Download Print this page

Dansk - Philips HF3305/01 User Manual

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

DANSK

44
Introduktion
Dette apparat er specielt udviklet til lysbade/lysterapi men kan også
anvendes som almindelig lyskilde (lysstyrken kan reguleres ved hjælp af
lysdæmperen). Lysbade hjælper til at modvirke træthed, dårligt humør
og mangel på energi, som plager mange mennesker om efteråret og
vinteren, hvor dagene er mørke og korte. Disse symptomer, som
menes at være forårsaget af en ændring i menneskets "biologiske, indre
ur", betegnes ofte som vintertræthed.
Vintertræthed beskrives som en kombination af symptomer:Træthed,
manglende energi, øget søvnbehov, humørsvingninger, svært ved at
komme op om morgenen og manglende koncentrationsevne.
Vintertræthed kan i nogle tilfælde også være årsag til vægtforøgelse, da
kroppen kræver mere sukker og flere kulhydrater, som bl.a. findes i
større mængder i pasta og chokolade. Vintertræthed forekommer fra
september til marts, d.v.s. i det mørke vinterhalvår. Det menes, at mere
end 60% af befolkningen oplever et eller flere symptomer på
vintertræthed. "Bright light" betyder dagslys med en vis lysintensitet.
Om vinteren er lysintensiteten ofte betydeligt lavere end om
sommeren: På en mørk vinterdag varierer lysintensiteten mellem 2.500
og 10.000 lux, medens den på en klar sommerdag kan være helt oppe
på 100.000 lux. Samtidig opholder de fleste mennesker sig indendørs i
meget længere tid om vinteren - enten hjemme eller på jobbet - hvor
det kunstige lys ofte er helt nede på en lysintensitet på 500 lux og i
nogle tilfælde endnu lavere. Philips har derfor udviklet denne specielle
lampe, som gør det muligt for Dem at tage regelmæssige lysbade og
derigennem få den mængde lys, der skal til for at modvirke/undgå
vintertræthed.
Vigtigt
Før der sluttes strøm til apparatet, kontrolleres det, at
spændingsangivelsen på apparatet svarer til den lokale
netspænding.
Hold apparatet væk fra vand! - Brug ikke apparatet i fugtige
omgivelser (f.eks. på badeværelset eller nær en swimmingpool).
Tag stikket ud af stikkontakten efter brug.
Sørg for, at børn ikke kan komme til at lege med apparatet.
Længden af et lysbad afhænger af afstanden til lampen. Se
vejledningen i afsnittet "Anvendelse af apparatet ved lydbadning".
Det anbefales at tage et lysbad mindst 5 dage i træk (f.eks. gøre det
til en fast vane det tidspunkt på dagen, hvor det passer bedst).
Man kan begynde på en ny serie lysbade (i 5 (eller flere) på
hinanden følgende dage), når som helst man føler behov for det.
Brug lyset fra dette apparat som supplement til de normale
lysforhold (sollys, elektrisk lys). Brug ikke apparatet i rum som ikke
er oplyst af andre lyskilder.
Undlad at se direkte ind i lyset i for lang tid.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305