Download Print this page

Philips HF3320/01 User Manual

Philips golite blu energy light hf3320
Hide thumbs

Advertisement

HF3320

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3320/01

  Summary of Contents for Philips HF3320/01

 • Page 1 HF3320...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 21 DEutscH 35 suomi 52 Français 66 nEDErlanDs 84 norsk 100 svEnska 115...
 • Page 6: English

  EnglisH introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. intended use The goLITE BLU energy light is intended to make people feel more energetic, to adjust circadian rhythms and to provide mood relief from the winter blues.
 • Page 7 Research shows that a special photo receptor in our eyes is responsible for regulating our energy and sleep/wake cycles. This receptor responds to the blue light of the summer sky. We do not get as much of this light in the autumn and winter, and indoor light does not emit enough of this essential colour.
 • Page 8 EnglisH This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 • Page 9 Use the appliance at a temperature between 0°C and 35°C. Only use the HQ8505 adapter supplied. If you use a different adapter than the adapter specified and provided by Philips, this may result in increased electromagnetic emission or decreased immunity of the goLITE BLU energy light.
 • Page 10 Compliant with the Waste Electrical and Electronic Equipment/Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (WEEE) recycling directives. Philips Shield Manufactured for: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands. Fax: +31 (0)512594316 Date Code...
 • Page 11 Duration and intensity Most people get beneficial results from 15 to 30 minutes of usage each day. You can start using the goLITE BLU energy light at medium intensity and increase the light intensity if you feel no response after a week. sleep and energy Using the goLITE BLU energy light at any time of day directly affects your alertness.
 • Page 12 EnglisH expose, but this timing should also be determined in consultation with your specialist. Jet lag Rapidly travelling across several time zones creates disharmony between your internal body clock and the new external time. This not only causes sleeping problems, but influences your mood and energy level as well. If you stay for more than a few days, you may also want to shift your body clock to the new time zone.
 • Page 13 Before you travel home, avoid any bright afternoon and evening light and use your goLITE BLU energy light in the morning for a few days (see above under ‘Travelling east’). For more instructions on how to avoid jet lag, visit www.philips.com/ golite. installation Remove the stand from the stand storage cavity (Fig.
 • Page 14 EnglisH Demo mode The demo mode is used to demonstrate the goLITE BLU energy light in shops. When the appliance is switched on in demo mode, customers of the shop can: adjust the light intensity switch the appliance on and off set the treatment time If the appliance is not operated for 3 minutes, it reverts to its demo mode default settings.
 • Page 15 Note: The LED panel only goes on after the timer indicator stops flashing. This prevents the light from shining into your eyes while you are setting the timer. When the set time has elapsed, the timer automatically switches off the appliance. If you want to switch off the appliance before the set time has elapsed, press the on/off button for 2 seconds.
 • Page 16 If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 17 Question Answer Can I get No, the technology used in the goLITE BLU energy sunburn from light eliminates all UV light. using the goLITE BLU energy light? I have heard The goLITE BLU energy light emits safe levels of blue that light can be light, according to current standards.
 • Page 18 EnglisH Question Answer Can the light No. The light is safe to be used around children and cause harm to pets. However, do not let children play with the children or appliance. pets? Can I use the For most people, it is sufficient to use the goLITE goLITE BLU BLU energy light once a day.
 • Page 19 Model Rated frequency adapter (Hz) Total power consumption during use Output power adapter (W) Standby power adapter (W) iEc 60601-1 classification - Insulation class - Ingress of water - Mode of operation Operating conditions Temperature Relative humidity Storage conditions Temperature Relative humidity Physical characteristics Dimensions...
 • Page 20 EnglisH Circuit diagrams, component part lists and other technical descriptions are available on request. As user of this appliance, you should take measures to prevent the occurrence of electromagnetic interference or other types of interference between this appliance and other appliances.
 • Page 21: Dansk

  Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips. com/welcome. Beregnet anvendelse Energilyset goLITE BLU har til formål at få mennesker til at føle sig mere energiske, at justere døgnrytmen og lindre vintertræthed.
 • Page 22 Dansk blå lys. Det får vi ikke så meget af om efteråret og vinteren, og indendørs lys udsender ikke tilstrækkeligt af denne vigtige farve. Energilyset goLITE BLU hjælper med at bringe de cirkadiske rytmer tilbage til deres normalmønster ved at levere lys i den bølgelængde, farve og intensitet, som vores krop reagerer mest effektivt på.
 • Page 23 vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det. Hold apparatet væk fra vand. Undlad at anbringe eller opbevare det over eller i nærheden af vand i badekar, håndvask el.
 • Page 24 Brug kun den medfølgende HQ8505-adapter. Hvis du bruger en anden adapter end den adapter, som er specificeret og leveret af Philips, kan dette resultere i forøget elektromagnetisk emission eller sænket immunitet over for energilyset goLITE BLU. Apparatet må ikke bruges udendørs eller tæt på varme flader (fig. 3).
 • Page 25 Philips-skjold Produceret for: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Holland. Fax: +31 (0)512594316 Datokode Dansk...
