Table of Contents
 • Magyar

  • Az Alkalmazott Piktogramok Jelmagyarázata
  • Bevezető
   • Rendeltetésszerű Használat
   • A Részek Megnevezése
   • A Szállítmány Tartalma
   • Műszaki Adatok
  • Fontos, a Biztonságra Vonatkozó Utalások
  • Biztonsági Rendszer
  • Üzembevétel
   • Be- / Kikapcsolás / a HőMérséklet Beállítása
   • HőMérséklet Fokozatok
   • Kikapcsolási Automatika
  • Tisztítás És Ápolás
  • Garancia / Szerviz
  • Mentesítés
  • Tárolás
  • Konformitásnyilatkozat
 • Slovenščina

  • Legenda Uporabljenih Piktogramov
  • Uvod
   • Predvidena Uporaba
   • Opis Delov
   • Obseg Dobave
   • Tehnični Podatki
  • Pomembni Varnostni Napotki
  • Varnostni Sistem
  • Začetek Uporabe
   • Vklop / Izklop / Izbira Temperature
   • Temperaturne Stopnje
   • Izklopna Avtomatika
  • ČIščenje in Nega
  • Garancija / Servis
  • Odstranjevanje
  • Skladiščenje
  • Izjava O Skladnosti
  • Garancijski List
 • Čeština

  • Vysvětlení Použitých Piktogramů
  • Úvod
   • Použití K Určenému Účelu
   • Popis Dílů
   • Rozsah Dodávky
   • Technické Údaje
  • Důležitá Bezpečnostní Upozornění
  • Bezpečnostní SystéM
  • Uvedení Do Provozu
   • Zapnutí / Vypnutí / Volba Teploty
   • Teplotní Stupně
   • Automatické Vypnutí
  • Čistění a Ošetřování
  • Likvidace
  • Skladování
  • Záruka / Servis
  • Prohlášení O Shodě
 • Slovenčina

  • Legenda Použitých Piktogramov
  • Úvod
   • Použitie V Súlade S UrčenýM Účelom
   • Opis Dielov
   • Rozsah Dodávky
   • Technické Údaje
  • Dôležité Bezpečnostné Upozornenia
  • Bezpečnostný SystéM
  • Uvedenie Do Prevádzky
   • Zapnutie / Vypnutie / Výber Teploty
   • Teplotné Stupne
   • Vypínacia Automatika
  • Čistenie a Údržba
  • Likvidácia
  • Skladovanie
  • Záruka / Servis
  • Vyhlásenie O Zhode
 • Deutsch

  • Einleitung
   • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
   • Teilebeschreibung
   • Lieferumfang
   • Technische Daten
  • Legende der Verwendeten Piktogramme
  • Wichtige Sicherheitshinweise
  • Inbetriebnahme
   • Ein- / Ausschalten / Temperatur Wählen
   • Temperaturstufen
   • Abschaltautomatik
  • Sicherheits-System
  • Entsorgung
  • Lagerung
  • Reinigung und Pflege
  • Garantie / Service
  • Konformitätserklärung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Foot Warmer SFW 100 B2
Foot Warmer
Operating instructions and safety advice
Grelnik Stopal
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
ohrievač nôh
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
IAN 275418
láBmeleGítő
Kezelési és biztonsági utalások
ohřívač nohou
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
FuSSWärmer
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SFW 100 B2

 • Page 1 Foot Warmer SFW 100 B2 Foot Warmer láBmeleGítő Operating instructions and safety advice Kezelési és biztonsági utalások Grelnik Stopal ohřívač nohou Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny ohrievač nôh FuSSWärmer Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction ...........................Page 6 Proper use ............................Page 6 Description of parts ..........................Page 7 Included items .............................Page 7 Technical data .............................Page 7 Important safety instructions ..................Page 7 Safety system ..........................Page 9 Preparing the product for use ..................Page 9 Switching on / off / Selecting the temperature...................Page 9 Temperature levels ..........................Page 10...
 • Page 6: List Of Pictograms Used

  Introduction List of pictograms used Read the instructions! Do not use folded or rucked! V∼ Caution – electric shock! Volt (AC) Danger to life! Hertz (mains frequency) Do not wash. Watts (effective power) Hand washing Safety class II Do not use bleach. Observe caution and safety notes! Do not dry in a tumbler dryer.
 • Page 7: Description Of Parts

  1 Set of operating instructions Surface of foot warmer: 100 % polyester Teddy lining: 100 % polyester Technical data Manufacturer: MGG Elektro GmbH Model: SFW 100 B2 Steinstraße 27 Type: FW 10 40210 Düsseldorf, Germany IMPORTANT INSTRuCTIONS – keeP FOR FuTuRe ReFeReNCe! Important safety...
 • Page 8 Important safety instructions There is a risk of receiving skin This foot warmer is not intended burns. for use in hospitals or for com- This mercial use. This poses a risk of foot warmer may not be injuries and/or damage to the used for very young children foot warmer.
 • Page 9: Safety System

  Important safety instructions / Safety system / Preparing the product for use the manufacturer of your heart contact our Customer Service pacemaker before you use this Department. foot warmer. Do not pull, twist or kink the Safety system cables. The foot warmer may otherwise be damaged.
 • Page 10: Temperature Levels

  Preparing the product for use / Cleaning and care Cleaning and care Selecting the temperature: Just before using the foot warmer, set it to the highest temperature setting (setting 6). This will DANGeR TO cause the foot warmer to warm up quickly. LIFe BY eLeCTRIC SHOCk! Al- The foot warmer can of course be used at any ways remove the power plug from...
 • Page 11: Storage

  Cleaning and care / Storage / Disposal / Warranty / Service centre laundry detergent according to the manufactur- equipment must be collected separately and recy- er’s instructions. cled in an ecologically compatible way. DANGeR OF eLeCTRIC SHOCk! RISk OF PROPeRTY Contact your local refuse disposal authority for DAMAGe! Never switch on the more details of how to dispose of your worn out...
 • Page 12: Declaration Of Conformity

  Declaration of Conformity Declaration of Conformity This foot warmer complies with the requirements of the relevant European and national guidelines. This is confirmed by the CE mark. The relevant declarations are held by the manufac- turer. 12 GB...
 • Page 13 Tartalomjegyzék Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata ..........Oldal 14 Bevezető ............................Oldal 14 Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 14 A részek megnevezése ........................Oldal 15 A szállítmány tartalma ........................Oldal 15 Műszaki adatok ..........................Oldal 15 Fontos, a biztonságra vonatkozó utalások .............Oldal 15 Biztonsági rendszer .......................Oldal 17 Üzembevétel ..........................Oldal 17 Be- / kikapcsolás / a hőmérséklet beállítása ..................Oldal 18 Hőmérséklet fokozatok ........................Oldal 18...
 • Page 14: Az Alkalmazott Piktogramok Jelmagyarázata

  Bevezető Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata Ne használják összehajtogatva vagy Olvassa el a Használati útmutatót! összecsúsztatva! Óvakodjon az áramütéstől! Volt (váltófeszültség) Életveszély! Hertz (frekvencia) Ne mossa. Watt (hatásos teljesítmény) Kézi mosás II. védettségi osztály Ne használjon fehérítőt. Vegyék figyelembe a figyelmeztető- Ne szárítsa szárítógépben.
 • Page 15: A Részek Megnevezése

  1 használati útmutató Plüssbélés: 100% poliészter Gyártó: Műszaki adatok MGG Elektro GmbH Steinstraße 27 Modell: SFW 100 B2 40210 Düsseldorf, Németország Típus: FW 10 FONTOS – úTMuTATáSOk - ŐRIZZe MeG A kÉSŐBBI HASZNáLATHOZ! legítő védelmét is. Vegye figyelembe Fontos, a biztonságra ezeket a biztonságra vonatkozó...
 • Page 16 Fontos, a biztonságra vonatkozó utalások betegségek által okozott bőrel- A gyerekekre felügyelni kell, hogy változásokkal vagy sebhelyekkel ne játszhassanak a készülékkel. rendelkező személyek, fájdalom- Sérülésveszély áll fenn. csillapító bevétele vagy alkohol A tisztítást és az ápolást gyerme- fogyasztása után). Fennáll a bőr kek felügyelet nélkül nem végez- megégésének veszélye.
 • Page 17: Biztonsági Rendszer

