Download  Print this page

Verbinding Maken Met Geregistreerde - Sony MEX-BT5000 Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

2
Selecteer "Conectivity" c "Search".
Het zoeken naar een te verbinden apparaat
wordt gestart, waarna de gevonden
apparaatnamen in een lijst worden
weergegeven. Als een apparaatnaam niet kan
worden ontvangen, wordt "Unknown"
weergegeven.
De zoektijd is afhankelijk van het aantal
Bluetooth-apparaten.
3
Selecteer het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
Het koppelen wordt gestart.
4
Voer een toegangscode* in.
Voer met de joystick of
kaartafstandsbediening dezelfde
toegangscode in voor dit systeem en het te
verbinden apparaat. De toegangscode kan een
door u zelf gekozen getal zijn of een getal dat
wordt bepaald door het te verbinden apparaat.
Raadpleeg de handleiding van het te
verbinden apparaat voor meer informatie.
5
Druk op de joystick om te bevestigen.
"Connected" wordt weergegeven en de
verbinding is voltooid.
" " of " " wordt tijdens de verbinding
weergegeven.
* Toegangscode kan ook "wachtwoord", "PIN-code",
"PIN-nummer" of "wachtwoord", enzovoort worden
genoemd, afhankelijk van het apparaat.
Dit systeem zoeken vanaf een
Bluetooth-apparaat
Controleer of "Visibility" in het menu Bluetooth
Settings is ingesteld op "Show" (pagina 16).
1
Stel het te verbinden apparaat in op
zoeken.
2
Als "Allow Connection?" wordt
weergegeven op dit systeem,
selecteert u "yes".
Er wordt verbinding gemaakt.
Afhankelijk van het apparaat kan eerst het
display voor het invoeren van de
toegangscode worden weergegeven.
3
Voer de toegangscode van het te
verbinden apparaat in.
4
Druk op de joystick om te bevestigen.
"Connected" wordt weergegeven en de
verbinding is voltooid.
" " of " " wordt tijdens de verbinding
weergegeven.
Tip
De toegangscode kan ook worden ingevoerd met de
cijfertoetsen van de kaartafstandsbediening.
Opmerkingen
• Als u verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat,
kan dit systeem niet worden herkend vanaf een
ander apparaat. Voor herkenning op een ander
apparaat verbreekt u de huidige verbinding en zoekt
u vanaf het andere apparaat naar dit systeem.
• Zoeken vanaf dit systeem is wellicht niet mogelijk,
afhankelijk van het apparaat. Zoek in dat geval vanaf
het te verbinden apparaat naar dit systeem.
• Als u tegelijkertijd zoekt naar dit systeem en het te
verbinden apparaat, herkent dit systeem niet het te
verbinden apparaat.
• Het zoeken of verbinding maken kan enige tijd
duren.
• Afhankelijk van het apparaat kan het venster voor
het bevestigen van de verbinding worden
weergegeven voordat u de toegangscode moet
invoeren.
• De beschikbare tijd om de toegangscode in te
voeren, is afhankelijk van het apparaat.
• Dit systeem kan maximaal 6 handsfree apparaten
en 6 audioapparaten registreren.
• Dit systeem kan niet worden verbonden met een
apparaat dat alleen ondersteuning biedt voor HSP
(Head Set Profile).
Verbinding maken met
geregistreerde apparaten
Apparaten zijn geregistreerd zodra ze zijn
gekoppeld en verbonden met dit systeem. U kunt
het geregistreerde apparaat selecteren en
verbinding maken.
1
Druk op (Bluetooth).
Het Bluetooth-functiemenu wordt
weergegeven.
2
Selecteer "Connectivity" c "Handsfree
Devices" of "Audio Devices".
De lijst met geregistreerde apparaten wordt
weergegeven.
3
Selecteer het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
vervolg op volgende pagina
t
17

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: