Legenda Zastosowanych Piktogramów; Wstęp; Zastosowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Wstęp
Legenda zastosowanych piktogramów
Należy przeczytać instrukcję!
V∼
Wolt (napięcie przemienne)
Hz
Herc (częstotliwość)
W
Wat (moc czynna)
Klasa ochrony II
Przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa!
Nie dla małych dzieci w wieku
0–3 lat!
Nie wbijać igieł!
Zgodnie z ekspertyzą Instytutu Badaw-
czego Hohenstein tekstylia zastosowane
w niniejszym ogrzewaczu do stóp speł-
niają wysokie wymagania humanoekolo-
giczne normy Öko-Tex Standards 100.
Ogrzewacz do stóp
Wstęp
Przed uruchomieniem oraz pierwszym
zastosowaniem należy zapoznać się
z ogrzewaczem do stóp. W tym celu
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi oraz istotne wskazówki dotyczące bezpie-
czeństwa. Urządzenie należy stosować wyłącznie
zgodnie z opisem i przeznaczeniem. Niniejszą in-
strukcję należy zachować. Przekazując urządzenie
osobom trzecim, należy uczynić to wraz z całą
dokumentacją.
14 PL
Nie używać produktu zgiętego
lub zwiniętego!
Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia
prądem! Zagrożenie życia!
Nie prać.
Prać ręcznie
Nie wybielać.
Nie suszyć w suszarce bębnowej.
Nie prasować.
Nie czyścić chemicznie.
Opakowanie oraz ogrzewacz do stóp
utylizować zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi ochrony środowiska na-
turalnego!
Zastosowanie zgodnie
z przeznaczeniem
Niniejszy produkt jest przeznaczony do ogrzewania
ludzkich stóp. Nie należy korzystać z ogrzewacza
do stóp w obuwiu, gdyż wtedy ulega pogorszeniu
zdolność odczuwania bodźców termicznych, a samo
urządzenie brudzi się. Niniejszy ogrzewacz nie jest
przeznaczony do stosowania w szpitalach bądź
w celach komercyjnych. W szczególności nie na-
leży używać go do ogrzewania niemowląt, małych
dzieci, osób nieodbierających bodźców termicznych
lub niesamodzielnych oraz zwierząt. Stosowanie
ogrzewacza do celów innych niż powyżej opisane
oraz dokonywanie w nim zmian jest niedopuszczalne
i może spowodować uszkodzenia ciała i/lub urzą-
dzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFW 100 B2

Table of Contents