 • Page 26 Dansk varighed og intensitet De fleste mennesker opnår gode resultater ved 15 til 30 minutters brug hver dag. Du kan starte med at bruge energilyset goLITE BLU ved mellemintensitet og derefter forøge lysintensiteten, hvis du ikke mærker ændringer efter en uge. søvn og energi Uanset tidspunktet på...
 • Page 27 Dansk minutters behandling om dagen på niveau 1 eller 2 i flere uger. Afsnittet “Søvn og energi” ovenfor indeholder nogle generelle retningslinjer for, hvornår på dagen det kan anbefales at bruge lyset, men dette tidspunkt bør også besluttes i samråd med din specialist. Jetlag Hurtige rejser på...
 • Page 28 BLU-energilys om morgenen i et par dage (se ovenfor under “Rejse mod øst”). For flere oplysninger om at undgå jetlag, besøg www.philips.com/golite. installation Fjern foden fra fordybningen (fig. 4).
 • Page 29 tænde og slukke for apparatet indstille behandlingstiden Hvis apparatet ikke betjenes i 3 minutter, vender det tilbage til demofunktionens standardindstillinger. Sådan aktiveres demofunktionen: Sæt apparatstikket i apparatet (1) og adapteren i stikkontakten (2) (fig. 6). Hold on/off-knappen og lysintensitetsknappen nede samtidig i 3 sekunder (fig.
 • Page 30 Dansk Bemærk: Du kan også slukke for apparatet ved at trykke kort på on/ off-knappen nogle få gange. Tag adapteren ud af stikkontakten. indstilling af timeren Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen. Tryk på on/off-knappen en eller flere gange for at vælge den foretrukne tid (15, 30, 45 eller 60 minutter) (fig.
 • Page 31 Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler. ofte stillede spørgsmål Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om apparatet.
 • Page 32 Dansk Spørgsmål Svar Jeg har hørt, at Energilyset goLITE BLU udsender sikre mængder af lys kan være blåt lys ifølge gældende standarder. Hvis du lider af farligt. Kan en øjensygdom, eller der har været tilfælde af energilyset øjensygdomme i din familie, skal du dog konsultere goLITE BLU en øjenlæge, før du bruger energilyset goLITE BLU.
 • Page 33 Spørgsmål Svar Kan jeg bruge For de fleste mennesker er det tilstrækkeligt at bruge energilyset energilyset goLITE BLU én gang dagligt. Vær goLITE BLU opmærksom på, at du kan få svært ved at falde i mere end én søvn, hvis du bruger energilyset goLITE BLU sent om gang om dagen? aftenen.
 • Page 34 Dansk Model Udgangseffekt - adapter (W) Standby-effekt - adapter (W) iEc 60601-1 klassifikation - Beskyttelsesklasse Vandindtrængen Driftsmåde Driftsforhold Temperatur Relativ fugtighed Opbevaringsbetingelser Temperatur Relativ fugtighed Fysiske egenskaber Dimensioner Vægt Peak-bølgelængde Typisk belysning (100 % intensitet) Kredsløbsdiagrammer, lister over komponenter og andre tekniske beskrivelser fås ved henvendelse.
 • Page 35: Deutsch

  Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. verwendungszweck Das goLITE BLU EnergyLight trägt dazu bei, dass sich der Mensch aktiver fühlt. Zudem hilft es bei der Regulierung des Biorhythmus und bei Stimmungsschwankungen in der dunklen Jahreszeit.
 • Page 36 DEutscH In Ländern mit langen Wintern leiden die Menschen aufgrund des fehlenden Tageslichts unter Antriebslosigkeit und Niedergeschlagenheit; Symptome, die zusammengefasst als Winterdepressionen bezeichnet werden. Sie beginnen üblicherweise im Herbst und können mehrere Wochen anhalten. Helles Licht kann helfen, diese Symptome zu lindern und unser Energieniveau wieder dem der Sommermonate anzupassen.
 • Page 37 Wichtig Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Dieser Adapter ist nach Klasse II zweifach isoliert (Abb. 2). gefahr Halten Sie den Adapter trocken. Warnhinweis Verwenden Sie den Adapter unter keinen Umständen, wenn er in irgendeiner Weise beschädigt ist.
 • Page 38 DEutscH Verwenden Sie das goLITE BLU EnergyLight nicht in Situationen, in denen das Licht Sie oder andere Personen bei der Ausübung von Tätigkeiten beeinträchtigen könnte, für die eine gute Sicht unerlässlich ist, z. B. bei der Flugsicherung. Setzen Sie sich nicht näher an das Gerät als empfohlen, um die Lichtintensität zu erhöhen.
 • Page 39 Verwenden Sie zum Laden des Geräts nur den mitgelieferten Adapter HQ8505. Wenn Sie einen anderen als den angegebenen oder von Philips bereitgestellten Adapter verwenden, kann dies zu einer Zunahme elektromagnetischer Emissionen bzw. einer Abnahme der elektromagnetischen Störfestigkeit des goLITE BLU EnergyLights führen.
 • Page 40 Modellnummer Europäische Konformitätserklärung Entspricht der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Philips Logo Hergestellt für: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Niederlande. Fax: +31 (0)512594316 Datumscode...
 • Page 41 überhaupt keine Wirkung spüren. Die folgenden Richtlinien erklären Ihnen, wie sich das Licht auf Ihre innere Uhr auswirkt und wie Sie mit dem goLITE BLU EnergyLight optimale Ergebnisse erzielen können. Dauer und intensität Die meisten Anwender erzielen positive Ergebnisse, wenn sie das goLITE BLU EnergyLight jeden Tag 15 bis 30 Minuten einsetzen.
 • Page 42 DEutscH Schlafenszeit. Blaues Licht kann die Hormone, die am Abend und in der Nacht ausgeschüttet werden, zeitweilig unterdrücken und so zu Einschlafschwierigkeiten führen. Winterdepressionen Wenn Sie an starken jahreszeitlich bedingten Stimmungsschwankungen und sogar an Depressionen leiden, sollten Sie einen Spezialisten konsultieren und die Lichttherapie nur unter Aufsicht dieses Spezialisten durchführen.
 • Page 43 Sie helles Licht am Nachmittag und Abend vermeiden und das goLITE BLU EnergyLight einige Tage lang morgens verwenden (siehe auch “Reisen nach Osten” oben). Weitere Informationen dazu, wie Sie einen Jetlag vermeiden können, finden Sie unter www.philips.com/golite. installation Entfernen Sie den Ständer aus der Aufbewahrungsausbuchtung (Abb. 4).
 • Page 44 DEutscH Führen Sie das schräge Ende des Ständers in die Aussparung auf der Rückseite des Geräts ein. Der Ständer wird durch Magneten in der richtigen Position gehalten (Abb. 5). Stecken Sie den Gerätestecker in die Buchse am Gerät (1), und schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an (2) (Abb.
 • Page 45 Das Gerät wird eingeschaltet, und die einzelnen Segmente der Timer-Anzeige blinken wiederholt. Das LED-Bedienfeld wird mit niedriger Lichtintensität eingeschaltet. Hinweis: Das Gerät bleibt 10 Stunden im Demo-Modus, bzw. so lange, bis Sie den Demo-Modus deaktivieren oder das Gerät vom Stromnetz trennen. Um den Demo-Modus zu deaktivieren, halten Sie gleichzeitig den Ein-/ Ausschalter und die Lichtintensitätstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
 • Page 46 DEutscH Einstellen des timers Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie ein- oder mehrmals den Ein-/Ausschalter, um die gewünschte Zeit einzustellen (15, 30, 45 oder 60 Minuten) (Abb. 12). Die entsprechenden Segmente der Timer-Anzeige blinken 3 Sekunden lang. Hinweis: Wenn Sie den Timer auf 0 Minuten einstellen möchten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, bis alle Segmente der Timer-Anzeige ausgeschaltet sind.
 • Page 47 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantiebeleg). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
 • Page 48 DEutscH Frage Kann ich durch die Verwendung des goLITE BLU EnergyLight einen Sonnenbrand bekommen? Ich habe gehört, dass Licht gefährlich sein kann. Kann das goLITE BLU EnergyLight meine Augen schädigen? Antwort Nein, die im goLITE BLU EnergyLight eingesetzte Technologie eliminiert UV-Licht vollständig. Das goLITE BLU EnergyLight strahlt gemäß...
 • Page 49 Frage Soll ich das goLITE BLU EnergyLight jeden Tag verwenden? Kann das Licht für Kinder oder Haustiere schädlich sein? Kann ich das goLITE BLU EnergyLight häufiger als einmal täglich verwenden? Wie lang halten die LEDs? Was soll ich tun, wenn eine oder mehrere LEDs ausfallen? Antwort...
 • Page 50 DEutscH Frage Was ist der Demo-Modus? technische Daten Modell Elektrisch Nenneingangsspannung des Adapters (VAC) Ausgangsspannung des Adapters (VDC) Nennfrequenz des Adapters (Hz) Gesamter Stromverbrauch während des Gebrauchs (W) Ausgangsleistung des Adapters (W) Standby-Stromverbrauch des Adapters klassifizierung gemäß iEc 60601-1 - Isolationsklasse - Eintreten von Wasser - Betriebsmodus Antwort...
 • Page 51 Betrieb Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit Eigenschaften Abmessungen Gewicht Höchste Wellenlänge Typische Beleuchtungsstärke (100 % Intensität) Schaltdiagramme, Teilelisten und sonstige technische Beschreibungen auf Anfrage. Als Benutzer dieses Geräts sollten Sie dafür Sorge tragen, dass keine elektromagnetischen oder sonstigen Störungen zwischen dem Gerät und anderen Geräten auftreten.
 • Page 52: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips. com/welcome. käyttötarkoitus goLITE BLU -kirkasvalolaite on tarkoitettu lisäämään käyttäjien energisyyttä, ohjaamaan kehon vuorokausirytmiä ja helpottamaan kaamosmasennusta. goLITE BLU -kirkasvalolaitteen lääketieteellinen käyttötarkoitus on hoitaa kaamosmasennusta (seasonal affective disorder).
 • Page 53 kesätaivaan siniseen valoon. Syksyllä ja talvella tätä valoa ei ole yhtä paljon, ja sisävalaistus ei sisällä sitä tarpeeksi. goLITE BLU -kirkasvalolaite auttaa vuorokausirytmin palauttamista normaaliksi tuottamalla valoa sillä aallonpituudella, sen värisenä ja sen tehoisena, johon ihmiskeho reagoi tehokkaimmin. goLITE BLU -kirkasvalolaite parantaa mielialaa ja energiatasoa luonnollisesti tuottamalla suhteellisen alhaisella valoteholla verrattuna perinteisiin kirkasvaloterapialaitteissa.
 • Page 54 suomi kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa. Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Älä kastele laitetta äläkä laita sitä vettä täynnä olevan pesualtaan, kylpyammeen tai muun astian päälle tai välittömään läheisyyteen. Älä upota sitä...
 • Page 55 Älä sijoita painavia esineitä laitteen, latauslaitteen tai johdon päälle. Älä vedä johdosta, kun irrotat latauslaitteen pistorasiasta. Vedä aina itse latauslaitteesta. turvallisuus ja yhdenmukaisuus Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Page 56 DC-liitännän napaisuus Sarjanumero Mallinumero Eurooppalainen yhdenmukaisuusilmoitus Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä / tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (WEEE) koskevien direktiivien mukainen. Philips-logo Valmistuttaja: Philips Consumer Lifestyle B. V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Alankomaat. Faksi: +31 (0)512594316 Päiväyskoodi...
 • Page 57 kesto ja voimakkuus Useimmat käyttäjät saavat parhaan hyödyn 15–30 minuutin päivittäisestä käytöstä. Voit aloittaa goLITE BLU -kirkasvalolaitteen käyttämisen keskitason voimakkuudella ja lisätä valon voimakkuutta, jos et huomaa muutosta viikossa. uni ja energia goLITE BLU -kirkasvalolaitteen käyttäminen vaikuttaa suoraan vireyteesi kaikkina vuorokaudenaikoina. Voit käyttää goLITE BLU -kirkasvalolaitetta valoterapiana talvimasennukseen milloin tahansa päivän aikana.
 • Page 58 suomi aikaerorasitus Matkustaminen nopeasti aikavyöhykkeiden välillä sekoittaa kehon sisäistä kelloa verrattuna uuteen ulkoiseen aikaan. Tämä aiheuttaa uniongelmia ja vaikuttaa myös mielialaan ja energiatasoon. Jos viivyt useita päiviä, biologinen kello kannattaa tahdistaa uudelle aikavyöhykkeelle. Siten nukut paremmin ja pysyt vireänä ja energisenä, kun sitä tarvitaan. Koska sininen erikoisvalo siirtää...
 • Page 59 (käytä aurinkolaseja) muutamana ensimmäisenä iltana. Ennen kuin palaat kotiin, vältä kirkasta valoa iltapäivällä ja illalla ja käytä goLITE BLU - kirkasvalolaitetta aamuisin muutaman päivän ajan (lisätietoja on edellä kohdassa Matkustaminen itään). Lisätietoja aikaerorasituksen välttämisestä on osoitteessa www.philips. com/golite. asentaminen Irrota jalusta säilytyslokerostaan (Kuva 4).
 • Page 60 suomi käynnistää ja sammuttaa laitteen asettaa hoitoajan. Jos laitetta ei käytetä 3 minuuttiin, se palauttaa esittelytilan oletusasetukset. Esittelytilan aktivoiminen: Kytke verkkolaitteen pistoke laitteen tuloliittimeen (1) ja kytke sen jälkeen verkkolaite seinäpistorasiaan (2) (Kuva 6). Paina virtapainiketta ja valotehon painiketta samanaikaisesti 3 sekuntia (Kuva 8).
 • Page 61 Huomautus: Voit katkaista virran laitteesta myös painamalla virtapainiketta lyhyesti muutaman kerran. Irrota verkkolaite pistorasiasta. ajan asettaminen Paina laitteen päällä olevaa virtapainiketta. Valitse haluamasi aika (15, 30, 45 tai 60 minuuttia) painamalla virtapainiketta kerran tai useita kertoja (Kuva 12). Ajastinosoittimen vastaavat osat vilkkuvat 3 sekunnin ajan. Huomautus: Jos haluat asettaa ajastimen 0 minuuttiin, paina virtapainiketta, kunnes mikään ajastinosoittimen osa ei pala Kun herätysosoitin lakkaa vilkkumasta, LED-paneeli syttyy ja ajastin...
 • Page 62 Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin Asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään. tavallisimmat kysymykset Tässä luvussa on usein kysyttyjä kysymyksiä laitteesta. Jos et löydä...
 • Page 63 Kysymys Pitääkö goLITE BLU - kirkasvalolaitetta joka päivä? Voiko valo vahingoittaa lapsia lemmikkieläimiä? Voiko goLITE BLU -kirkasvalolaitetta käyttää useita kertoja päivässä? Miten kauan LED-valot kestävät? Vastaus goLITE BLU -kirkasvalolaite on turvallinen, jos sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Laite ei säteile silmiin ultraviolettivaloa, ja se tuottaa turvallisen, epäsuoran valokentän.
 • Page 64 suomi Kysymys Mitä jos yksi tai usea LED-valo lakkaa toimimasta tätä aiemmin? Mikä esittelytila tekniset tiedot Malli sähkötiedot Verkkolaitteen nimellistulojännite (VAC) Verkkolaitteen lähtöjännite (VDC) Verkkolaitteen nimellistaajuus (Hz) Virran kokonaiskulutus käytön aikana Verkkolaitteen teho (W) Verkkolaitteen teho valmiustilassa (W) iEc 60601-1-luokitus - Eristysluokka - Veden sisäänpääsy Vastaus...
 • Page 65 Malli - Käyttötila Käyttöolosuhteet Lämpötila Suhteellinen kosteus Säilytysolosuhteet Lämpötila Suhteellinen kosteus Tuotteen ominaisuudet Mitat Paino Huippuaallonpituus Tavallinen valaistus (100 % voimakkuudella) Piirikaaviot, osaluettelot ja muut tekniset tiedot voi tilata tarvittaessa. Laitteen käyttäjän on estettävä sähkömagneettiset tai muun tyyppiset häiriöt tämän ja muiden laitteiden välillä. suomi HF3320 Jatkuva...
 • Page 66: Français

  Français introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome. application La lampe de luminothérapie goLITE BLU a été conçue pour que les gens se sentent plus en forme, pour régler leurs rythmes circadiens et pour...
 • Page 67 notre humeur, notamment lorsque celle-ci est mise à mal par les changements de saisons. Dans les pays où les hivers sont longs, beaucoup de gens souffrent de baisses de forme et d’apathie du fait du manque de lumière. Ces symptômes sont appelés blues hivernal. Ils commencent habituellement en automne et peuvent durer plusieurs semaines.
 • Page 68 Français Cet adaptateur dispose d’une double isolation conformément aux normes de classe II (fig. 2). Danger Évitez de mouiller l’adaptateur. avertissement N’utilisez jamais l’adaptateur s’il est endommagé. Dans ce cas, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident.
 • Page 69 Utilisez l’appareil à une température comprise entre 0 °C et 35 °C. Utilisez exclusivement l’adaptateur HQ8505 fourni. Si vous utilisez un adaptateur différent de celui indiqué et fourni par Philips, vous risquez de provoquer une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l’immunité de votre lampe de luminothérapie goLITE BLU.
 • Page 70 Ne tirez pas sur le cordon de l’adaptateur pour le débrancher. Saisissez l’adaptateur par son boîtier. sécurité et conformité Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 71 (WEEE) et à la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS). Logo Philips Fabriqué par : Philips Consumer Lifestyle B. V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Pays- Bas. Fax : +31 (0)512594316 Code date Français...
 • Page 72 Français sommeil et énergie L’utilisation de la lampe de luminothérapie goLITE BLU à n’importe quelle heure de la journée a des répercussions directes sur votre attention. Vous pouvez utiliser la lampe goLITE BLU comme luminothérapie contre le blues hivernal au cours de la journée, en privilégiant une utilisation pendant la matinée pour de meilleurs résultats.
 • Page 73 Français énergie » ci-dessus contient des recommandations générales concernant le temps d’exposition à la lumière, mais doit être abordé avec votre spécialiste avant tout traitement. Décalage horaire Les voyages rapides à travers plusieurs fuseaux horaires provoquent une dérégulation entre notre horloge biologique et le temps extérieur. Cela n’engendre pas uniquement des problèmes de sommeil, mais a également des répercussions sur notre humeur et notre énergie.
 • Page 74 (consultez ci-dessus la section « Voyage vers l’est »). Pour des instructions plus complètes sur la manière d’atténuer les effets du décalage horaire, consultez la page www.philips.com/golite. installation Retirez le support de son espace de rangement (fig. 4).
 • Page 75 Vous pouvez lire, manger, utiliser votre ordinateur, regarder la télévision ou faire de la gymnastique pendant l’utilisation de votre lampe de luminothérapie goLITE BLU. Pour des résultats optimaux, placez la lampe de luminothérapie goLITE BLU à la hauteur de votre diaphragme (au niveau de l’estomac), en la posant par exemple sur la table à...
 • Page 76 Français Pour désactiver le mode Démo, appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt et le bouton d’intensité lumineuse et maintenez-les à nouveau enfoncés pendant 3 secondes. utilisation de l’appareil Insérez la fiche du cordon dans la prise de l’appareil (1) et branchez l’adaptateur sur une prise secteur (2) (fig.
 • Page 77 La ou les sections correspondantes du voyant du minuteur clignotent pendant 3 secondes. Remarque : Si vous souhaitez régler le minuteur sur 0 minute, appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu’à ce que toutes les sections du voyant du minuteur disparaissent. Lorsque le voyant du minuteur cesse de clignoter, le panneau lumineux s’allume et le minuteur commence à...
 • Page 78 Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Page 79 Question J’ai entendu dire que ce type de lumière pouvait être dangereux. Est-ce que la lampe de luminothérapie goLITE BLU peut abîmer mes yeux ? Réponse La lampe de luminothérapie goLITE BLU émet des niveaux de lumière bleue qui sont sans danger, conformément aux normes en vigueur.
 • Page 80 Français Question Dois-je utiliser la lampe de luminothérapie goLITE BLU tous les jours ? Cette lumière peut-elle être nocive pour les enfants ou les animaux ? Puis-je utiliser la lampe de luminothérapie goLITE BLU plus d’une fois par jour ? Quelle est la durée de vie des diodes électroluminescentes...
