Download Print this page

Philips HF3305/01 User Manual page 47

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

Det anbefales at tage lysbade mindst 5 dage i træk.
I den mørke tid på året, kan man tage lysbad så ofte, man har lyst,
men så vidt muligt bør man altid tage det i mindst 5 på hinanden
følgende dage.
5
Sluk altid for apparatet efter brug og tag stikket ud af
stikkontakten.
Rengøring af apparatet
Tag altid stikket ud af stikkontakten og lad apparatet afkøle inden
rengøring.
C
1
Apparatets yderside rengøres med en fugtig klud.
C
2
Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet.
Brug aldrig skrappe rengørings- eller skuremidler eller væsker som f.eks
sprit, benzin eller acetone.
Udskiftning
Lysrør
Når lysrørene ikke virker mere, eller efter en periode på 10.000
brændtimer (svarende til mange års normal brug) skal de udskiftes.
Lysrørene skal altid udskiftes af Philips eller autoriseret Philips
værksted, da der kræves specielt værktøj og/eller specielle dele til
udskiftningen.
Lysrørene må kun udskiftes med Philips Original Bright Light PL-L 36W
rør.
Netledningen
Hvis apparatets netledning beskadiges, må den kun udskiftes af Philips
eller autoriseret Philips værksted, da der kræves specielt værktøj
og/eller specielle dele til udskiftningen.
DANSK
47

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305