Prohlášení O Shodě - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě
Tento ohřívač nohou splňuje požadavky platných
evropských a národních směrnic.
To je potvrzeno značkou CE.
Příslušná prohlášení jsou uložena u výrobce.
38 CZ

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents