Teplotní Stupně; Automatické Vypnutí; Čistění A Ošetřování - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Uvedení do provozu / Čistění a ošetřování
Vypnutí:
Pro vypnutí ohřívače nohou nastavte na
ovládacím dílu
2
Upozornění: Zobrazení funkcí
Volba teploty:
Krátce před použitím nastavte nejvyšší teplotní
stupeň (stupeň 6). Tím dosáhnete rychlého za-
hřátí.
Ohřívač nohou lze samozřejmě kdykoliv použít
i ve vypnutém stavu. Plyš měkký jako medvídek
hřeje, není v blízkosti zásuvka.
používát ohřívač nohou více hodin,
doporučujeme Vám nastavit nejnižší
teplotu, aby jste předešli přehřátí a
následujícímu popálení pokožky.
Teplotní stupně
Nastavte s pomocí ovládacího dílu
dovaný teplotní stupeň.
Stupeň 0:
vyp
Stupeň 1:
minimální teplo
Stupeň 2–5: individuální teplo
Stupeň 6:
maximální teplo
Automatické vypnutí
Upozornění: Ohřívač nohou se po cca 90 minu-
tách automaticky vypne. Zobrazení funkcí
poté blikat.
Pro opětovné zapnutí ohřívače nohou zvolte
nejprve polohu 0 a po cca 5 vteřinách poža-
dovaný teplotní stupeň.
Upozornění:
Pokud nebudete ohřívač nohou po časovém odpo-
jení dále používat, vypněte ho (stupeň 0) nebo
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
36 CZ
stupeň 0.
zhasne.
3
Jestliže chcete
poža-
2
začne
3
Čistění a ošetřování
OHROŽeNÍ ŽIVOTA úRAZeM
eLeKTRICKÝM PROUDeM!
Před čištěním ohřívače nohou vždy vytahujte
zástrčku ze zásuvky. Jinak hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Na čištění a ošetřování ovládacího dílu
používejte suchý hadr, který nepouští vlákna.
NeBeZPeČÍ VěCNÝCH šKOD!
Nikdy neponořujte ovládací díl
do vody nebo do jiných kapalin.
Jinak se může poškodit.
Na čištění mírně znečištěného ohřívače nohou
použijte navlhčený hadr a popřípadě trochu
tekutého, jemného pracího prostředku.
NeBeZPeČÍ VěCNÝCH šKOD!
Na čištění ohřívače nohou a ovláda-
cího dílu
2
čističe nebo drhnoucí prostředky. Jinak se může
ohřívač nohou a ovládací jednotka
NeBeZPeČÍ VěCNÝCH šKOD!
Nezapomeňte, že se ohřívač nohou
nesmí prát v automatické pračce,
ždímat nebo sušit v sušičce, chemicky čistit,
mandlovat nebo žehlit. V opačném případě se
ohřívač nohou může poškodit.
Neprat.
Nebělit. Nepoužívejte ani prací pro-
středky s obsahem bělidla (jako
např. univerzální prací prostředky).
Nesušte v sušičce prádla.
Nežehlete.
Nečistěte chemicky.
Vyjímatelná plyšová podšívka
může ručně prát. Používejte jemný
prací prostředek a dávkujte jej po-
dle údajů výrobce.
NeBeZPeČÍ
2
2
nepoužívejte chemické
poškodit.
2
se
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents