Download Table of Contents Print this page

Be- / Kikapcsolás / A Hőmérséklet Beállítása; Hőmérséklet Fokozatok; Kikapcsolási Automatika; Tisztítás És Ápolás - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 5
Üzembevétel / Tisztítás és ápolás
Be- / kikapcsolás / a
hőmérséklet beállítása
Dugja a hálózati csatlakozó dugót a csatlakozó
dugaljzatba.
Bekapcsolás:
A lábmelegítő bekapcsolásához állítsa be a ke-
zelő részen
az 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 fokozatot.
2
Utalás: A lábmelegítő bekapcsolása után a
funkció kijelző
világit.
3
Utalás: Ez a lábmelegítő gyorsfűtéssel rendel-
kezik, amely az első 15 percben gyors felmele-
gedéshez vezet.
Kikapcsolás:
A lábmelegítő kikapcsolásához állítsa be a
kezelő részen
a 0 fokozatot.
2
Utalás: A funkció kijelző
A hőmérséklet beállítása:
Rövid idővel a használat előtt állítsa be a legma-
gasabb hőmérséklet fokozatot (6 fokozat). Így
a gyors felmelegedést éri el.
A lábmelegítőt természetesen bármikor kikapcsolt
állapotban is használni lehet. A teddy-plüs bélése
melegít akkor is, ha a közelben csatlakozó du-
galjzat nincs.
ben a lábmelegítő több órán keresz-
tül üzemel, javasoljuk, hogy a
kezelőrészen a legalacsonyabb
hőmérsékletet állítsa be, hogy elke-
rülje a felmelegített testrészek túl-
melegedését és következményként
adott esetben a bőr égését.
Hőmérséklet fokozatok
Állítsa be a kezelő rész
hőmérséklet fokozatot.
28 HU
kialszik.
3
Amennyi-
segítségével a kívánt
2
0 fokozat:
ki
1 fokozat:
minimális meleg
2–5 fokozat:
individuális meleg
6 fokozat:
maximális meleg
Kikapcsolási automatika
Utalás: A lábmelegítő kb. 90 perc múlva automa-
tikusan kikapcsolódik. Utána a funkció kijelző
villogni kezd.
A lábmelegítő újra bekapcsolásához állítsa be
előbb a 0 helyzetet és kb. 5 másodperc múlva
a kívánt hőmérséklet fokozatot.
Utalás:
Ha az idő miatti kikapcsolás után a lábmelegítőt
már nem használja, akkor kapcsolja ki azt 0 foko-
zat és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a csat-
lakozó dugaljzatból.
Tisztítás és ápolás
MÜTÉS áLTALI ÉLeTVeSZÉLY!
Húzza ki a hálózati csatlakozódu-
gót a konnektorból a tisztítás előtt. Ellenkező
esetben áramütés veszélye áll fenn.
A kezelőrész
tisztításához és ápolásához
2
használjon egy száraz, rojtmentes kendőt.
ANYAGI KáROSODáS VeSZÉ-
LYe! Sohase merítse a kezelőrészt
vízbe vagy más folyadékokba.
2
Ellenkező esetben az károsodhat.
A lábmelegítő enyhébb szennyeződéseinek
eltávolításához használjon egy megnedvesített
kendőt vagy adott esetben enyhén nedves
finom mosószert.
ANYAGI KáROSODáS VeSZÉ-
LYe! Alábmelegítő és a kezelőrész
tisztításához ne használjon ve-
2
gyi tisztítószereket vagy súroló szereket. Ellen-
kező esetben a lábmelegítő és a kezelőrész
károsodhat.
2
3
áRA-

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents