Download Print this page

Norsk - Philips HF3305/01 User Manual

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

Innledning
Apparatet kan brukes til lysbehandling og normal belysning (De kan
bruke dimmerbryteren for å stille inn ønsket lysstyrke). Lysbehandling
brukes for å motvirke tretthet, dårlig humør og mangel på energi som
mange opplever om høsten og vinteren, når dagene er mørkere og
kortere. Disse symptomene, som man tror skyldes forstyrrelse av den
"biologiske klokken", kalles ofte vinterdepresjoner.
Vinterdepresjon kjennetegnes ved flere symptomer: tretthet, mangel på
energi og større søvnbehov, uventende humørsvingninger, vansker med
å stå opp om morgenen og konsentrasjonsproblemer.Vinterdepresjon
kan også føre til vektøkning, ettersom kroppen roper på mat med mye
sukker og karbohydrater, slik som pasta og sjokolade.Vinterdepresjon
opptrer fra september til mars, dvs. den mørkeste tiden på året. Mer
enn 60 % av befolkningen rammes av ett eller flere av symptomene på
vinterdepresjon. Mange eksperter mener at vinterdepresjon kan
motvirkes ved hjelp av sterkt lys. "Sterkt lys" vil si dagslys av en bestemt
styrke. Om vinteren er lysstyrken ofte mye lavere enn om sommeren.
På en mørk vinterdag kan lysstyrken være på mellom 2.500 og 10.000
lux, mens den kan være på 100.000 lux på en sommerdag med
solskinn. Dessuten er folk mye innendørs om vinteren, hjemme og på
jobben, hvor kunstig lys ofte har en styrke på 500 lux eller mindre. I
samarbeid med forskere og spesialister innen behandling av
vinterdepresjoner har Philips utviklet dette spesielle
lysbehandlingsapparatet. Apparatet gir Dem muligheten til på en sikker
måte å få den mengden lys som trengs for å bli kvitt vinterdepresjonen.
Kliniske tester har vist at lysbehandling virker. I ca. 90 % av tilfellene
forsvinner vinterdepresjonen etter regelmessig bruk av lysbehandling.
Lysbehandling anerkjennes vanligvis som en av de mest effektive
formene for bekjempelse av vinterdepresjon på en sikker måte.
Viktig
Før apparatet kobles til strømnettet, må det kontrolleres at
spenningen som står på typeskiltet, er den samme som i Deres
hjem.
Vann og strøm er en farlig kombinasjon! Bruk derfor aldri
apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. nær dusj, baderom eller
svømmebasseng).
Trekk ut støpselet etter bruk.
Pass på at barn ikke kan leke med apparatet.
Anbefalt varighet på lysbehandling avhenger av den valgte avstand.
(Se avsnittet "Lysbehandling".) Gjenta lysbehandlingen i minst fem
etterfølgende dager, på omtrent samme tid på dagen. De kan
begynne en ny behandling på fem etterfølgende dager (eller mer)
når De vil.
Bruk apparatets lys som tilleggslys til normalt lys (sollys eller
elektrisk lys). Bruk ikke apparatet i et rom som ikke er opplyst av
en annen lyskilde.
Det anbefales ikke å stirre inn i lampene.

NORSK

29

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305