Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices page 31

Foot warmer
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 5
Použití k určenému účelu ................................................................................................................. Strana 32
Popis dílů .......................................................................................................................................... Strana 33
Rozsah dodávky .............................................................................................................................. Strana 33
Technické údaje ............................................................................................................................... Strana 33
Zapnutí / vypnutí / volba teploty ..................................................................................................... Strana 35
Teplotní stupně ................................................................................................................................. Strana 36
Automatické vypnutí ......................................................................................................................... Strana 36
Seznam obsahu
CZ
31

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents