Download Print this page

Philips HF3305/01 User Manual page 48

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

DANSK
48
Miljøhensyn
Lysrørene indeholder substanser, der kan skade miljøet. Når lysrørene
til sin tid kasseres, skal de holdes adskilt fra det normale
husholdningsaffald og afleveres på et officielt indsamlingssted.
Garanti og service
Dette apparat opfylder kravene i bestemmelsen MDD 93/42/EEC for
medicinsk udstyr og de gældende EU-direktiver vedrørende sikkerhed
og radiostøj.
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises venligst til Philips hjemmeside på adressen:
www.philips.com eller det lokale Philips kundecenter (telefonnumre
findes i den verdensomspændende garantifolder). Hvis der ikke findes
et kundecenter i Deres land, bedes De venligst kontakte Deres lokale
Philips forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305