een
Bluetooth-apparaat, kunnen van invloed zijn op de
werking van elektronische medische apparaten.
Schakel dit systeem en andere Bluetooth-
apparaten uit op de volgende plaatsen, omdat dit
ongelukken kan veroorzaken.
– in de buurt van ontvlambare gassen, in
ziekenhuizen, treinen, vliegtuigen of
benzinestations
– in de buurt van automatische deuren of
brandalarmen
• Dit systeem ondersteunt
beveiligingsmogelijkheden die voldoen aan de
Bluetooth-norm voor een beveiligde verbinding
wanneer de draadloze Bluetooth-technologie
wordt gebruikt, maar afhankelijk van de instelling
is beveiliging wellicht niet genoeg. Wees
voorzichtig wanneer u communiceert via de
draadloze Bluetooth-technologie.
• We zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van
informatie tijdens het Bluetooth-communicatie.
• We kunnen niet garanderen dat een verbinding tot
stand kan worden gebracht met alle Bluetooth-
apparaten.
– Apparaten met Bluetooth-functies moeten
voldoen aan de Bluetooth-norm die is
vastgesteld door Bluetooth SIG, en moeten zijn
geverifieerd.
– Zelfs als het aangesloten apparaat voldoet aan de
hierboven vermelde Bluetooth-norm, kan met
sommige apparaten wellicht geen verbinding
worden gemaakt of functioneert het apparaat
niet correct, afhankelijk van de kenmerken of
technische gegevens van het apparaat.
– Wanneer u handsfree belt via de telefoon, kan
ruis optreden, afhankelijk van het apparaat of de
omgeving.
• Afhankelijk van het apparaat dat wordt
aangesloten, kan het enige tijd duren voordat de
communicatie wordt gestart.
Overige
• De Bluetooth-functie van een mobiele telefoon
functioneert mogelijk niet correct, afhankelijk van
radiogolven en de locatie waar het apparaat wordt
gebruikt.
vervolg op volgende pagina
t
27

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: