Download Print this page

Philips HF3305/01 User Manual page 35

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

Efter användningen av apparaten första gången kan du känna viss
stramhet i ögonen och/eller lätt huvudvärk. Dessa biverkningar går
vanligen över mycket fort.
Konsultera en läkare innan du börjar använda Bright Light om:
- du lider (har lidit) av svåra depressioner,
- du är överkänslig för ljus (t.ex. som diabetiker eller epileptiker),
- du har ögonbesvär,
- du har särskild medicin (t.ex. vissa antidepressiva medel,
psykotropiska läkemedel eller malariatabletter),
- du har högt blodtryck.
Vid användning av apparaten det leder till att du blir alltför aktiv.Vi
råder dig då att minska ljusmängden. Om ingen förbättring
uppträder rekommenderar vi att du rådgör med läkare,
Om du känner dig utmattad, betryckt eller orolig och/eller lider av
sömnproblem (t.ex. sömnlöshet). Då är det alltid tillrådligt att du
rådgör med en läkare eller psykoterapeut.
Förberedelser före användningen
1
Placera apparaten ovanpå t.ex. ett bord.
C
2
Sätt stickproppen i vägguttaget (220-240 V).
C
3
Starta apparaten genom att vrida reglaget för ljusreglering
medsols.
Observera: när du startar apparaten, tänds lamporna med högsta
ljusintensitet. Efter några sekunder kommer ljusintensiteten att justera
sig själv till den nivå du valt med ljusregleringen.
4
Använd ljusregleringen för att ställa in mängden ljus.
Välj maximum ljuseffekt för ett ljusbad.
Välj en lägre inställning om du vill använda apparaten för normal
belysning.
Användning av apparaten till ljusbad
Det är klokt att börja användningen med Bright Light så snart som du
känner att vintertrötthet påverkar dig.
SVENSKA
35

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305