Download Table of Contents Print this page

Gebruik In Overeenstemming Met Bestemming; Inhoud Van Het Pakket; Technische Gegevens; Veiligheidsvoorschriften - Silvercrest SPU 900 A2 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock

Advertisement

Table of Contents
Projectie wekker
SPU 900 A2
Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe
apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een
hoogwaardig product. De bedieningshand-
leiding maakt deel uit van dit product. Deze
bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid,
gebruik en afvoeren. Maak uzelf voorafgaand
aan het gebruik van het product vertrouwd
met alle bedienings- en veiligheidsvoorschrif-
ten. Gebruik het product uitsluitend op de
voorgeschreven wijze en voor de aangegeven
doeleinden. Berg deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig op. Geef alle documenten mee als
u het product doorgeeft aan een derde.
Auteursrecht
Deze documentatie is auteursrechtelijk be-
schermd. Behoudens alle rechten, ook die van
de fotomechanische weergave, de reproduc-
tie en het in omloop brengen door middel
van speciale methodes (bijvoorbeeld verwer-
king van data, informatiedragers en datanet-
ten), ook gedeeltelijk, evenals inhoudelijke en
technische veranderingen.
Gebruik in overeenstemming met
bestemming
De projectiewekker is bestemd voor de
weergave van de tijd en voor de ontvangst
van FM-radioprogramma's. Bovendien is het
apparaat uitgerust met een wekfunctie door
radio en geluidssignaal.
De radiowekker is niet bestemd voor het ge-
bruik in bedrijfsmatige of industriële bereiken.
Voor schade die voortvloeit uit gebruik van
het apparaat dat niet in overeenstemming is
met de bestemming, aanvaardt de fabrikant
geen aansprakelijkheid!

Inhoud van het pakket

1 projectie wekker SPU 900 A2
1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Netstroom:
Vermogen
radiofunctie:
Standby:
Uitgangsvermogen: 2 x 700 mW
Frequentiebereik:
Bedrijfstemperatuur: + 5 – +35°C
Opslagtemperatuur: -20 – +50 °C
Vochtigheid:
Afmetingen
(B x H x D):
Gewicht:
Beveiligingsklasse: II /
Backup-batterijen

Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing
Een waarschuwing op dit niveau van gevaar
duidt op een eventuele gevaarlijke situatie.
Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden,
kan dit letsel tot gevolg hebben. De aanwij-
zingen in deze waarschuwing opvolgen om
persoonlijk letsel te vermijden.
LET OP
Een waarschuwing op dit niveau van gevaar
duidt op een eventuele materiële schade. Als
de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden,
kan dit materiële schade tot gevolg hebben.
De aanwijzingen in deze waarschuwing op-
volgen om materiële schade te vermijden.
Opmerking
Een opmerking wijst op extra informatie, die
de omgang met het apparaat verge-makkelijkt.
- 44 -
220–240 V ~ , 50 Hz
5 Watt
< 1 Watt
bij 10% THD
UKW (FM)
87,5 – 108 MHz
5 – 90 %
(geen condensatie)
21 x 7,1 x 14,4 cm
ca. 850 g
2 x 1,5 V, type AAA/
Micro (niet meegeleverd)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90514

Table of Contents