Download Print this page

Nederlands - Philips HF3305/01 User Manual

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

Inleiding
Dit apparaat is geschikt voor het nemen van een lichtbad en is tevens
te gebruiken als normale verlichting (met de dimschakelaar kunt u de
gewenste lichtintensiteit instellen). Lichtbaden kunnen de vermoeidheid,
neerslachtigheid en het gebrek aan energie tegengaan die veel mensen
in de herfst en winter ervaren wanneer de dagen donkerder en korter
zijn. Deze symptomen, die mogelijk het gevolg zijn van ontregeling van
onze biologische klok, worden vaak aangeduid als de 'winterblues'.
De winterblues worden gekenmerkt door een combinatie van
symptomen: vermoeidheid, een gebrek aan energie en de behoefte aan
meer slaap, onverwachte stemmingswisselingen, moeite hebben met
opstaan in de ochtend en concentratieproblemen. Soms kunnen de
winterblues leiden tot gewichtstoename, omdat uw lichaam behoefte
heeft aan voedsel dat rijk is aan suiker en koolhydraten, zoals pasta en
chocola. De winterblues treden op gedurende de donkere periode van
het jaar, d.w.z. tussen september en maart. Meer dan 60% van de
bevolking heeft last van één of meer symptomen van de winterblues.
Veel gezondheidsdeskundigen zijn het erover eens dat de winterblues
tegen kunnen worden gegaan door blootstelling aan helder licht. Met
helder licht wordt bedoeld daglicht met een bepaalde intensiteit.
Tijdens de winter is de lichtintensiteit veel lager dan in de zomer: op
een sombere winterdag zal de lichtintensiteit variëren tusen 2.500 en
10.000 lux, terwijl de lichtintensiteit op een heldere zomerdag kan
oplopen tot wel 100.000 lux. Bovendien brengen mensen in de winter
veel tijd binnen door, thuis of op het werk, waar kunstlicht vaak een
intensiteit heeft van slechts 500 lux en soms zelfs nog minder. Philips
heeft dit speciale lichtapparaat ontwikkeld samen met wetenschappers
en medische specialisten op het gebied van het behandelen van de
winterblues. Met dit apparaat kunt u op een veilige manier de
hoeveelheid licht opnemen die nodig is om de winterblues te laten
verdwijnen. Klinische tests hebben aangetoond dat helder licht werkt. In
ongeveer 90% van de gevallen verdwijnen de winterblues bij regelmatig
gebruik van de Bright Light. Het nemen van lichtbaden wordt algemeen
gezien als één van de veiligste en effectiefste manieren om de
winterblues tegen te gaan.
Belangrijk
Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage
aangegeven op het apparaat overeenkomt met de netspanning in
uw woning.
Houd dit apparaat uit de buurt van water! Gebruik dit apparaat
niet in vochtige ruimtes (bijv. in de badkamer of in de buurt van
een zwembad).
Haal de stekker altijd na gebruik uit het stopcontact.
Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
De duur van het lichtbad hangt af van de afstand waarop het
apparaat gebruikt wordt. Zie het hoofdstuk "Een lichtbad nemen".

NEDERLANDS

19

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305