Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SPUV 90 A1 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock

Advertisement

3
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SPUV 90 A1/SPUH 90 A1-10/10-V2
IAN: 57122
HOME TECH
Projection Alarm Clock SPUV 90 A1/SPUH 90 A1
Projection Alarm Clock
Operating instructions
Projektiokello
Käyttöohje
Projektionsväckarklocka
Bruksanvisning
Projektionsvækkeur
Betjeningsvejledning

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SPUV 90 A1

 • Page 1 HOME TECH Projection Alarm Clock SPUV 90 A1/SPUH 90 A1 Projection Alarm Clock Operating instructions Projektiokello Käyttöohje Projektionsväckarklocka KOMPERNASS GMBH Bruksanvisning BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM Projektionsvækkeur www.kompernass.com ID-Nr.: SPUV 90 A1/SPUH 90 A1-10/10-V2 Betjeningsvejledning IAN: 57122...
 • Page 2 SPUV 90 A1 45 6 7 SPUH 90 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  INDEX PAGE Warning Notice Safety information Intended Use Items supplied Operating Elements Technical Data Inserting the batteries Placing Operation Cleaning and care Troubleshooting Disposal Importer Warranty and Service Read these operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this manual for future reference. Pass this manual on to whoever might acquire the device at a future date.
 • Page 4: Warning Notice

  PROJECTION ALARM CLOCK This documentation is copyright protected. All rights including those of photographic reproduction, duplication and distribution by means of particular methods (for example data processing, data carriers and data networks), wholly or partially as well as substantive and technical changes are reserved. Warning Notice In the existing operation instructions the following warnings are used: Warning...
 • Page 5: Safety Information

  Safety information Warning To avoid potentially fatal electric shocks: • Only use the device in dry rooms. • Never allow fluids or other objects to get into the device. • Do not place objects containing fluids, e.g. flower vases, on the device. •...
 • Page 6 Note: This device is equipped with non slip rubber pads. As floor and furniture upper surfaces comprise of various materials and are cleaned with various types of polishes and/or cleaning agents, it cannot be completely excluded that some of these substances contain components that could attack the rubber pads and soften them.
 • Page 7: Intended Use

  • In the event of the batteries leaking acids, put on a pair of protective gloves. • Clean the battery compartment and the battery contacts with a dry cloth. • Keep batteries away from children. Children could put batteries into their mouths and swallow them.
 • Page 8: Items Supplied

  Items supplied 1 Projection Alarm Clock 1 Operating instruction 2 x 1.5 V Type Micro/AAA/LR03 1 x 3 V Type CR2032 After unpacking, immediately check the contents for completeness and fault free condition of the appliance. Remove all packaging materials and the protective foil from the device.
 • Page 9: Technical Data

  This device satisfies the fundamental requirements and other relevant regulations of the EMC Directive 2004/108/EC. Operating temperature range: +5° +35°C Storage temperature range: 0° +50°C Humidity: (no condensation) SPUV 90 A1 Weight: 248 g Dimensions: 15.5 x 10.3 x 3.7 cm SPUH 90 A1...
 • Page 10 Power supply operation: (Mains adapter not supplied) Input voltage: 230 V ~ 50 Hz Output voltage: DC 3V (+/ 5%) Rated current: min. 300 mA Polarity: Even when using 3 V mains adapter, a battery of the type CR2032 must be inserted.
 • Page 11: Inserting The Batteries

  Inserting the batteries SPUV 90 A1: You require 2 x 1.5 V batteries of the type Micro/AAA/LR03 and 1 battery of the type CR 2032 (all items supplied). 1. Open the cover of the battery compartment at the rear of the device.
 • Page 12: Operation

  Operation Radio operation 1. Press the button to switch the device on. 2. Using the sound level controller VOLUME , select the desired sound level. 3. Place the waveband selector switch at the desired frequency range (FM/AM). 4. Adjust the TUNING regulator to select the desired radio station.
 • Page 13: Setting The Alarm Time

  Setting the alarm time If the clock is set correctly, as described above: 1. Press the button AL1 resp. AL2 for 2 seconds. In the display indicator for the alarm function resp. appears and the time indicator blinks. 2. Press or hold the button HOUR to set the hours.
 • Page 14: Snooze Function

  Wakening with the alarm tone When the alarm time is set correctly, as described above: 1. Repeatedly press the button AL1 resp. AL2 until the symbol for the alarm tone appears in the display . At the programmed time the alarm tone will now switch itself on.
 • Page 15 Projection Attention: When used properly, the radiation from the projection of the display is not at all dangerous!. However, avoid looking directly into the light beam and do not aim the beam at other persons or at animals. To display the time correctly on a wall or the ceiling, the hinged projection element needs to be swivelled into the correct position and the room must be appropriately darkened.
 • Page 16: Cleaning And Care

  Cleaning and care Important: Never permit fluids to permeate inside the device. The device could also be irreparably damaged! • Keep the device and the ventilation openings clean at all times. • Use a soft and dry cloth to clean the device housing. •...
 • Page 17: Disposal

  Disposal Do not dispose of the device in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC. Dispose of the device through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.
 • Page 18: Warranty And Service

  Warranty and Service The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Depart ment.
 • Page 19 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Varoitukset Turvaohjeet Määräystenmukainen käyttö Toimituslaajuus Käyttöelementit Tekniset tiedot Paristojen asettaminen Pystytys Käyttö Puhdistus ja huolto Vianetsintä Hävittäminen Maahantuoja Takuu ja huolto Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen, anna ohje myös seuraavalle omistajalle. - 17 -...
 • Page 20: Varoitukset

  PROJEKTIOKELLO Tämä dokumentti on suojattu tekijänoikeuslain perusteella. Kaikki oikeudet, myös fotomekaaniseen toistoon, monistukseen ja erityisellä menetelmällä (esimerkiksi tietojenkäsittely, tietoväline ja tietoverkot) levittämiseen, myös osittain, sekä sisällöllisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään. Varoitukset Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoittavia ohjeita: Varoitus Tämän vaara asteen varoitus merkitsee mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos vaarallista tilannetta ei vältetä, se saattaa johtaa loukkaantumisiin.
 • Page 21: Turvaohjeet

  Turvaohjeet Varoitus Hengenvaarallisen sähköiskun välttämiseksi: • Käytä laitetta vain kuivissa tiloissa. • Pidä huoli siitä, ettei laitteeseen koskaan pääse nesteitä eikä vieraita esineitä. • Älä aseta laitteen päälle mitään nesteillä täytettyjä esineitä, kuten esim. maljakoita. • Älä koskaan avaa laitteen tai verkkoadapterin (ei sisälly toimitukseen) koteloa, äläkä...
 • Page 22 Ohje: Tämä laite on varustettu liukumattomilla kumijaloilla. Koska lattian ja huone kalujen pinnat ovat mitä erilaisimmista materiaaleista ja niitä käsitellään mitä erilaisimmilla hoitoaineilla, on mahdollista, että monet näistä aineista sisältävät aineksia, jotka syövyttävät ja pehmentävät laitteen kumijalkoja. Aseta tarvittaessa laitteen jalkojen alle liukumaton alusta. Ohje: Eri maissa saattaa olla olemassa toisistaan poikkeavia säännöksiä...
 • Page 23: Määräystenmukainen Käyttö

  • Käytä suojakäsineitä paristojen vuotaessa. • Puhdista paristokotelo ja paristoliitännät kuivalla liinalla. • Paristoja ei saa jättää lasten käsiin. Lapset saattavat pistää paristot suuhunsa ja niellä ne. Jos paristo on joutunut nieluun, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Ohje: Emme vastaa laitteelle kosteuden, laitteeseen tunkeutuneen veden tai ylikuumenemisen aiheuttamista vahingoista! Määräystenmukainen käyttö...
 • Page 24: Toimituslaajuus

  Toimituslaajuus 1 projektiokello 1 käyttöohje 2 x 1,5 V tyyppi micro / AAA / LR03 1 x 3 V tyyppi CR2032 Tarkasta toimituksen täydellisyys ennen käyttöönottoa ja tarkasta laite mah dollisten näkyvien vaurioiden varalta. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja suoja kalvo laitteesta. Käyttöelementit Projektiolinssi Projektiofokus (FOCUS)
 • Page 25: Tekniset Tiedot

  Tämä laite vastaa EMC direktiivin 2004/108/EC perustavia vaatimuksia ja muita asianmukaisia määräyksiä. Käyttölämpötila alue: +5...+35 °C Varastointilämpötila alue: 0° +50°C Kosteus: 5 90 % (ei kondensaatiota) SPUV 90 A1 Paino: 248 g Ulkomitat: 15,5 x 10,3 x 3,7 cm SPUH 90 A1 Paino: 272 g...
 • Page 26 Verkkolaite: (ei sisällä verkkolaitetta) Tulojännite: 230 V ~ 50 Hz Lähtöjännite : DC 3 V (+/ 5 %) Nimellisvirta: väh. 300 mA Napaisuus: 3 V n verkkolaitetta käytettäessä on tyypin CR2032 paristo asetettava siitä huoli matta paikoilleen. Muuten kello ei toimi. Huomio: Verkkolaitetta käytettäessä...
 • Page 27: Paristojen Asettaminen

  Paristojen asettaminen SPUV 90 A1 Tarvitset 2 kpl 1,5 V:n paristoa tyyppiä micro / AAA / LR03 ja 1 pariston tyyppiä CR 2032 (sisältyy toimitukseen). 1. Avaa laitteen taustapuolella oleva paristokotelon kansi. 2. Aseta paristot paristokoteloon paristokotelossa kuvatun napaisuu den mukaisesti.
 • Page 28: Käyttö

  Käyttö Radiokäyttö 1. Kytke laite päälle painamalla painiketta 2. Aseta haluttu äänenvoimakkuus äänenvoimakkuuden säätimellä 3. Aseta taajuuden valintakytkin halutulle aaltoalueelle (FM/AM). 4. Valitse haluttu asema TUNING säätimellä . Taajuuden näet taajuusas teikosta 5. Kytke laite pois päältä painamalla painiketta Teleskooppiantennin säätäminen •...
 • Page 29 Herätyksen asettaminen Jos kellonaika on säädetty edellä kuvatulla tavalla: 1. Paina 2 sekunnin ajan painiketta AL1 tai AL2 . Näyttöön ilmestyy herätystoiminnon näyttö ja aikanäyttö vilkkuu. 2. Aseta tunnit painamalla painiketta HOUR tai pitämällä sitä painettuna. 3. Aseta minuutit painamalla painiketta MIN tai pitämällä...
 • Page 30 Herätys merkkiäänellä Kun kellonaika on säädetty edellä kuvatulla tavalla: 1. Paina painiketta AL1 tai AL2 niin monta kertaa, kunnes näyttöön tulee hälytysäänen symboli . Herätysääni kytkeytyy nyt päälle asetettuna kellonaikana. 2. Kytke herätysääni pois päältä seuraavaan päivään asti painamalla painiketta 3.
 • Page 31 Projektio Huomio: Projektion säteilyteho ei aiheuta mitään vaaraa tavallisessa käytössä. Vältä kuitenkin suoraan valonsäteeseen katsomista ja älä osoita valoa muita ihmi siä tai eläimiä kohti. Kun haluat säätää kelloaikaa seinällä tai katossa, kallista projektioelementtiä oikeaan asentoon ja pimennä tila. 1. Paina painiketta PROJECTION LIGHT 2 sekunnin ajan.
 • Page 32: Puhdistus Ja Huolto

  Puhdistus ja huolto Huomio: Laitteen sisään ei saa päästä mitään nesteitä. Laite voi vaurioitua korjauskel vottomaksi. • Pidä laite ja tuuletusaukot aina puhtaina. • Käytä kotelon puhdistamiseen pehmeää ja kuivaa liinaa. • Älä koskaan käytä bensiiniä, liuotinaineita tai puhdistusaineita, jotka vahingoittavat muovia.
 • Page 33: Hävittäminen

  Hävittäminen Älä missään tapauksessa heitä laitetta tavallisen talousjätteen sekaan. Tämä tuote on eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EC mukainen. Hävitä laite hyväksytyn jätteenhuoltoyrityksen tai kunnallisen jätehuollon kautta. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Ota epävarmoissa tapauksis sa yhteyttä jätelaitokseesi. Paristojen/akkujen hävittäminen Paristoja/akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Jokaisella käyttäjällä on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa paristot/akut kuntansa/kaupunginosansa tai kaupan keräilypisteeseen.
 • Page 34: Takuu Ja Huolto

  Takuu ja huolto Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on valmistettu huolellisesti ja tar kistettu tarkasti ennen toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voimassa olosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopisteeseesi. Vain näin voi daan taata tuotteesi maksuton lähettäminen huoltoon. Takuu koskee ainoastaan materiaali ja valmistusvirheitä, ei kuitenkaan kuljet usvaurioita, kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien, esim.
 • Page 35 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN Varningar Säkerhetsanvisningar Föreskriven användning Leveransens omfattning Komponenter Tekniska data Lägga i batterier Uppställning Användning Rengöring och skötsel Åtgärda fel Kassering Importör Garanti & Service Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten och spara den för senare bruk. Lämna över bruksanvisningen tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person.
 • Page 36: Varningar

  PROJEKTIONSVÄCKARKLOCKA Det här dokumentet skyddas av upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålles, inklusive rätten till fotomekanisk återgivning, mångfaldigande och distribuering med särskilda metoder (till exempel data bearbetning, flyttbara lagringsmedia och datanät), även delvis, samt rätten till förändring av innehållet och tekniska ändringar. Varningar I denna bruksanvisning används följande varningar: Varning...
 • Page 37: Säkerhetsanvisningar

  Säkerhetsanvisningar Varning För att undvika livsfarliga elchocker: • Använd bara produkten i torra utrymmen. • Se till att inga vätskor eller föremål kan komma in i produkten. • Ställ inga kärl med vätska, t ex blomvaser, på produkten. • Öppna aldrig produktens eller nätadapterns (ingår inte i leveransen) hölje och försök aldrig reparera dem själv, de innehåller inga delar som ska servas av användaren.
 • Page 38 Observera: Den här apparaten är försedd med halkfria gummifötter. Eftersom underlag och möbelytor kan bestå av helt olika material som behandlas med helt olika medel kan man inte helt utesluta risken för att vissa av dessa medel innehåller ämnen som kan angripa och mjuka upp gummifötterna. Lägg ett halkfritt underlag under apparatens fötter om det behövs.
 • Page 39: Föreskriven Användning

  • Om batterierna läcker ska du ta på dig skyddshandskar innan du tar ut dem. • Rengör batterifacket och batteriernas kontakter med en torr trasa. • Små barn får inte handskas med batterier. De kan stoppa dem i munnen och svälja dem. Om någon råkar svälja ett batteri måste man genast söka medicinsk vård.
 • Page 40: Leveransens Omfattning

  Leveransens omfattning 1 projektionsväckarklocka 1 bruksanvisning 2 st. 1,5V av typ micro / AAA / LR03 1 st. 3V av typ CR2032 Kontrollera att leveransen är komplett och utan synliga skador innan du bör jar använda universalladdaren. Ta bort allt förpackningsmaterial och all skyddsfolie från apparaten.
 • Page 41: Tekniska Data

  Den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och övriga relevanta föreskrifter i EMC direktiv 2004/108/EC. Drifttemperatur: +5° +35°C Förvaringstemperatur: 0° +50°C Luftfuktighet: 90 % (utan kondensation) SPUV 90 A1 Vikt: 248 g Mått: 15,5 x 10,3 x 3,7 cm SPUH 90 A1 Vikt: 272 g Mått:...
 • Page 42 Nätdel: (nätdelen ingår inte i leveransen) Inspänning: 230 V ~ 50 Hz Utspänning : DC 3V (+/ 5%) Märkström : min. 300 mA Polaritet: Om man använder en 3V nätdel måste man ändå lägga in ett batteri av typ CR2032. Annars fungerar inte klockan. Akta: Det uttag som nätdelen kopplas till måste vara lättåtkomligt så...
 • Page 43: Lägga I Batterier

  Lägga i batterier SPUV 90 A1: Det behövs två 1,5V batterier av typ micro/AAA/LR03 och ett batteri av typ CR 2032 (ingår i leveransen). 1. Öppna locket till batterifacket på apparatens baksida. 2. Lägg in batterierna med polerna så som framgår av ritningen inuti facket i batterifacket 3.
 • Page 44: Användning

  Användning Radiodrift 1. Tryck på knappen för att sätta på apparaten. 2. Ställ in volym med reglaget VOLUME 3. Sätt bandväljaren på önskad våglängd (FM/AM). 4. Ställ in önskad sändare med TUNING reglaget . Frekvenserna kan avläsas på frekvensskalan 5. Tryck på P knappen för att stänga av apparaten.
 • Page 45 Ställa in väckningstid När tiden är rätt inställd, så som beskrivits tidigare: 1. Håll knappen AL1 eller AL2 inne i 2 sekunder. På displayen visas väckningsfunktionen med eller och tidsvisningen blinkar. 2. Tryck på knappen HOUR eller håll den inne för att ställa in rätt timme. 3.
 • Page 46 Väckning med alarmsignal När du ställt in en väckningstid enligt föregående beskrivning: 1. Tryck upprepade gånger på knappen AL1 eller AL2 tills symbolen för alarmsignal kommer upp på displayen . Väckningssignalen kom mer nu att kopplas på vid den inställda tiden. 2.
 • Page 47 Projektion Akta: Om den används på rätt sätt utgör projektorstrålen ingen risk. Undvik ändå att titta rakt in i ljusstrålen och rikta den inte mot andra personer eller djur. För att klockan ska visas på rätt sätt på väggen eller duken måste den sväng bara projektionsdelen flyttas till rätt läge och det måste vara mörkt i rummet.
 • Page 48: Rengöring Och Skötsel

  Rengöring och skötsel Akta: Det får inte komma in vätska innanför höljet. Då kan den totalförstöras. • Håll alltid produkten och ventilationsöppningarna rena. • Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. • Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel som angriper plast. •...
 • Page 49: Kassering

  Kassering Apparaten får absolut inte kastas bland hushållssoporna. Produkten faller under den europeiska riktlinjen 2002/96/EC. Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta hand om den här typen av uttjänta apparater eller till din kommunala avfallsanläggning. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsanläggning om du har några frågor.
 • Page 50: Garanti & Service

  Garanti & Service För den här apparaten lämnar vi tre års garanti från och med inköpsdatum. Den här apparaten har tillverkats med omsorg och genomgått en noggrann kontroll innan leveransen. Var god bevara kassakvittot som köpbevis. Vi ber dig att kontakta ditt serviceställe per telefon vid garantifall. Endast då kan produkten skickas in fraktfritt.
 • Page 51 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Advarselsinfo Sikkerhedsanvisninger Bestemmelsesmæssig anvendelse Medfølger ved køb Betjeningselementer Tekniske data Sådan sættes batterierne i Opstilling Betjening Rengøring og vedligeholdelse Afhjælpning af fejl Bortskaffelse Importør Garanti og service Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger vækkeuret første gang, og gem den til senere brug. Hvis du giver vækkeuret videre til andre, skal vejledningen også...
 • Page 52: Advarselsinfo

  PROJEKTIONSVÆKKEUR Denne dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Vi forbeholder os alle rettigheder også i uddrag til denne dokumentation, hvilket også gælder fotomekanisk gengivelse, mangfoldiggørelse og udbredelse ved hjælp af særlige metoder (for eksempel databehandling, datamedier og datanet samt ret til indholdsmæssige og tekniske ændringer. Advarselsinfo I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarselsinformationer: Advarsel...
 • Page 53: Sikkerhedsanvisninger

  Sikkerhedsanvisninger Advarsel Gør følgende for at undgå livsfare på grund af elektrisk stød: • Brug kun vækkeuret i tørre rum. • Kontrollér, at der ikke kan komme væske eller genstande ind i vækkeuret. • Sæt ikke genstande, der er fyldt med væske som f.eks. vaser på vækkeuret. •...
 • Page 54 Bemærk: Dette projektionsur er udstyret med skridsikre gummifødder. Da gulv og mø beloverflader består af meget forskellige materialer og behandles med mange forskellige plejemidler, kan det ikke udelukkes fuldstændigt, at nogen af disse stoffer indeholder bestanddele, som angriber og opløser gummifødderne. Læg eventuelt et skridsikkert underlag under vækkeurets fødder.
 • Page 55: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  • Brug beskyttelseshandsker, hvis batterierne lækker. • Rengør batterirummet og batterikontakten med en tør klud. • Lad ikke børn få fat i batterierne. Børn kan putte batterierne i munden og sluge dem. Søg omgående lægehjælp, hvis en person ved en fejltagelse har slugt et batteri.
 • Page 56: Medfølger Ved Køb

