Tárolás; Mentesítés; Garancia / Szerviz - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Tisztítás és ápolás / Tárolás / Mentesítés / Mentesítés / Garancia / szerviz
ANYAGI KáROSODáS VeSZÉ-
LYe! Vegye figyelembe, hogy a
lábmelegítőt nem szabad vegyileg
tisztítani, kicsavarni, géppel szárítani, mángo-
rólni vagy vasalni. Különben a lábmelegítő
károsodhat.
Ne mossa.
Ne használjon fehérítőt. Ne hasz-
náljon fehérítő tartalmú mosószere-
ket (pl. univerzális mosószert).
Ne szárítsa a melegítő takarót
ruhaszárító gépben.
Ne vasalja.
Ne tisztítsa vegyileg.
A kivehető Teddy-töltet
mosható. Használjon finom mosó-
szert és adagolja azt a gyártó ada-
tainak megfelelően.
áRAMÜTÉS VeSZÉLY! ANYAGI
KáROK VeSZÉLYe! Semmikép-
pen se kapcsolja be a lábmelegítőt
száradás céljából. Ellenkező esetben áramütés
veszélye áll fenn
áRAMÜTÉS VeSZÉLY! Csak ak-
kor használja ismét a lábmelegítőt,
ha az és a kivehető Teddy-bélés
teljesen száraz. Ellenkező esetben áramütés
veszélye áll fenn.
Tárolás
ANYAGI KáROSODáS VeSZÉ-
LYe! A tárolás előtt hagyja a láb-
melegítőt lehűlni. Különben a
lábmelegítő károsodhat.
TáRGYI KáROSODáSOK
VeSZÉLYe! Tárolás közben ne he-
lyezzen tárgyakat a lábmelegítőre.
Ha azt hosszabb ideig nem használja, tárolja a
lábmelegítőt az originál csomagolásában száraz
környezetben és anélkül hogy megterhelje.
Mentesítés
A elektromos és elektronikus régi készülékekről szóló
európai irányelv és annak a nemzeti jogszabályokba
való átültetése értelmében az elhasznált elektromos
készülékeket külön kell összegyűjteni és egy környe-
zetbarát újraértékesítéshez eljuttatni.
kézzel
A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetőségeit a
1
községe vagy városa illetékes hivatalánál tudhatja meg.

Garancia / szerviz

A lábmelegítő anyagi és gyártási hibákra a vásárlás
dátumától számított 3 éves garanciát biztosítunk.
A garancia a következőkre nem vonatkozik:
·
Olyan károsodásokra, amelyek szakszerűtlen
kezelésből erednek.
1
·
Az elhasználódó részekre.
·
Azokra a fogyatékosságokra, amelyeket a
vevő már a vásárlás alkalmával ismer.
·
A vevő saját hibájáiból eredő károsodásokra.
A vevő törvényes garanciaígényeit ez a garancia
nem korlátozza.
Egy garanciaeset érvényesítéséhez a garanciaidő
keretén belül a vevőnek mellékelnie kell a vásárlás
igazolását. A garanciát a vásárlás dátumától szá-
mított 3 éven belül az
A csomagolás és a csomagolóanyagok
környezetbarát anyagokból állnak. Azokat
a helyi újraértékesítési tartályokba men-
tesítheti.
Ne dobja az elektromos készü-
lékeket a háztartási szemétbe!
HU
29

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents