Philips HF3305/01 User Manual page 37

Bright light compact luxe
Hide thumbs

Advertisement

5
Stäng av apparaten efter användningen och dra ut stickproppen
ur vägguttaget.
Rengöring av apparaten
Dra alltid ut stickproppen efter varje användning och låt apparaten
svalna före rengöringen.
C
1
Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa.
C
2
Var noga med att inget vatten rinner in i apparaten.
Använd inte några aggressiva eller slipande medel eller vätskor som
alkohol, bensin eller aceton.
Byte
Lysrör
Om lysrören slutar fungera, eller efter en period av 10.000
drifttimmar (efter många år av normal användning) behöver
ersättas ska lysrören alltid bytas ut av Philips eller av ett
serrviceombud auktoriserat av Philips eftersom speciella verktyg
och/eller reservdelar krävs.
Lysrören ska alltid ersättas med Philips Orginal bright Light PL-L 36W
lysrör.
Nätsladd
Om nätsladden till apparaten blivit skadad måste den bytas ut av Philips
serviceombud, eftersom speciella verktyg och/eller reservdelar krävs.
Miljön
Lysrör innehåller ämnen som kan förorena miljön. När lysrör kasseras,
måste de skiljas från vanligt hushållsavfall och deponeras enligt gällande
föreskrifter.
SVENSKA
37

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3305/01

This manual is also suitable for:

Hf3305

Table of Contents