  Medfølger ved køb 1 projektionsvækkeur 1 betjeningsvejledning 2 x 1,5 V type Micro / AAA / LR03 1 x 3 V type CR2032 Kontrollér før ibrugtagning, at leveringen er komplet, og at alle dele er uden synlige skader. Fjern alle emballeringsmaterialer og beskyttelsesfolien fra projektionsuret.
 • Page 57: Tekniske Data

  Dette ur er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante forskrifter i EMC direktivet 2004/108/EC. Funktionstemperaturområde: +5° +35°C Opbevaringstemperaturområde: 0° +50°C Fugt: (ingen kondensdannelse) SPUV 90 A1 Vægt: 248 g Mål: 15,5 x 10,3 x 3,7 cm SPUH 90 A1 Vægt: 272 g Mål:...
 • Page 58 Netdel: (Netdelen følger ikke med ved køb) Indgangsspænding: 230 V ~ 50 Hz Udgangsspænding: DC 3 V (+/ 5%) Mærkestrøm: min. 300 mA Polaritet: Ved anvendelse af en 3 V strømforsyning skal der alligevel sættes et batteri ind af typen CR2032. Ellers fungerer uret ikke. Obs: Ved anvendelse af en strømforsyning skal der være let adgang til stikkontakten, så...
 • Page 59: Sådan Sættes Batterierne I

  Sådan sættes batterierne i SPUV 90 A1: Du skal bruge 2 batterier 1,5 V af typen Micro / AAA / LR03 og 1 batteri af typen CR 2032 (medfølger ved køb). 1. Åbn låget til batterirummet på bagsiden af projektionsuret.
 • Page 60: Betjening

  Betjening Radiofunktion 1. Tryk på knappen for at tænde for uret. 2. Indstil den ønskede lydstyrke med lydstyrkeindstillingen VOLUME 3. Stil kontakten til frekvensvalg på det ønskede frekvensområde (FM/AM). 4. Indstil den ønskede sender med TUNING indstillingen . Frekvensen kan aflæses på frekvensskalaen 5.
 • Page 61 Indstilling af vækningstidspunkt Når klokkeslættet er indstillet korrekt som beskrevet tidligere: 1. Tryk i 2 sekunder på knappen AL1 eller AL2 . I displayet frem kommer visningen for vækkefunktionerne eller , og tidsvisningen blinker. 2. Tryk på knappen HOUR , eller hold den nede for at indstille timerne. 3.
 • Page 62 Vækning med alarmtone Når vækketidspunktet er indstillet som beskrevet tidligere: 1. Tryk på knappen AL1 eller AL2 , indtil symbolet for alarmtone vises i displayet . Vækketonen aktiveres på det indstillede klokkeslæt. 2. Tryk på knappen for at slukke for vækketonen indtil næste dag. 3.
 • Page 63 Projektion Obs: Projektionens stråleeffekt udgør ingen fare ved korrekt brug. Undgå alligevel at kigge direkte ind i lysstrålen, og ret ikke strålen mod andre personer eller dyr. For at vise klokkeslættet korrekt på væg eller loft skal det drejelige projektions element svinges til den rigtige position, og der skal være mørkt i rummet.
 • Page 64: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Rengøring og vedligeholdelse Obs: Der må ikke komme væske ind i projektionsvækkeuret. Vækkeuret kan beskadiges, så det ikke længere kan repareres. • Hold altid projektionsvækkeuret og ventilationshullerne rene. • Brug kun en blød og tør klud til rengøring af huset. •...
 • Page 65: Bortskaffelse

  Bortskaffelse Smid aldrig projektionsvækkeuret ud sammen med det normale husholdningsaffald. Dette produkt er underkastet det europæiske direktiv 2002/96/EC. Bortskaf projektionsvækkeuret via en godkendt bortskaffelsesvirksomhed eller den kommunale genbrugsplads. Følg de aktuelt gældende regler. Henvend dig i tvivlstilfælde til den lokale genbrugsplads. Bortskaffelse af batterier/akkuer Batterier/akkuer må...
 • Page 66: Garanti Og Service

  Garanti og service På denne donkraft får du 3 års garanti fra købsdatoen. Apparatet er produ- ceret omhyggeligt og inden levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte service-afdelingen telefonisk. På denne måde kan gratis indsendelse af varen garanteres. Garantiydelsen gælder kun for materiale- eller fabrikationsfejl, men ikke for transportskader, sliddele eller skader på...

This manual is also suitable for:

Spuh 90 a1

Table of Contents