Download Print this page

Philips HF3305/01 User Manual page 30

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

NORSK
30
Etter bruk av apparatet de første gangene kan øynene føles
stresset og/eller en lett hodepine kan forekomme.Vanligvis vil disse
bivirkningene forsvinne raskt.
Rådfør Dem med lege før bruk i følgende tilfeller:
- De lider av eller har lidd av alvorlig depresjon;
- De er overfølsom for lys (f.eks. diabetikere og epileptikere);
- De har øyelidelser;
- hvis De bruker spesielle antidepressive medisiner eller andre
medisinermot psykiske lidelser eller epilepsi;
- De har høyt blodtrykk.
Hvis bruk av apparatet øker Deres aktivitet for mye, anbefaler vi at
De reduserer lysbehandlingen. Hvis dette ikke fører til noen
forbedring, anbefaler vi Dem å ta kontakt med lege.
Hvis De føler Dem utslitt, bedrøvet eller urolig og/eller lider av
søvnproblemer (insomnia), er det å anbefale at De tar kontakt med
lege eller psykolog.
Klargjøring før bruk
1
Sett apparatet på et bord.
C
2
Sett støpselet i et nettuttak (220-240V).
C
3
Slå på apparatet ved å vri dimmerbryteren med klokken.
NB: når De slår på apparatet, vil det startes med høyeste lysstyrke
Etter noen sekunder vil lysstyrken justere seg selv til det nivået De har
valgt.
4
Juster lysmengden med dimmerbryteren.
Velg maksimal lysstyrke for lysbehandling.
Velg en lavere innstilling hvis De vil bruke apparatet til normal
belysning.
Lysbehandling
Det anbefales å begynne lysbehandlingen så snart vinterdepresjonen
inntreffer.
C
1
Sett Dem i nærheten av apparatet og snu skjermen slik at De
lett kan se mot lyset.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305