Download Table of Contents Print this page

Biztonsági Rendszer; Üzembevétel - Silvercrest SFW 100 B2 Operating Instructions And Safety Advices

Foot warmer
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 5
Fontos, a biztonságra vonatkozó utalások / Biztonsági rendszer / Üzembevétel
szívritmus szabályzójának a mű-
ködését. Ezek azonban jóval a
határértékek alatt vannak: elekt-
romos mező erősség: max.
5000 V / m, mágneses mező
erősség: max. 80 A / m, mágne-
ses fluxus: max. 0,1 Milli-Tesla.
Ennek okánál fogva a lábme-
legítő használata előtt kérdezze
orvosát és szívritmus szabályo-
zója gyártóját.
Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa
meg élesen a vezetékeket. Egyéb
esetben a lábmelegítő károsodhat.
Ezt a lábmelegítőt sűrűn meg
kell vizsgálni elhasználódás vagy
károsodások jelei szempontjából.
Amennyiben az említett jelek fel-
lépnek, a lábmelegítőt szaksze-
rűtlenül használták vagy ha az
már nem melegszik fel, akkor az
újabb bekapcsolás előtt először
a gyártónak meg kell vizsgálnia.
Ha ennek a készüléknek a háló-
zati vezetéke megsérült, a veszé-
lyeztetések elkerülése végett azt
a gyártónak, a vevőszolgálatá-
nak, vagy pedig egy hasonlóan
szakképzett személynek kell
kicserélni.
Az elektronikus alkotó elemek a
kezelő részen a lábmelegítő
használata közben felmelegsze-
nek. A kezelő részt ne takarja le
vagy ne helyezze a lábmelegí-
tőre üzemeltetés közben. A láb-
melegítő sérülése és / vagy
károsodása fenyeget.
Ügyeljen feltétlenül, a használat-
bavétel, tisztítás és ápolás,
raktározás tudnivalóira.
Amennyiben a készülék haszná-
latával kapcsolatban kérdései
merülnek fel, forduljon ügyfél-
szolgálatunkhoz.
Biztonsági rendszer
Utalás: Ez a lábmelegítő egy BIZTONSÁGI
RENDSZER-rel van ellátva. Ez az elektronikus szen-
zortechnika megakadályozza a lábmelegítő túlme-
legedését a teljes felületén annak az automatikus
kikapcsolása által hibák előállása esetén. Ha egy
hiba előállása miatt a lábmelegítőt a biztonsági
rendszer automatikusan kikapcsolja, akkor a kezelő
részen
a funkciók kijelző
2
bekapcsolt állapotában se világit.
Vegye figyelembe, hogy a melegítő ágybetétet
egy hiba előállása esetén többé nem lehet
üzemeltetni és azt a megadott szerviz-címre
kell elküldeni.
Üzembevétel
Utalás: Az első használat alkalmával a lábmelegítő
műanyagra emlékeztető szagot hozhat létre, de
amely rövid idő múlva megszűnik.
a lábmelegítő
3
HU
27

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents