Download Print this page
Silvercrest Z31311 Operation And Safety Notes
Silvercrest Z31311 Operation And Safety Notes

Silvercrest Z31311 Operation And Safety Notes

Radio-controlled projection alarm clock

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

IAN 78346
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
D-74167 Neckarsulm
Model No.: Z31311, Z30951B, Z31312
Verison:
09/ 2012
78346_silv_Projektions-Funkwecker_Cover_SE_SI_01.indd 3-4
RADIO-CONTROLLED
PROJECTION ALARM CLOCK
Operation and Safety Notes
PROJEKTIONSKLOCKRADIO
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
RADIJSKO VODENA BUDILKA S
PROJEKCIJO
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Z31311
Z30951B
Z31312
8/5/12 12:34 PM

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Silvercrest Z31311

 • Page 1 Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIJSKO VODENA BUDILKA S PROJEKCIJO Navodila za upravljanje in varnostna opozorila IAN 78346 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 D-74167 Neckarsulm Z31311 Model No.: Z31311, Z30951B, Z31312 Z30951B Verison: 09/ 2012 Z31312 78346_silv_Projektions-Funkwecker_Cover_SE_SI_01.indd 3-4 8/5/12 12:34 PM...
 • Page 2 Operation and Safety Notes Page Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Sidan Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran 78346_silv_Projektions-Funkwecker_Cover_SE_SI_01.indd 5-6 8/5/12 12:34 PM...
 • Page 3 346_silv_Projektions-Funkwecker_Content_SE_SI_01.indd 3 8/5/12 2:21 PM...
 • Page 4 20 21 22 23 24 78346_silv_Projektions-Funkwecker_Content_SE_SI_01.indd 4-5 8/5/12 2:21 PM...
 • Page 5: Table Of Contents

  Radio-Controlled Projection Alarm Clock Introduction Proper use ..........Page Proper use Description of parts ........Page Technical data ........Page The projection alarm clock is not intended for Supply scope ..........Page commercial use. The projection alarm clock is Safety intended for use indoors only. General safety information ....Page Description of parts Safety advice concerning batteries ..Page 10...
 • Page 6: Technical Data

  This device is not intended to be used by persons (W x H x D) (including children) with restricted physical, Colour: Z31311: blue sensory or mental abilities or with insufficient Z30951B: grey experience and / or knowledge, unless they are...
 • Page 7: Safety Advice Concerning Batteries

  Do not use the device if it is damaged. Damaged Remove spent batteries from the device devices represent a risk to life from electric shock! immediately. There is an increased risk of Do not use the device in hospitals leakage! or medical facilities.
 • Page 8: Receiving The Dcf Radio Signal

  Receiving the DCF radio signal Operation Setting the 12 / 24 hour display After the batteries have been inserted, the projection radio-controlled alarm clock Note: No settings are possible during reception of automatically starts a search for the DCF radio signal.
 • Page 9: Setting The Alarm

  Note: The AM symbol stands for the morning 3. Press the + / 12 / 24 key or the - / C / F /RCC hours in 12 hour mode. The PM symbol stands for to set the desired value. Press the ALARM the afternoon hours in 12 hour mode.
 • Page 10: Activating / Deactivating The Display Illumination And Projection

  Activating / deactivating the Display temperature in °C / °F display illumination and projection The current interior temperature will be displayed in the LC display. You can activate the display illumination and the Press the - / C / F / RCC key to switch back projection by pressing a key, generating a noise and forth between the Celsius and Fahrenheit...
 • Page 11: Reset

  Disposal The projection radio-controlled alarm clock determines whether or not it is summer time through the DCF radio signal. The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may Note: Within buildings of steel reinforced concrete, dispose of at local recycling facilities. the signal reception may be strongly influenced.
 • Page 12: Information

  D-74167 Neckarsulm, hereby declare under our sole Räckvidd ..........Sidan 23 responsibility that the product: Radio-Controlled Säkerhet Projection Alarm Clock, Model No.: Z31311, Z30951B, Z31312, Version: 09/2012, to which this Allmän säkerhetsinformation ....Sidan 23 Säkerhetsråd beträffande batterier..Sidan 24 declaration refers, complies with the standards / normative documents of 1999 / 5 / EC.
 • Page 13: Korrekt Användning

  1,5 V / AAA Beskrivning av delar Mått: ca. 17,8 x 9,4 x 7 cm (B x H x D) Tidsvisning Färg: Z31311: blå PM-symbol (eftermiddag) Z30951B: grå AM-symbol (förmiddag) Z31312: röd Radiosymbol Räckvidd Symbol för sommartid Symbol för tidszoner Symbol för alarm 1...
 • Page 14: Före Användning

  FÖRSIKTIGHET! för deras säkerhet eller ifall de har erhållit EXPLOSIONSRISK!! Sätt alltid i instruktioner om hur man använder enheten från en sådan ansvarig person. Barn bör övervakas för batterier av angiven typ. Annars finns att säkerställa att de inte leker med enheten. det risk för explosion.
 • Page 15: Ta Emot Dcf-Radiosignalen

  Obs: Byt batterierna när LC-displayen är mörk, Under sökprocessen, är knapparna ur drift. Endast displayerna eller bakgrundsbelysningen är svag eller SNOOZE/LIGHT-knappen kan användas. I vid displayflimmer. I sådana fall måste batterierna händelse av att alarmet stängs av, kommer sökandet bytas omedelbart. efter en signal att avslutas.
 • Page 16: Inställning Av Alarm

  Alarm 2 6. Upprepa steg 3 till 5 för att ställa in värdena för minut, timme, dag/månad eller månad/datum, 1. Om den projektions-radiostyrda väckarklockan är dag, år från till och språk. i tidsvisningsläge, trycker du kortvarigt på ALARM- knappen två gånger. Obs: AM-symbolen står för morgontimmarna i 2.
 • Page 17: Aktivering Av Slummerfunktionen

  Aktivering av slummer- Justering av funktionen projektionsskärpan, vinkeln och riktningen Under alarmet, tryck på SNOOZE/LIGHT- knappen för att stoppa alarmet. Alarmet slås Rotera projektionsobjektivet till önskad automatiskt på igen efter 5 minuter. projektionsriktning (framåt/bakåt) genom att använda inställningsratten (se figur E). Aktivering/avaktivering av Rotera ratten för skärpekontroll för att justera...
 • Page 18: Visning Av Sommartid

  Tryck på SET-knappen för att bekräfta din Elektrostatiska urladdningar kan leda till inmatning. funktionsstörningar. I händelse av sådana För att återvända från den 2:a tidszonen till den funktionsstörningar ta ur batterierna kortvarigt och normala tidsvisningen , tryck på sätt därefter i dem igen. +/12/24-knappen och håll den nere i ca.
 • Page 19: Information

  Vi, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, prikaza časa .......... Stran 41 D-74167 Neckarsulm, förklarar i eget ansvar att Nastavitev alarma ........Stran 42 produkten: Projektionsklockradio, modellnr: Z31311, Aktiviranje / deaktiviranje alarma ..Stran 43 Z30951B, Z31312, version: 09/2012, för vilken Izklop alarma ..........Stran 43 denna deklaration gäller, motsvarar...
 • Page 20: Namen Uporabe

  Prikaz časa Dimenzije: pribl. 17,8 x 9,4 x 7 cm PM simbol (popoldan) (Š x V x G) AM simbol (dopoldan) Barva: Z31311: modra, Simbol radijske povezave Z30951B: siva, Simbol poletnega časa Z31312: červený Simbol časovnega pasu Obseg dobave Simbol za alarm 1...
 • Page 21: Splošna Varnostna Opozorila

  Splošna varnostna Varnostna navodila opozorila o baterijah ½ ½ Ta naprava ni namenjena za to, da jo uporabljajo Iz naprave odstranite baterije, če naprave dlje osebe (vključno z otroci), ki so omejene v telesnih, časa ne uporabljate. ½ POZOR! NEVARNOST senzoričnih ali duševnih zmogljivostih ali jim EKSPLOZIJE! Baterij nikoli ponovno primanjkuje izkušenj in / ali znanja, razen v...
 • Page 22: Pred Začetkom Uporabe

  Pred začetkom uporabe Samodejno iskanje signala se izvaja od polnoči do pete ure zjutraj. V kolikor je to iskanje neuspešno, se Vstavljanje/menjava baterij ponovi ob 13 uri naslednjega dne. Med iskanjem tipke na napravi ne delujejo. Uporabljate lahko le Glejte sliko D. tipko SNOOZE / LIGHT .
 • Page 23: Nastavitev Alarma

  6. Ponovite korake 3 do 5 za nastavitev minut, ur, 3. Pritisnite tipko + / 12 / 24 ali - / C / F / RCC dneva / meseca oziroma meseca / dneva – za nastavitev želene vrednosti. Za potrditev vnosa in jezika.
 • Page 24: Nastavitev Ostrine, Kota In Smeri Projiciranja

  Nastavitev časovnega pasu ploskom rok) ali pa se naprave dotaknite na poljubnem mestu (funkcija akustičnega tipala in tipala dotika). Pri bivanju v državah, ki omogočajo sprejem DCF Za temstikalo S / C pomaknite v položaj ON. radijskega signala in ležijo v drugem časovnem pasu, Osvetlitev prikazovalnika aktivirajte s pritiskom na lahko ustrezen časovni pas nastavite ročno.
 • Page 25: Odprava Napak

  Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, z vso Odstranitev © odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek: Radijsko vodena budilka s projekcijo, Št. modela.: Z31311, Embalaža je sestavljena iz okolju prijaznih Z30951B, Z31312, Verzija: 09/2012, na katerega se materialov, ki jih lahko reciklirate preko ta izjava nanaša, v skladu s standardi / normativnimi...
 • Page 26: Garancijski List

  OWIM GmbH & Co. KG 6. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo Stiftsbergstraße 1 biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj D-74167 Neckarsulm proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali...

This manual is also suitable for:

Z30951bZ3131278346