Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SPU 900 A2 Operating Instructions Manual page 55

Projection alarm clock

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Zenders handmatig instellen
1. Druk op de toets UP o, om naar zenders
te zoeken met een hogere frequentie dan
de zenders die op het display worden
aangegeven.
2. Druk op de toets DOWN i, om naar
zenders te zoeken met een lagere fre-
quentie dan de zenders die op het dis-
play worden weergegeven.
3. Zendt de zojuist ingestelde zender
RDS-gegevens uit, brandt de
-melding op het display g. Dan toont het
display g de naam van de radiozender
en de tijd wordt geactualiseerd (indien
geactiveerd bij de instellingen, zie hoofd-
stuk „Update-functie instellen").
Zenders automatisch zoeken
Ook kunt u het apparaat naar zenders laten
zoeken. De radiowekker doorzoekt dan de
gekozen frequentieband, totdat er een zender
is gevonden.
1. Houd de toets UP o twee seconden inge-
drukt: de radiowekker zoekt naar de zen-
der met de volgende hogere frequentie.
2. Houd de toets DOWN i twee seconden
ingedrukt: de radiowekker zoekt naar de
zender met de volgende lagere frequentie.
Herhaal deze stappen totdat u de zender
van uw keuze heeft gevonden.
Zenders opslaan
U kunt voor twee gebruikers elk 20 zenders
in het apparaat als favorieten opslaan. Deze
geheugens worden over meerdere pagina's
verdeeld, die u kunt oproepen via de PAGE-
toets f. Op iedere pagina is er plaats voor
4 zenders, die u met de PRESET/ALARM +/-
s/ d kunt aanspreken.
1. Druk bij ingeschakelde radio op de PAGE-
toets f, om de gewenste geheugenpa-
gina 1-5 op te roepen. Op het display g
verschijnt onder „PAGE" het cijfer van de
zojuist gekozen geheugen-pagina.
2. Stel de gewenste zenders in.
3. Druk kort op de toets A.M.S. MEMORY
h. Op het display g knipperen het cijfer
en de geheugenplaats-melding „MEM".
4. Kies nu met de PRESET/ALARM +/— toet-
sen s/d de plaats uit, waarop de zender
moet worden opgeslagen. Bevestig met
de A.M.S. MEMORY-toets h. Nu is de
zender opgeslagen en wordt continu aan-
gegeven.
5. Omdat het apparaat door meerdere per-
sonen gebruikt kan worden, beschikt het
over een gebruikersomschakeling. Beide
gebruikers kunnen zodoende verschillende
zenders als favorieten opslaan. Voor het
omschakelen op de betreffende gebruiker,
houdt u de NAP|USER-toets k twee se-
conden lang ingedrukt. De gebruiker die
dan actief is "A" of "B" wordt aangegeven
op het display g.
6. Herhaal de stappen 1 - 4 (voor beide
gebruikers), totdat alle gewenste zenders
zijn opgeslagen.
AMS (Automatic Memory System)
Met de AMS-functie zoekt de radio auto-
matisch naar zenders en slaat deze op de
beschikbare geheugenplaatsen op.
• Houd de toets A.M.S. MEMORY h twee
seconden lang ingedrukt. De radiowekker
zoekt automatisch naar zenders waarvan
de ontvangst toereikend is en slaat deze
na elkaar op.
Zenders oproepen
1. Om opgeslagen zenders op te roepen,
kiest u in de radio-modus eerst de ge-
wenste gebruiker.
2. Dan kiest u de gewenste geheugen-
pagina met de PAGE-toets f.
3. Kies met de PRESET/ALARM +/— toetsen
s/d de geheugenplaats van de gewens-
te zender uit.
- 52 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90514

Table of Contents