Vyhlásenie O Zhode - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Záruka / Servis / Vyhlásenie o zhode
·
pri opotrebovateľných dieloch.
·
pri nedostatkoch, ktoré boli známe zákazníkovi
už pri kúpe.
·
pri vlastnom zavinení zákazníkom.
Zákonný nárok zákazníka na záruku nie je touto
zárukou nijako ovplyvnený.
Pri uplatnení záruky v prípade poškodenia v záručnej
lehote je zákazník povinný predložiť doklad o kúpe.
Záruku je potrebné uplatniť v priebehu 3 rokov od
dátumu kúpy u spoločnosti
MGG Elektro GmbH-Service
c / o Dachser GmbH & Co. KG
Thomas-Dachser-Str. 1
89129 Langenau, Nemecko.
0800 606018 (po. – pi.: 8–18 hod)
Zákazník má v prípade poškodenia v záručnej le-
hote právo na opravu výrobku v našom vlastnom
alebo nami autorizovanom servise. Ohrievač nôh v
nijakom prípade neotvárajte – v prípade otvorenia
alebo pozmenenia zaniká nárok na záruku. Ďalšie
práva zákazníka nie sú obmedzené (na základe
záruky). V mnohých prípadoch sú dôvodom rekla-
mácií chyby obsluhy. Tieto možno bez problémov
odstrániť telefonicky alebo e-mailom. Obráťte sa
prosím na zriadené telefonickú servisnú linku, skôr
ako budete ohrievač nôh reklamovať u zákazníka.
IAN 114199
Vyhlásenie o zhode
Tento ohrievač nôh spĺňa požiadavky platných
európskych a národných smerníc.
Túto skutočnosť potvrdzuje znak CE.
Príslušné vyhlásenia sú uložené u výrobcu.
46 SK

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFW 100 B2

Table of Contents