 • Page 81 Question Que faut-il faire si une ou plusieurs diodes électroluminescentes cessent de fonctionner prématurément ? Qu’est-ce que le mode Démo ? spécificités Modèle Électrique Tension nominale de l’adaptateur (Vca) Tension de sortie de l’adaptateur (Vdc) Fréquence nominale de l’adaptateur (Hz) Consommation électrique totale pendant l’utilisation (W) Puissance de sortie de l’adaptateur (W)
 • Page 82 Français Modèle Consommation électrique de l’adaptateur classification iEc 60601-1 - Classe d’isolation - Entrée d’eau - Mode de fonctionnement Conditions de fonctionnement Température Taux d’humidité relative Conditions de stockage Température Taux d’humidité relative Caractéristiques physiques Dimensions Poids Pic - Longueur d’onde Éclairement normal (100 % d’intensité) HF3320...
 • Page 83 Français Les schémas de circuits, les nomenclatures et autres descriptions techniques sont disponibles sur demande. En tant qu’utilisateur de cet appareil, vous devez prendre les mesures nécessaires pour prévenir les interférences électromagnétiques ou tout autre type d’interférence entre cet appareil et les autres appareils domestiques.
 • Page 84: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Beoogd gebruik De goLITE BLU energy light is bedoeld om mensen meer energie te geven, om circadiaanse ritmes te verschuiven en om te zorgen voor stemmingsverbetering bij de winterblues.
 • Page 85 In landen met lange winters gaan veel mensen zich door gebrek aan licht lusteloos en down voelen. Deze symptomen worden ook wel aangeduid als de winterblues. Ze doemen doorgaans op in de herfst en kunnen enkele weken aanhouden. Blootstelling aan heldere lichtbronnen kunnen helpen om deze symptomen te verlichten en voor een meer zomers humeur en energieniveau te zorgen.
 • Page 86 nEDErlanDs gevaar Houd de adapter droog. Waarschuwing Gebruik de adapter nooit als deze is beschadigd. Vervang de adapter altijd door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen. De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
 • Page 87 Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen de 0°C en 35°C. Laad het apparaat alleen op met de bijgeleverde HQ8505-adapter. Als u een andere adapter gebruikt dan de adapter die door Philips gespecificeerd en geleverd is, kan dit leiden tot een toename van de elektromagnetische emissie of een afname van de elektromagnetische immuniteit van de goLITE BLU energy light.
 • Page 88 Verwijder de adapter niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak altijd de adapter vast. veiligheid en naleving van richtlijnen Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 89 (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) en inperking van gevaarlijke stoffen (RoHS: Restriction on Hazardous Substances). Philips-logo Gefabriceerd voor: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten. Fax: +31 (0)512594316 Datumcode...
 • Page 90 nEDErlanDs gebruiken. Gebruik de goLITE BLU energy light niet laat in de avond. Als u de lamp 2 uur voordat u naar bed gaat gebruikt, kan dat uw slaap negatief beïnvloeden. Als u ‘s morgens moeite hebt om zonder wekker wakker te worden of vaak uitslaapt, hebt u ochtendlicht nodig.
 • Page 91 nEDErlanDs Hierdoor slaapt u beter en bent u alerter en energieker op de momenten dat dat nodig is. Omdat speciaal blauw licht effectief is bij het verschuiven van circadiaanse ritmes, kan de goLITE BLU energy light uw ritme snel aanpassen aan de nieuwe tijdzone. Een van de effectiefste manieren om een jetlag tegen te gaan, is uw biologische klok een of twee dagen voor uw vertrek op de nieuwe tijdzone af te stemmen.
 • Page 92 Vermijd voor uw terugreis fel licht in de namiddag en avond en gebruik de goLITE BLU energy light gedurende een paar dagen in de ochtend (zie ‘Reizen richting het oosten’). Ga naar www.philips.com/golite voor meer instructies voor het vermijden van een jetlag. installatie Verwijder de standaard uit de uitsparing (fig.
 • Page 93 het apparaat in- en uitschakelen de behandelingsduur instellen Als het apparaat gedurende 3 minuten niet wordt bediend, worden de standaardinstellingen van de demomodus hersteld. De demomodus activeren: Steek het apparaatstekkertje in de aansluiting op het apparaat (1) en steek de adapter in het stopcontact (2) (fig. 6). Houd de aan/uitknop en de lichtintensiteitsknop gelijktijdig ingedrukt gedurende 3 seconden (fig.
 • Page 94 nEDErlanDs Wanneer de ingestelde bruiningstijd is verstreken, schakelt de timer het apparaat automatisch uit. Als u het apparaat wilt uitschakelen voordat de ingestelde tijd is verstreken, houdt u de aan/uitknop 2 seconden ingedrukt. Opmerking: U kunt het apparaat ook uitschakelen door een paar keer kort op de aan/uitknop te drukken.
 • Page 95 Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
 • Page 96 nEDErlanDs Vraag Antwoord Kan ik door Nee, de goLITE BLU energy light geeft geen UV-licht gebruik van de goLITE BLU energy light verbranden? Ik heb gehoord De goLITE BLU energy light geeft een hoeveelheid dat licht blauw licht af die veilig is volgens de huidige normen. gevaarlijk kan Als u echter oogklachten hebt of als in uw familie oogklachten voorkomen, raadpleeg dan uw oogarts...
 • Page 97 Vraag Antwoord Moet ik de U kunt de goLITE BLU energy light dagelijks goLITE BLU gebruiken, vooral tijdens de wintermaanden. Veel energy light mensen vinden dat ze het licht in de zomer niet iedere dag nodig hebben. Anderen gebruiken het apparaat het gebruiken? hele jaar door, omdat ze veel binnenzitten en niet de juiste soort lichtsignalen krijgen om hun circadiaanse...
 • Page 98 nEDErlanDs Vraag Antwoord Wat is de Deze modus wordt gebruikt om de goLITE BLU demomodus? energy light in de winkel te demonstreren. Als u deze modus wilt uitschakelen, houdt u de aan/uitknop en de lichtintensiteitsknop 3 seconden ingedrukt of haalt u de stekker uit het stopcontact. specificaties Model Elektrisch...
 • Page 99 Opbergomstandigheden Temperatuur Relatieve vochtigheid Fysieke kenmerken Afmetingen Gewicht Piekgolflengte Normale verlichting (100% intensiteit) 205 lux + /- 12% bij 50 cm Schakeldiagrammen, lijsten met onderdelen en andere technische omschrijvingen zijn op aanvraag beschikbaar. Als de gebruiker van dit apparaat, dient u maatregelen te treffen om elektromagnetische storingen of andere storingen tussen dit apparaat en andere apparaten te voorkomen.
 • Page 100: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www. philips.com/welcome. Beregnet bruk Energilampen goLITE BLU er beregnet på å gi deg mer energi, justere døgnrytmen og løfte humøret i de mørke vintermånedene.
 • Page 101 Forskning viser at en spesiell fotoreseptor i øynene er med på å regulere energien og døgnrytmesyklusene våre. Denne reseptoren reagerer på det blå lyset på sommerhimmelen, men vi får ikke så mye av dette lyset på høsten og vinteren, og innendørslys slipper ikke ut nok av denne viktige fargen.
 • Page 102 norsk Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
 • Page 103 Bruk bare den medfølgende HQ8505-adapteren. Hvis du bruker en annen adapter enn den adapteren som er spesifisert og levert av Philips, kan det føre til økte elektromagnetiske utslipp eller mindre motstandskraft i energilampen goLITE BLU. Ikke bruk apparatet utendørs eller i nærheten av oppvarmede overflater eller varmekilder (fig.
 • Page 104 Samsvarer med resirkuleringsdirektivene for elektrisk og elektronisk utstyr/ avfall / begrensninger for bruk av bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (EE). Philips-skjold Produsert for Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederland. Faks: +31 (0)512594316 Datokode...
 • Page 105 varighet og intensitet De fleste mennesker får positive resultater av å bruke lampen fra 15 til 30 minutter per dag. Du kan begynne å bruke energilampen goLITE BLU på middels intensitet og øke lysintensiteten hvis du ikke føler forbedringer etter en uke. søvn og energi Du blir mer våken av å...
 • Page 106 norsk og energi ovenfor inneholder noen generelle retningslinjer for når på dagen du skal bruke lampen, men denne fastsettelsen av tidspunkt skal også fastslås i samråd med spesialisten. Jetlag Mye reising mellom forskjellige tidssoner skaper disharmoni mellom den indre kroppsklokken og det nye eksterne klokkeslettet. Dette fører ikke bare til søvnproblemer, men det påvirker også...
 • Page 107 BLU om morgenen i et par dager (se ovenfor under Reise mot øst). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du unngår jetlag, kan du gå til www.philips.com/golite. installasjon Fjern stativet fra hulrommet for stativet (fig. 4).
 • Page 108 norsk Demo-modus Demomodusen blir brukt til å demonstrere energilampen goLITE BLU i butikker. Når apparatet er slått på i demomodus, kan kundene i butikken: justere lysintensiteten slå apparatet av eller på angi behandlingstiden Hvis apparatet ikke brukes i tre minutter, tilbakestilles det med standardinnstillingene i demomodusen.
 • Page 109 Når den forhåndsinnstilte tiden er ute, slår timeren automatisk av apparatet. Hvis du ønsker å slå av apparatet før den angitte tiden har gått, holder du inne av/på-knappen i 2 sekunder. Merk: Du kan også slå av apparatet ved å trykke raskt på av/på-knappen flere ganger.
 • Page 110 Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-...
 • Page 111 Spørsmål Svar Jeg har hørt at Energilampen goLITE BLU slipper ut trygge nivåer av lys kan være blått lys i henhold til gjeldende standarder. Men hvis farlig. Kan du lider av en øyesykdom eller har en historie med energilampen øyesykdom i familien, bør du kontakte øyelegen din goLITE BLU før du begynner å...
 • Page 112 norsk Spørsmål Svar Kan jeg bruke For de fleste er det nok å bruke energilampen energilampen goLITE BLU én gang om dagen. Vær oppmerksom på goLITE BLU at du kan få problemer med å sovne hvis du bruker mer enn én energilampen goLITE BLU for sent på...
 • Page 113 Modell Utgangseffekt for adapter (W) Standbyeffekt for adapter (W) iEc 60601-1-klassifisering – Isolasjonsklasse – Inntrengning av vann – Driftsmodus Driftsforhold Temperatur Relativ luftfuktighet Oppbevaringsforhold Temperatur Relativ luftfuktighet Fysiske kjennetegn Mål Vekt Høyeste bølgelengde Typisk belysningsstyrke (100 % intensitet) Kretsdiagrammer, komponentdelelister og andre tekniske beskrivelser er tilgjengelige ved behov.
 • Page 114 norsk Når du bruker dette apparatet, må du ta forholdsregler for å forhindre elektromagnetisk forstyrrelse eller andre typer forstyrrelse mellom dette apparatet og andre apparater.
 • Page 115: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www. philips.com/welcome. avsedd användning goLITE BLU-energilampan är avsedd att få människor att känna sig mer energiska, justera dygnsrytmen och lätta upp vintertröttheten.
 • Page 116 svEnska Forskning visas att en särskild fotoreceptor i våra ögon ansvarar för att reglera vår energi och våra sov/vaken-cykler. Denna receptor reagerar på det blåa ljuset från sommarhimlen. Vi får inte så mycket av detta ljus på hösten och vintern och inomhusbelysningen avger inte tillräckligt av denna viktiga färg.
 • Page 117 Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
 • Page 118 Använd apparaten vid en temperatur på mellan 0 och 35 °C. Använd bara den medföljande HQ8505-adaptern. Om du använder en annan adapter än den angivna från Philips kan det leda till ökad elektromagnetisk strålning eller minskad immunitet av goLITE BLU- energilampan.
 • Page 119 överensstämmelse Uppfyller direktiven för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)/begränsad användning av vissa farliga ämnen (RoHS) i elektrisk och elektronisk utrustning. Philips-skölden Tillverkad för: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederländerna. Fax: +31 (0)512594316 Datummärkning svEnska...
 • Page 120 svEnska varaktighet och intensitet De flesta människor får tillfredsställande resultat från 15 till 30 minuters användning varje dag. Du kan börja med att använda goLITE BLU- energilampan på medelstark intensitet och sedan öka ljusintensiteten om du inte känner någon förbättring efter en vecka. sömn och energi Genom att använda goLITE BLU-energilampan när du vill under dagen påverkas din pigghet direkt.
 • Page 121 svEnska behandling per dag på nivå 1 eller 2 i flera veckor. Avsnittet Sömn och energi ovan innehåller några allmänna riktlinjer för tidpunkten för ljusexponering, men den här tidpunkten bör också bestämmas i samråd med specialisten. Jetlag Snabba resor över flera tidszoner skapar disharmoni mellan din inbyggda klocka och den nya lokala tiden.
 • Page 122 BLU-energilampan på morgonen under några dagar (se ovan under Resa österut). Mer instruktioner för hur du undviker jetlag finns på www.philips.com/ golite. installation Ta bort stativet från dess förvaringsplats (Bild 4).
 • Page 123 Demoläge Demoläget används för att visa goLITE BLU-energilampan i butiker. När apparaten är påslagen i demoläge kan kunderna: justera ljusintensiteten slå på och stänga av apparaten ställa in behandlingstiden Om apparaten inte används på 3 minuter återgår den till demolägets standardinställningar.
 • Page 124 svEnska När den inställda tiden har gått stängs solariet automatiskt av. Om du vill stänga av apparaten innan den inställda tiden har gått, trycker du på på/av-knappen i 2 sekunder. Obs! Du kan också stänga av apparaten genom att snabbt trycka på på/ av-knappen några gånger.
 • Page 125 Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
 • Page 126 svEnska Fråga Svar Jag har hört att goLITE BLU-energilampan avger säkra nivåer av blått ljus kan vara ljus, enligt aktuella krav. Om du däremot lider av farligt. Kan någon ögonsjukdom eller har ögonsjukdomar i goLITE släkten, bör du rådfråga din ögonläkare innan du BLU- använder goLITE BLU-energilampan.
 • Page 127 Fråga Svar Kan jag använda För de flesta människor är det tillräckligt att använda goLITE BLU- goLITE BLU-energilampan en gång om dagen. Tänk energilampan på att du kan få svårt att somna om du använder mer än en gång goLITE BLU-energilampan alltför sent på kvällen. om dagen? Hur länge håller Om du använder apparaten 30 minuter om dagen...
 • Page 128 svEnska Modell Adapter för uteffekt (W) Adapter för viloläge (W) iEc 60601-1-klassificering - Isoleringsklass - Vatteninträngning - Driftsläge Driftförhållanden Temperatur Relativ luftfuktighet Förvaringsförhållanden Temperatur Relativ luftfuktighet Mått och vikt Mått Vikt Toppvåglängd Normal belysningsstyrka (100 % intensitet) Kretsdiagram, lista över komponenter och andra tekniska beskrivningar kan fås på...
 • Page 129 svEnska Som användare av apparaten bör du vidta åtgärder för att förhindra elektromagnetiska störningar eller andra typer av störningar mellan apparaten och andra apparater.
 • Page 130 For indoor use only 3 SEC.
 • Page 132 Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4 9206 AD Drachten The Netherlands Fax: +31 (0)512594316 0344 www.philips.com 4222.002.7556.3...

This manual is also suitable for:

Hf3320