Download Print this page

Philips HF3305/01 User Manual page 45

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

Efter de første par ganges brug af apparatet, kan man blive lidt træt
i øjnene og/eller få en let hovedpine. Normalt forsvinder disse
bivirkninger hurtigt igen.
Spørg altid Deres læge til råds inden Bright Light-lampen tages i
brug hvis:
- De lider eller har lidt af en svær depression;
- De er overfølsom overfor lys (f.eks. på grund af diabetes eller
epilepsi);
- De har nogen form for øjenlidelser;
- De indtager særlige former for medicin (d.v.s. visse
antidepressionsmidler, psykotroper eller malariapiller);
- De har for højt blodtryk.
Hvis brug af lampen bevirker, at De bliver for aktiv. Er dette
tilfældet anbefales det at afkorte lysbadet, men hjælper dette ikke,
tilrådes det at konsultere lægen.
Hvis De føler Dem udmattet, nedtrykt eller rastløs og/eller lider af
søvnproblemer (f.eks. søvnløshed) tilrådes det at konsultere Deres
læge eller psykiater.
Klargøring af apparatet
1
Stil apparatet på et bord.
C
2
Sæt netstikket i en stikkontakt (220-240V) som tændes.
C
3
Tænd apparatet ved at dreje lysdæmperen højre om.
NB: Når apparatet tændes, starter det ved højeste lysintensitet. Efter et
par sekunder, justeres lysintensiteten automatisk til den valgte indstilling.
4
Brug lysdæmperen til regulering af lysstyrken.
Vælg altid maximal lysstyrke til et lysbad.
Vælg en lavere lysstyrke, hvis apparatet skal bruges som almindelig
lyskilde.
Anvendelse af apparatet ved lysbadning
Det anbefales at starte brugen af Bright Light, så snart man mærker de
første symptomer på vintertræthed.
DANSK
45

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305