  Fontos, a biztonságra vonatkozó utalások / Biztonsági rendszer / Üzembevétel szívritmus szabályzójának a mű- vagy ne helyezze a lábmelegí- ködését. Ezek azonban jóval a tőre üzemeltetés közben. A láb- határértékek alatt vannak: elekt- melegítő sérülése és / vagy romos mező erősség: max. károsodása fenyeget.
 • Page 18: Be- / Kikapcsolás / A Hőmérséklet Beállítása

  Üzembevétel / Tisztítás és ápolás Be- / kikapcsolás / a 0 fokozat: hőmérséklet beállítása 1 fokozat: minimális meleg 2–5 fokozat: individuális meleg Dugja a hálózati csatlakozó dugót a csatlakozó 6 fokozat: maximális meleg dugaljzatba. kikapcsolási automatika Bekapcsolás: A lábmelegítő bekapcsolásához állítsa be a ke- utalás: A lábmelegítő...
 • Page 19: Tárolás

  Tisztítás és ápolás / Tárolás / Mentesítés / Garancia / szerviz ANYAGI káROSODáS VeSZÉ- Ha azt hosszabb ideig nem használja, tárolja a LYe! Vegye figyelembe, hogy a lábmelegítőt az originál csomagolásában száraz lábmelegítőt nem szabad vegyileg környezetben és anélkül hogy megterhelje. tisztítani, kicsavarni, géppel szárítani, mángo- rólni vagy vasalni.
 • Page 20: Konformitásnyilatkozat

  Garancia / szerviz / Konformitásnyilatkozat kérjük, hogy rekalmációval forduljon szervízünkhöz az alábbi elérhetősé- geken: Szerviz forródrót (díjmentes): 0680 106 886 (H-P: 8–18 óra) service-hu@mgg-elektro.de Amennyiben azt kérjük, hogy küldje vissza nekünk a lábmelegítőt, úgy azt az alábbi címre tegye: NU Service GmbH Lessingstraße 10 b 89231 Neu-Ulm Németország...
 • Page 21 Kazalo Legenda uporabljenih piktogramov ..............Stran 22 uvod ..............................Stran 22 Predvidena uporaba .......................... Stran 22 Opis delov ............................Stran 23 Obseg dobave ........................... Stran 23 Tehnični podatki ..........................Stran 23 Pomembni varnostni napotki ..................Stran 23 Varnostni sistem ........................Stran 25 Začetek uporabe ........................
 • Page 22: Legenda Uporabljenih Piktogramov

  Uvod Legenda uporabljenih piktogramov Ne uporabljajte v zloženem ali stisnje- Preberite navodila! nem stanju! V∼ Pozor, nevarnost električnega udara! Volt (izmenična napetost) Smrtna nevarnost! Hertz (omrežna frekvenca) Izdelka ne perite. Watt (delovna moč) Ročno pranje Razred zaščite II Ne belite. Upoštevajte opozorila in varnostne Ne sušite v sušilnem stroju.
 • Page 23: Opis Delov

  Material: Zgornja stran grelnika stopal: 100 % poliester Tehnični podatki Plišasta obloga: 100 % poliester Proizvajalec: Model: SFW 100 B2 Tip: FW 10 MGG Elektro GmbH Napajanje: 220–240 V / 50–60 Hz Steinstraße 27 Vhodna moč: 100 W 40210 Düsseldorf, Germany POMeMBNI NAPOTkI –...
 • Page 24 Pomembni varnostni napotki spremembami ali brazgotinami Otroke morate nadzorovati, da na koži na območju uporabe se ne bodo igrali z grelnikom sto- podloge, po jemanju zdravil pal. Obstaja nevarnost poškodb. proti bolečinam ali po uživanju Otroci ne smejo brez nadzora alkohola).
 • Page 25: Varnostni Sistem

  Pomembni varnostni napotki / Varnostni sistem / Začetek uporabe Vendar pa so daleč pod mejnimi kadar obratuje. Možnost na- vrednostmi: jakost električnega stanka poškodb in/ali poškodb polja: največ 5000 V / m, jakost grelnika stopal. magnetnega polja: največ Obvezno upoštevajte napotke 80 A / m, gostota magnetnega za začetek obratovanja, čišče- pretoka: največ...
 • Page 26: Temperaturne Stopnje

