Download Print this page

Philips HF3305/01 User Manual page 32

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

NORSK
32
Rengjøring
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles før
rengjøring.
C
1
Utsiden kan rengjøres med en fuktig klut.
C
2
Pass på at det ikke renner vann inn i apparatet.
Bruk ikke pusse- eller slipemidler, eller væsker som alkohol, bensin eller
aceton.
Utskifting
Lysrør
Hvis lysrørene slutter å virke, eller de har blitt brukt over en
periode på 10,000 brukstimer (etter mange års normal bruk) må
De skiftes ut. Lysrørene må alltid skiftes ut av Philips eller et
servicesenter autorisert av Philips, da spesielle verktøy og/eller
deler kreves.
Lysrørene må alltid skiftes ut med Philips Original Bright Light
PL-L 36W lysrør.
Nettledning
Hvis nettledningen på dette apparatet blir skadet, må den alltid skiftes
ut av Philips eller et servicesenter autorisert av Philips, da spesielle
verktøy og/eller deler kreves.
Miljø
Lysrørene inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Når rørene
kastes, må De forsikre Dem om at de er atskilt fra annet
husholdningsavfall og at de blir kastet på et offentlig anvist sted.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305