Download Print this page

Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices page 13

Foot warmer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem .................................................................................... Strona 14
Opis części ....................................................................................................................................... Strona 15
Zawartość ......................................................................................................................................... Strona 15
Dane techniczne .............................................................................................................................. Strona 15
Włączanie / wyłączanie / wybór temperatury ............................................................................... Strona 18
Poziomy temperatury ....................................................................................................................... Strona 18
Automatyczne wyłączanie .............................................................................................................. Strona 19
Spis zawartości
PL
13

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFW 100 B2