Tárolás; Mentesítés; Garancia / Szerviz - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advice

Foot warmer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tisztítás és ápolás / Tárolás / Mentesítés / Garancia / szerviz
ANYAGI káROSODáS VeSZÉ-
LYe! Vegye figyelembe, hogy a
lábmelegítőt nem szabad vegyileg
tisztítani, kicsavarni, géppel szárítani, mángo-
rólni vagy vasalni. Különben a lábmelegítő
károsodhat.
Ne mossa.
Ne használjon fehérítőt. Ne hasz-
náljon fehérítő tartalmú mosószere-
ket (pl. univerzális mosószert).
Ne szárítsa a melegítő takarót
ruhaszárító gépben.
Ne vasalja.
Ne tisztítsa vegyileg.
A kivehető Teddy-töltet
mosható. Használjon finom mosó-
szert és adagolja azt a gyártó ada-
tainak megfelelően.
áRAMÜTÉS VeSZÉLY! ANYAGI
káROk VeSZÉLYe! Semmikép-
pen se kapcsolja be a lábmelegítőt
száradás céljából. Ellenkező esetben áramütés
veszélye áll fenn
áRAMÜTÉS VeSZÉLY! Csak ak-
kor használja ismét a lábmelegítőt,
ha az és a kivehető Teddy-bélés
teljesen száraz. Ellenkező esetben áramütés
veszélye áll fenn.
Tárolás
ANYAGI káROSODáS VeSZÉ-
LYe! A tárolás előtt hagyja a láb-
melegítőt lehűlni. Különben a
lábmelegítő károsodhat.
TáRGYI káROSODáSOk
VeSZÉLYe! Tárolás közben ne he-
lyezzen tárgyakat a lábmelegítőre.
Ha azt hosszabb ideig nem használja, tárolja a
lábmelegítőt az originál csomagolásában száraz
környezetben és anélkül hogy megterhelje.
Mentesítés
A elektromos és elektronikus régi készülékekről szóló
európai irányelv és annak a nemzeti jogszabályokba
való átültetése értelmében az elhasznált elektromos
készülékeket külön kell összegyűjteni és egy környe-
zetbarát újraértékesítéshez eljuttatni.
kézzel
A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetőségeit a
1
községe vagy városa illetékes hivatalánál tudhatja meg.

Garancia / szerviz

A lábmelegítő anyagi és gyártási hibákra a vásárlás
dátumától számított 3 éves garanciát biztosítunk.
A garancia nem vonatkozik:
-
Olyan károsodásokra, amelyeket szakszerűtlen
használat okozott.
1
-
Az elhasználódó részekre.
-
A vevő saját hibájából eredő károsodásokra.
-
Amint a készüléket egy nem jóváhagyott mű-
helyben felnyitották.
A garancia nem befolyásolja a vásárlónak a törvé-
nyes szavatossági jogait. A garanciaesetnek a ga-
rancia időn belüli érvényesítéséhez a vásárlónak a
vásárlást igazolnia kell. A garanciát a vásárlás
dátumától számított 3 éven belül az MGG Elektro
Kft- vel szemben (Düsseldorf, Németország) lehet
érvényesíteni.
A csomagolás és a csomagolóanyagok
környezetbarát anyagokból állnak. Azokat
a helyi újraértékesítési tartályokba men-
tesítheti.
Ne dobja az elektromos készü-
lékeket a háztartási szemétbe!
HU
19

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFW 100 B2

  Related Content for Silvercrest SFW 100 B2

This manual is also suitable for:

275418

Table of Contents