Download Print this page

System Bezpieczeństwa; Uruchomienie; Włączanie / Wyłączanie / Wybór Temperatury; Poziomy Temperatury - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ważne wskazówki ... / System bezpieczeństwa / Uruchomienie
czyszczenia i pielęgnacji oraz
przechowywania.
W razie dodatkowych pytań
odnośnie zastosowania naszych
urządzeń proszę zwrócić się do
naszego serwisu obsługi klienta.
System bezpieczeństwa
Wskazówka: Niniejszy ogrzewacz do stóp jest
wyposażony w system bezpieczeństwa. Czujniki
elektroniczne zapobiegają przegrzaniu ogrzewa-
cza na całej jego powierzchni poprzez automa-
tyczne wyłączenie w przypadku wykrycia błędu.
Jeśli w przypadku wykrycia błędu dojdzie do auto-
matycznego wyłączenia ogrzewacza przez system
bezpieczeństwa, wskaźnik funkcji
obsługowym
przestanie się świecić, nawet
2
jeżeli ogrzewacz będzie włączony.
Prosimy pamiętać, że po wykryciu błędu nie
można korzystać z ogrzewacza ze względów
bezpieczeństwa i należy go przesłać na po-
dany adres placówki serwisowej.

Uruchomienie

Wskazówka: Po pierwszym włączeniu ogrzewacz
może wydzielać zapach tworzywa sztucznego,
który jednak po krótkim czasie zanika.
Włączanie / wyłączanie /
wybór temperatury
Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
Włączanie:
W celu włączenia ogrzewacza na panelu
obsługowym
ustawić poziom 1, 2, 3, 4, 5
2
lub 6.
Wskazówka: Po włączeniu ogrzewacza
zapala się wskaźnik funkcji
18 PL
Wyłączanie:
Wybór temperatury:
na panelu
3
wacz do stóp jest użytkowany
przez wiele godzin, zalecamy
ustawienie niższej temperatury na
panelu obsługi, w celu uniknięcia
przegrzania ciała i w rezultacie
ewentualnego poparzenia skóry.
Poziom 0:
Poziom 1:
Poziomy 2–5: ciepło indywidualne
Poziom 6:
.
3
Wskazówka: Niniejszy ogrzewacz jest wy-
posażony w funkcję szybkiego nagrzewania,
aktywną przez pierwszych 15 minut.
Aby wyłączyć ogrzewacz, na panelu obsługi
ustawić poziom 0.
2
Wskazówka: Wskaźnik funkcji
Na krótko przed zastosowaniem ustawić naj-
wyższy poziom temperatury (poziom 6). W ten
sposób można uzyskać szybkie nagrzewanie.
Z ogrzewacza można oczywiście korzystać
również wtedy, gdy jest wyłączony. Jego plu-
szowy materiał ogrzewa, gdy w pobliżu nie ma
gniazda elektrycznego.

Poziomy temperatury

Za pomocą panelu obsługi
poziom temperatury.
wył.
ciepło minimalne
ciepło maksymalne
zgaśnie.
3
Jeśli ogrze-
ustawić żądany
2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFW 100 B2