Download Print this page

Philips HF3305/01 User Manual page 31

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

C
C
16
4
De trenger ikke sitte rett foran apparatet.
For lysbehandling bør avstanden mellom ansiktet og skjermen
være mellom 20 og 60 cm.
Den anbefalte varigheten av lysbehandlingen avhenger av den valgte
avstanden:
Tidsmengder og avstander for lysbehandling
xxxx
Normal belysning, for umiddelbar rombelysning eller
skrivebordsbelysning.
Dimmer
Varighet
possisjon
R
2 timer
R
1 time
T
2 timer
T
1 time
T
30 min.
De trenger ikke å ta hele lysbehandlingen under ett. Hvis det
passer Dem bedre, kan behandlingen avbrytes og De kan fortsette
senere.
2
Se mot lyset av og til.
Ikke se inn i lampene hele tiden! De kan fritt involvere Dem i aktiviteter
som lesing, skriving eller håndarbeid mens De tar lysbehandling, og se
mot lyset av og til.
3
Ta fortrinnsvis lysbehandlingen mellom kl 08.00 og kl 20.00.
4
Gjenta lysbehandlingen til De føler Dem bedre.
Generelt vil forbedringer finne sted i løpet av én uke.
Som en regel bør lysbehandlingen gjentas i minst fem etterfølgende
dager.
De kan gjenta lysbehandlingen så ofte De vil i den mørke årstiden.
Gjenta lysbehandlingen i minst fem etterfølgende dager.
5
Slå apparatet av etter bruk og trekk støpselet ut av
stikkontakten.
NORSK
Lux
Avstand
2.500
ca 40 cm
5.000
ca. 25 cm
2.500
ca. 60 cm
5.000
ca 40 cm
10.000
ca. 20 cm
31

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305