  Začetek uporabe / Čiščenje in nega Napotek: Po vklopu grelnika stopal sveti Najprej izberite položaj 0 in po pribl. 5 sekun- prikaz funkcij dah želen temperaturno stopnjo, da ponovno Napotek: Ta grelnik stopal razpolaga s hitrim sklopite grelnik stopal. ogrevanjem, ki privede do hitrega segrevanja v roku prvih 15 minut.
 • Page 27: Skladiščenje

  Čiščenje in nega / Skladiščenje / Odstranjevanje / Garancija / Servis Odstranjevanje Ne sušite v sušilniku za perilo. Embalaža in embalažni material obse- Ne likajte. gata za okolje primerne materiale. Lahko jih odvržete v krajevne zbiralnike za re- cikliranje. Ni primerno za kemično čiščenje. električnih naprav ne odlagajte med gospodinjske odpadke! Odstranljivo plišasto oblogo...
 • Page 28: Izjava O Skladnosti

  Garancija / Servis / Izjava o skladnosti Servisna telefonska linija (brezplačna): 0800 81496 (pon. – pet.: 8–18 ure) service-slo@mgg-elektro.de Če od vas želimo pošiljanje okvarjenega grelnika stopal, ga pošljite na naslednji naslov: NU Service GmbH Lessingstraße 10 b 89231 Neu-Ulm Nemčija IAN 275418 Izjava o skladnosti...
 • Page 29: Garancijski List

  Garancijski list NU Service GmbH Lessingstraße 10 b 89231 Neu-Ulm Nemčija 0800 81496 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo MGG Elek- 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoobla- tro GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ščeni servis ali oseba, kupec ne more uvelja- ob normalni in pravilni uporabi brezhibno de- vljati zahtevkov iz te garancije.
 • Page 31 Seznam obsahu Vysvětlení použitých piktogramů ................Strana 32 úvod ..............................Strana 32 Použití k určenému účelu ......................... Strana 32 Popis dílů ............................Strana 33 Rozsah dodávky ..........................Strana 33 Technické údaje ..........................Strana 33 Důležitá bezpečnostní upozornění ................. Strana 33 Bezpečnostní...
 • Page 32: Vysvětlení Použitých Piktogramů

  Úvod Vysvětlení použitých piktogramů Nepoužívejte ve složeném nebo Přečtěte si pokyny! shrnutém stavu! V∼ Pozor na úraz elektrickým proudem! Volt (střídavé napětí) Ohrožení života! Hertz (kmitočet) Neperte. Watt (činný výkon) Ruční praní Ochranná třída II Nebělte. Dbejte na výstrahy a řiďte se bezpeč- Nesušte v sušičce prádla.
 • Page 33: Popis Dílů

  Materiál: Vrchní strana ohřívače nohou: 100 % polyester Technické údaje Plyšová podšívka: 100 % polyester Výrobce: Model: SFW 100 B2 Typ: FW 10 MGG Elektro GmbH Napájecí napětí: 220–240 V / Steinstraße 27 50–60 Hz 40210 Düsseldorf, Germany DŮLeŽITÉ POkYNY –...
 • Page 34 Důležitá bezpečnostní upozornění pokožkou změněnou nemocí Děti nesmí provádět čištění a nebo se zjizvenými částmi po- údržbu bez dohledu. Hrozí kožky, po užití léků proti boles- nebezpečí poranění. tem nebo po požití alkoholu). Tento ohřívač nohou není určen Hrozí nebezpečí popálení kůže. pro použití...
 • Page 35: Bezpečnostní Systém

  Důležitá bezpečnostní upozornění / Bezpečnostní systém / Uvedení do provozu max. 80 A / m, magnetická in- Bezpodmínečně dbejte na po- dukce: max. 0,1 militesla. Před kyny k uvádění do provozu, čis- použitím tohoto ohřívače nohou tění, ošetřování a skladování. se informujte u svého lékaře a Jestliže máte ještě...
 • Page 36: Teplotní Stupně

  Uvedení do provozu / Čistění a ošetřování Čistění a ošetřování Vypnutí: Pro vypnutí ohřívače nohou nastavte na ovládacím dílu stupeň 0. NeBeZPeČÍ upozornění: Zobrazení funkcí zhasne. OHROŽeNÍ ŽIVOTA úRAZeM eLekTRICkÝM PROuDeM! Volba teploty: Před čištěním ohřívače nohou vždy vytahujte Krátce před použitím nastavte nejvyšší teplotní zástrčku ze zásuvky.
 • Page 37: Skladování

  Čistění a ošetřování / Skladování / Likvidace / Záruka / Servis NeBeZPeČÍ ZáSAHu eLek- Možné způsoby likvidace vysloužilého ohřívače TRICkÝM PROuDeM! NeBeZ- nohou vám sdělí správa vaší obce nebo města. PeČÍ POškOZeNÍ VěCÍ! V žádném případě nezapínejte ohřívač nohou, Záruka / Servis aby se vysušil.
 • Page 38: Prohlášení O Shodě

  Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě Tento ohřívač nohou splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. To je potvrzeno značkou CE. Příslušná prohlášení jsou uložena u výrobce. 38 CZ...
 • Page 39 Obsah Legenda použitých piktogramov ................Strana 40 úvod ..............................Strana 40 Použitie v súlade s určeným účelom ....................Strana 40 Opis dielov ............................Strana 41 Rozsah dodávky ..........................Strana 41 Technické údaje ..........................Strana 41 Dôležité bezpečnostné upozornenia ..............Strana 41 Bezpečnostný...
 • Page 40: Legenda Použitých Piktogramov

  Úvod Legenda použitých piktogramov Prečítajte si pokyny! Nepoužívajte zhrnuté alebo zosunuté! Pozor na zasiahnutie elektrickým V∼ Volt (Striedavé napätie) prúdom! Nebezpečenstvo ohrozenia života! Hertz (frekvencia) Neprať. Watt (činný výkon) Ručné pranie Trieda ochrany II Nebieliť. Rešpektujte výstražné a bezpečnostné Nesušiť v sušičke na bielizeň. upozornenia! Nevhodné...
 • Page 41: Opis Dielov

  1 návod na obsluhu Materiál: Vrchná strana ohrievača nôh: 100 % polyester Technické údaje Kožušinová vložka: 100 % polyester Výrobca: Model: SFW 100 B2 Typ: FW 10 MGG Elektro GmbH Napájanie napätím: 220–240 V / Steinstraße 27 50–60 Hz 40210 Düsseldorf, Germany Príkon: 100 W DÔLeŽITÉ...
 • Page 42 Dôležité bezpečnostné upozornenia potrebujú ochranu a nie sú bezpečného používania ohrie- schopné reagovať na prehriatie vača nôh a ak porozumeli ne- (napr. diabetici, osoby s chorob- bezpečenstvám spojeným s jeho nými zmenami pokožky alebo používaním. zjazvenými časťami kože v ob- Je potrebné...
 • Page 43: Bezpečnostný Systém

  Dôležité bezpečnostné upozornenia / Bezpečnostný systém nebezpečenstvo zásahu elektric- Elektronické súčiastky v ovláda- kým prúdom. cej jednotke sa pri používaní Elektrické a magnetické polia ohrievača nôh zohrievajú. Ovlá- vychádzajúce z tohto ohrievača dacia jednotka sa preto nesmie nôh môžu za určitých okolností zakrývať...
 • Page 44: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie a údržba uvedenie do prevádzky Teplotné stupne upozornenie: Pri prvom použití môže ohrievač Pomocou ovládacej jednotky nastavte nôh vyvíjať zápach plastu, ktorý sa však po krátkej požadovaný teplotný stupeň. dobe stratí. Stupeň 0: vypnuté Stupeň 1: minimálne teplo Zapnutie / vypnutie / Stupeň...
 • Page 45: Skladovanie

  Čistenie a údržba / Skladovanie / Likvidácia / Záruka / Servis Skladovanie NeBeZPeČeNSTVO VZNIku VeCNÝCH POškODeNÍ! Na čistenie ohrievača nôh a ovládacej NeBeZPeČeNSTVO VZNIku jednotky nepoužívajte chemické čistiace VeCNÝCH POškODeNÍ! Ohrie- prostriedky ani prostriedky na drhnutie. V vač nôh nechajte pred uskladnením opačnom prípade sa môže ohrievač...
 • Page 46: Vyhlásenie O Zhode

  Záruka / Servis / Vyhlásenie o zhode · na diely podliehajúce opotrebovaniu. · na škody zavinené zákazníkom. · akonáhle bol prístroj otvorený neautorizovaným servisným pracoviskom. Zákonný nárok zákazníka na záruku nie je touto zárukou nijako ovplyvnený. Pri uplatnení záruky v prípade poškodenia v záručnej lehote je zákazník povinný...
 • Page 47 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 48 einleitung ............................Seite 48 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 48 Teilebeschreibung ..........................Seite 49 Lieferumfang ............................Seite 49 Technische Daten ..........................Seite 49 Wichtige Sicherheitshinweise ..................Seite 49 Sicherheits-System ........................Seite 52 Inbetriebnahme .........................Seite 52 Ein- / ausschalten / Temperatur wählen .....................Seite 52 Temperaturstufen ..........................Seite 52 Abschaltautomatik ..........................Seite 52 Reinigung und Pflege...
 • Page 48: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Einleitung Legende der verwendeten Piktogramme Nicht gefaltet oder zusammen- Anweisungen lesen! geschoben gebrauchen! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Volt (Wechselspannung) Lebensgefahr! Hertz (Frequenz) Nicht waschen. Watt (Wirkleistung) Handwäsche Schutzklasse II Nicht bleichen. Warn- und Sicherheitshinweise Nicht im Wäschetrockner trocknen. beachten! Nicht für sehr kleine Kinder von Nicht bügeln.
 • Page 49: Teilebeschreibung

  Einleitung / Wichtige Sicherheitshinweise Technische Daten Ursachen in bestimmungswidrigen Anwendungen liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Modell: SFW 100 B2 Typ: FW 10 Teilebeschreibung Spannungsversorgung: 220–240 V / 50–60 Hz Leistungsaufnahme: 100 W Teddyfutter, herausnehmbar Abmessungen: ca. 26 x 26 x 30 cm...
 • Page 50 Wichtige Sicherheitshinweise schutzbedürftigen Personen, die Fähigkeiten oder Mangel an Er- nicht auf eine Überhitzung re- fahrung und Wissen benutzt agieren können (z. B. Diabetiker, werden, wenn sie beaufsichtigt Personen mit krankheitsbeding- werden und bezüglich des siche- ten Hautveränderungen oder ren Gebrauchs des Fußwärmers vernarbten Hautarealen im An- unterwiesen wurden und die da- wendungsgebiet, nach der Ein-...
 • Page 51 Wichtige Sicherheitshinweise Fußwärmer unsachgemäß ge- braucht wurde oder er sich nicht Den Fußwärmer nicht im mehr erwärmt, muss er vor er- gefalteten oder zusammenge- neutem Einschalten erst durch schobenen Zustand einschalten. den Hersteller überprüft werden. Andernfalls kann der Fußwärmer Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt werden.
 • Page 52: Sicherheits-System

  Sicherheits-System / Inbetriebnahme Sicherheits-System Temperatur wählen: Stellen Sie kurz vor der Anwendung die Hinweis: Dieser Fußwärmer ist mit einem höchste Temperaturstufe (Stufe 6) ein. So Sicherheits-System ausgestattet. Diese elektronische erreichen Sie eine schnelle Erwärmung. Sensortechnik verhindert eine Überhitzung des Der Fußwärmer kann natürlich jederzeit auch Fußwärmers auf seiner gesamten Fläche durch in ausgeschaltetem Zustand benutzt werden.
 • Page 53: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege / Lagerung / Entsorgung Reinigung und Pflege Das herausnehmbare Teddyfutter kann per Hand gewaschen werden. LeBeNSGe- Benutzen Sie ein Feinwaschmittel und FAHR DuRCH eLekTRISCHeN dosieren Sie es nach Angaben des Herstellers. SCHLAG! Ziehen Sie vor der Reini- STROMSCHLAGGeFAHR! gung des Fußwärmers stets den Netzstecker GeFAHR DeR SACHBeSCHäDI-...
 • Page 54: Garantie / Service

  Entsorgung / Garantie / Service / Konformitätserklärung Gemäß Europäischer Richtlinie über Elektro- und 0800 200 510 (Mo.–Fr.: 8–18 uhr) Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales service-ch@mgg-elektro.de Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Fordern wir Sie zur Übersendung des defekten Fußwärmers auf, ist das Produkt an folgende Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Adresse zu senden:...
 • Page 57 NU Service GmbH Lessingstraße 10 b D-89231 Neu-Ulm Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2016 · Ident.-No.: 07.100.183-052016-4 IAN 275418...

This manual is also suitable for:

275418

Table of Contents