Download  Print this page

Radio; Zenders Opslaan En Ontvangen; Automatisch Opslaan - Btm; Handmatig Opslaan - Sony MEX-BT5000 Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Radio

Zenders opslaan en ontvangen

Let op
Als u afstemt op zenders tijdens het rijden, moet
u de BTM-functie (Best Tuning Memory)
gebruiken om ongelukken te vermijden.
Automatisch opslaan — BTM
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot
"TUNER" wordt weergegeven.
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de band
te wijzigen. U kunt FM1, FM2, FM3, MW of
LW selecteren.
2
Druk op (MENU).
3
Duw de joystick omhoog/omlaag tot
"Receive Mode" wordt weergegeven
en duw de joystick vervolgens naar
rechts.
4
Duw de joystick omhoog/omlaag tot
"BTM" wordt weergegeven.
5
Druk op de joystick.
Het systeem slaat de zenders in de volgorde
van frequentie op onder de cijfertoetsen.
Er klinkt een pieptoon wanneer de instelling
is opgeslagen.

Handmatig opslaan

1
Als u de zender ontvangt die u wilt
opslaan, houdt u een cijfertoets ((1)
tot en met (6)) ingedrukt tot "MEM"
wordt weergegeven.
De aanduiding voor de cijfertoets verschijnt
in het display.
Opmerking
Als u een andere zender opslaat onder dezelfde
cijfertoets, wordt de eerder opgeslagen zender
vervangen.
Tip
Als een RDS-zender wordt opgeslagen, wordt de AF-/
TA-instelling ook opgeslagen (pagina 14).

De opgeslagen zenders ontvangen

1
Selecteer de band en druk vervolgens
op een cijfertoets ((1) tot en met (6)).

Automatisch afstemmen

1
Selecteer de band en duw de joystick
naar links/rechts om de zender te
zoeken.
Het zoeken stopt zodra een zender wordt
ontvangen. Herhaal deze procedure tot de
gewenste zender wordt ontvangen.
Tip
Als u de frequentie kent van de zender die u wilt
beluisteren, houdt u de joystick naar links/rechts
gedrukt tot de frequentie ongeveer is bereikt.
Vervolgens duwt u de joystick naar links/rechts om
nauwkeurig af te stemmen op de gewenste frequentie
(handmatig afstemmen).
Een zender via een lijst ontvangen
— LIST
U kunt de frequentie in een lijst weergeven.
1
Selecteer de band en druk op de
joystick.
De frequentie wordt weergegeven.
2
Duw de joystick omhoog/omlaag tot
de gewenste zender wordt
weergegeven.
3
Druk op de joystick om de zender te
ontvangen.
Het display keert terug naar de normale
ontvangststand.

RDS

Overzicht

FM-zenders met de RDS-dienst (Radio Data
System) sturen onhoorbare digitale informatie
mee met het gewone radioprogrammasignaal.
vervolg op volgende pagina
t
13

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: