Download  Print this page

Advertisement

Kaartafstandsbediening RM-X302
7
1
qs
4
qd
qf
De volgende toetsen op de
kaartafstandsbediening verschillen van de
toetsen op het systeem of hebben andere functies
dan de toetsen op het systeem.
qs ENTER toets
Een instelling toepassen.
qd Cijfertoetsen 17, 18, 19
Cijfers invoeren (telefoonnummer,
toegangscode, enzovoort).
Toetsen 1 tot en met 6 hebben dezelfde
functies als de cijfertoetsen op het systeem.
qf
toets 19
qg M (+)/m (–) toetsen
Dezelfde functie als het omhoog/omlaag
duwen van de joystick.
qh < (.)/, (>) toetsen
Dezelfde functie als het naar links/rechts
duwen van de joystick.
qj VOL (volume) +/– toetsen
Het volume aanpassen.
qk
toets 19
*1 Als een MD-wisselaar is aangesloten.
*2 Als een Bluetooth-audioapparaat is aangesloten
(moet het Bluetooth-profiel AVRCP ondersteunen).
Afhankelijk van het apparaat, zijn bepaalde
3
functies wellicht niet beschikbaar.
Opmerking
6
Als het systeem wordt uitgeschakeld en het display
verdwijnt, kan het systeem niet worden bediend met
de kaartafstandsbediening, tenzij op (SOURCE) op
qg
het systeem wordt gedrukt of er een disc wordt
geplaatst om het systeem eerst te activeren.
qh
Tip
Zie "De lithiumbatterij van de kaartafstandsbediening
vervangen" op pagina 28 voor meer informatie over
het vervangen van de batterij.
qj
qk
11

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: