Download Print this page

Svenska - Philips HF3305/01 User Manual

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA

34
Introduktion
Apparaten är lämplig för både ljusbad och vanlig belysning (du kan
använda ljusregleringen för att ställa in önskad ljusintensitet). Ljusbad
hjälper till att motverka trötthet, dåligt humör, brist på energi som så
många människor lider av på hösten och vintern när dagarna är mörka
och korta. De symtom som man anser orsakade genom rubbning av
vår biologiska klocka hänförs ofta till vinterdepression.
Vinterdepression karakteriseras av en kombination av symtom: trötthet,
brist på energi, behov av mer sömn, plötsliga förändringar av sinnelaget,
svårt att komma ur sängen på morgnarna och koncentrationsproblem.
Ibland kan vinterdepression också leda till ökad vikt, eftersom kroppen
kräver föda som är rik på socker och kolhydrater såsom pasta och
choklad.Vinterdepressionen inträffar från september till mars under
årets mörka period. Mer än 60 % av oss lider av ett eller flera symtom
av vinterdepression. Många hälsoexperter menar att vinterdepression
kan motverkas av inverkan från strålande ljus genom bright light. 'Bright
Light' innebär dagsljus med större intensitet. På vintern är
ljusintensiteten ofta mycket lägre än på sommaren: en grå och mulen
vinterdag kan ljusintensiteten variera mellan 2.500 och 10.000 lux
medan den kan uppgå till så mycket som 100.000 lux en strålande
sommardag. Dessutom tillbringar de flesta av oss mer tid inomhus på
vintern, antingen hemma eller på arbetet där artificiellt ljus ofta har en
intensitet så låg som 500 lux och ibland t.o.m. lägre. I samarbete med
forskare och mediska specialister inom området vinterdepression har
Philips utvecklat denna speciella ljusutrustning. Apparaten ger på ett
säkert sätt den mängd ljus du behöver för att få vinterdepressionen att
försvinna. Kliniska tester har visat att bright light fungerar. I ungefär 90 %
av alla fallen försvann vinterdepressionen efter regelbunden användning
av Bright Light. Att ta ljusbad är allmänt accepterat som ett av de
säkraste och mest effektiva sätten att motverka vinterdepression.
Viktigt
Kontrollera om den nätspänning som anges på apparaten
motsvarar nätspänningen i ditt hem innan du ansluter apparaten.
Håll apparaten borta från vatten! Använd den inte på fuktiga ställen
(t.ex. i ett badrum eller nära swimmingpolen).
Dra ut stickproppen ur vägguttaget efter varje användning.
Se till att barn inte kan leka med apparaten.
Effekten av ett ljusbad beror på avståndet mellan dig och apparaten
under ljusbadet. Se avsnittet 'Användning av apparaten till ljusbad'
för rätt avstånd och effekt. Upprepa ljusbadet minst 5 efterföljande
dagar (välj dem under en period som passar dig och ta det som en
daglig vana). Du kan starta en ny omgång ljusbad (5 eller fler
efterföljande dagar) när du vill eller känner behov av det.
Använd ljuset från den här apparaten som ett komplement till
vanligt dagsljus (solljus, elektriskt ljus) hemma.Använd inte
apparaten i ett rum som inte är upplyst av någon annan ljuskälla.
Det är inte tillrådligt att stirra rakt in i ljuskällan alltför länge.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305