Download  Print this page

Advertisement

NO AF
Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige
zender.
t Duw de joystick naar links/rechts terwijl de
programmaservicenaam knippert. Het systeem
zoekt naar een andere frequentie met dezelfde PI-
gegevens (programma-identificatie). "PI Seek"
wordt weergegeven.
NO Disc
Er is geen disc in de CD/MD-wisselaar geplaatst.
t Plaats discs in de wisselaar.
NO Disc Name
Er is geen discnaam aan de track toegevoegd.
NO Group Name
Er is geen groepsnaam aan de track op de ATRAC CD
toegevoegd.
NO ID3 Tag
Er is geen ID3-tag-informatie aan het MP3-bestand
toegevoegd.
NO Information
Er is geen tekstinformatie aan het ATRAC3-/
ATRAC3plus- of WMA-bestand toegevoegd.
NO Magazine
Er is geen discmagazijn in de CD-wisselaar geplaatst.
t Plaats het magazijn in de wisselaar.
NO Music
De disc bevat geen muziekbestanden.
t Plaats een muziek-CD in dit systeem of de MP3-
compatibele wisselaar.
NO TP
Het systeem blijft zoeken naar beschikbare TP-
zenders.
NO Track Name
Er is geen tracknaam aan de track toegevoegd.
Offset
Er is wellicht een interne storing.
t Controleer de aansluiting. Als de foutmelding in
het display blijft staan, moet u de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar raadplegen.
Push Reset
De CD-speler en CD/MD-wisselaar kunnen niet
worden bediend vanwege een probleem.
t Druk op RESET (pagina 6).
Read
Alle track- en groepsinformatie op de disc wordt
gelezen.
t Wacht totdat het lezen is voltooid en het afspelen
automatisch wordt gestart. Afhankelijk van de
discstructuur kan dit meer dan een minuut in beslag
nemen.
"
" of "
Tijdens het snel terug- of vooruitspoelen hebt u het
begin of het einde van de disc bereikt en kunt u niet
verder.
"
"
Het teken kan niet worden weergegeven met het
systeem.
Bluetooth-functie
Busy
Het Bluetooth-proces is niet voltooid.
t Stop het ontvangen van de telefoonboekgegevens.
t Stop de huidige bewerking en wacht even.
Connection Complete
De Bluetooth-verbinding is voltooid.
Connection Failed
• Kan niet worden verbonden met het apparaat wegens
een probleem.
• Kan niet worden verbonden met het apparaat omdat
de toegangscode onjuist is.
• De tijdslimiet voor het verbinden is verstreken.
Disconnected
Het Bluetooth-signaal is verloren.
Empty
• De items "Dialed Calls", "Received Calls" of
"Phonebook" in het menu CALL bevatten geen
gegevens.
• Het telefoonboek bevat geen gegevens wanneer u
opslaat met snelkeuzenummers.
Error
De telefoonboekgegevens kunnen niet worden
ontvangen wegens een probleem.
HF Device is not available
Er is geen verbinding met het handsfree apparaat.
Invalid Code
De ingevoerde beveiligingscode is onjuist.
Memory Full
• Het telefoonboekgeheugen van dit systeem is vol
geraakt tijdens het ontvangen van
telefoonboekgegevens.
• Het telefoonboekgeheugen van dit systeem is vol.
Not Available
Bluetooth AUDIO is geselecteerd als bron, maar er is
geen Bluetooth-audioapparaat verbonden.
No Devices Found
• Er is geen apparaat gevonden waarmee verbinding
kan worden gemaakt.
• Het apparaat is niet geregistreerd bij "Handsfree
Devices" of "Audio Devices".
t Registreer het apparaat bij "Handsfree Devices"
of "Audio Devices".
Security Locked
De beveiliging is ingesteld.
Turn ON Bluetooth
De Bluetooth-instelling is uitgeschakeld.
t Schakel de Bluetooth-instelling in.
Als deze oplossingen niet helpen, moet u de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar raadplegen.
"
Als u het systeem ter reparatie wegbrengt omdat
CD's niet goed worden afgespeeld, kunt u beste de
disc meenemen waarmee het probleem is begonnen.
Ondersteuningssite
Als u vragen hebt of de laatste
ondersteuningsinformatie over dit product wilt
hebben, gaat u naar de onderstaande website:
http://support.sony-europe.com
33

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: