Download Print this page

Philips HF3305/01 User Manual page 23

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
23
Milieu
De buislampen bevatten stoffen die het milieu kunnen verontreinigen.
º
Als u lampen vervangt, zorg er dan voor dat de lampen niet terecht
komen in het normale huisvuil, maar dat ze ingeleverd worden op een
speciaal daartoe door de overheid aangewezen plaats.
Garantie en service
Dit apparaat voldoet aan de eisen van richtlijn 93/42/EEC voor
medische apparaten.
Als u informatie nodig heeft of als u een probleem heeft, bezoek dan
onze Website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
'worldwide guarantee' vouwblad). Als er geen Customer Care Centre
in uw land is, ga dan naar uw Philips dealer of neem contact op met de
afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305