Download Print this page

Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices page 39

Foot warmer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Použitie v súlade s určeným účelom ............................................................................................... Strana 40
Opis dielov ....................................................................................................................................... Strana 41
Rozsah dodávky .............................................................................................................................. Strana 41
Technické údaje ............................................................................................................................... Strana 41
Zapnutie / vypnutie / výber teploty ................................................................................................. Strana 44
Teplotné stupne ................................................................................................................................ Strana 44
Vypínacia automatika ...................................................................................................................... Strana 44
Obsah
SK
39

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFW 100 B2