Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SPU 900 A2 Operating Instructions Manual page 53

Projection alarm clock

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Display-dimmertijd instellen
1. Druk opnieuw op de MODE/LOCK-toets
e. Het display g geeft „DT 23:00 ON"
als de tijd aan, waarop het display auto-
matisch wordt gedimd.
2. Druk op de toetsen DOWN/UP i/o,
om een andere tijd in te stellen.
3. Druk opnieuw op de MODE/LOCK-toets
e. Het display g geeft „DT 6:00 OFF" als
de tijd aan, waarop het display weer met
normale helderheid wordt weergegeven.
4. Druk op de toetsen DOWN/UP i/o,
om een andere tijd in te stellen.
Druk opnieuw op de toets MODE/LOCK e,
om deze instellingen af te sluiten.
Timer-functie
1. Druk op de toets NAP/USER k. Op het
display g verschijnt de aanduiding NAP
en de minutenindicatie 10 knippert.
2. Stel met de toetsen DOWN/UP i/o het
gewenste aantal minuten in (1 tot 120
min.).
3. Druk opnieuw op de toets NAP/USER k,
om de timer te starten. Op het display g
wordt de resterende tijd aangegeven.
4. Is de tijd afgelopen, klinkt het timersignaal
ca. 10 minuten lang, de NAP-aanduiding
knippert en de tijd wordt aangegeven.
5. Druk dan op een willekeurig toets, om het
alarm te beëindigen.
6. Wilt u de timer-functie vóór het alarm
beëindigen, houdt u de toets NAP/USER
k een seconde lang ingedrukt.
Wekfunctie (Alarm 1 tot 4)
U kunt met uw radiowekker tot wel vier wek-
tijden programmeren. Als er binnen ca. 15
seconden geen toets wordt ingedrukt, slaat
het apparaat de instelling op en verlaat het
de instel-modus.
1. Druk bij uitgeschakelde radio op de
AL.SET-toets a, om de wekfunctie op te
roepen. Met de PRESET/ALARM +/–
toetsen s/d kiest u de gewenste alarm-
geheugenplaats uit. Op het display g
knipperen de laatst ingestelde wektijd en
het symbool voor het soort alarm (radio
of geluidsignaal).
2. Druk op de toetsen DOWN/UP i/o,
om de gewenste wektijd in te stellen. Het
ingedrukt houden van één van de toetsen
DOWN/UP i/o verandert de wektijd in
snelle volgorde.
3. Druk op de AL.SET-toets a, totdat de ge-
wenste wekfunctie (zie tabel) op
het display g wordt weergegeven.
Wekfunctie
Geluidssignalen
Radio
Uitgeschakeld
4. Druk op de toets SNOOZE/DIMMER y,
om de weekdagen waarop u gewekt wilt
worden, in te stellen: U kunt kiezen tussen
„werkdagen" (MON, TUE, WED, THU,
FRI), „weekeinde" (SAT, SUN) en „op ie-
dere dag" (MON, TUE, WED, THU, FRI,
SAT, SUN).
5. Houd de toets SNOOZE/DIMMER y 2
seconden lang ingedrukt, als u op een
bepaalde dag van de week gewekt wilt
worden. Om deze weekdag in te stellen,
drukt u herhaald op de SNOOZE/DIM-
MER-toets y. Oriënteert u zich daarbij
aan de weekdagen-melding rechts boven
in het display:
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
- 50 -
Symbool
op het
display g
Geen
symbool
= Maandag
= Dinsdag
= Woensdag
= Donderdag
= Vrijdag
= Zaterdag
= Zondag

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90514

Table of Contents