Opis Części; Dane Techniczne; Ważne Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
szkody wynikające z użycia niezgodnego z prze-
znaczeniem.
Opis części
Wkładka ze sztucznego futerka, wyjmowana
1
Panel obsługowy
2
Wskaźnik funkcji
3
Zawartość
Niezwłocznie po rozpakowaniu należy sprawdzić za-
wartość pod kątem kompletności i stanu urządzenia.
1 ogrzewacz do stóp z wyjmowaną wkładką ze
sztucznego futerka i panelem obsługowym
1 instrukcja obsługi

Dane techniczne

Model:
Typ:
Zasilanie:
Pobór mocy:
WAŻNe WSKAZóWKI – ZACHOWAć W CeLU
PóźNIejSZeGO ZASTOSOWANIA!
Ważne wskazówki
dotyczące
bezpieczeństwa
strzeganie poniższych wskazówek
może spowodować obrażenia
ciała lub straty materialne (poraże-
nie prądem elektrycznym, oparzenia
Wstęp / Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
SFW 100 B2
FW 10
220-240 V / 50 - 60 Hz
100 W
Nieprze-
Wymiary:
Klasa ochrony:
Stopień ochrony
(ochrona przed wodą):
Natężenie pola
elektrycznego:
Natężenie pola
magnetycznego:
Indukcja magnetyczna:
Materiał:
Strona wierzchnia
ogrzewacza do stóp:
Wkładka ze sztucznego
futerka:
Producent:
MGG Elektro GmbH
Steinstraße 27
40210 Düsseldorf, Niemcy
skóry, pożar). Przestrzegając poniż-
szych wskazówek dotyczących bez-
pieczeństwa i zagrożeń, chronią
Państwo nie tylko zdrowie swoje
i osób trzecich, lecz także zapobie-
gają uszkodzeniu ogrzewacza do
stóp. Dlatego też niezbędne jest
ich przestrzeganie oraz – w przy-
padku przekazywania urządzenia
ok. 26 x 26 x 30 cm
(szer. x wys. x głęb.)
II /
Ogrzewacz do stóp
IPX 1, ochrona przed
wodą kapiącą
Panel obsługowy: IPX0,
brak ochrony przed
wilgocią
maks. 5000 V / m
maks. 80 A / m
maks. 0,1 militesli
100% poliestru
100% poliestru
PL
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents