Download Print this page

Türkçe - Kenwood SD100 series Instructions Manual

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
güvenlik
l
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
gelecekteki kullanımlar için saklayın.
l
Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın .
l
Cihazın fişi takılıyken hiçbir zaman
karıştırıcıya dokunmayın.
l
Parmaklarınızı, saçlarınızı, giysilerinizi ve
mutfak aletlerini hareketli parçalardan uzak
tutun.
l
şağıdaki durumlarda her zaman fişi çekin:
l
parçaları takmadan veya çıkartmadan
önce
l
kullanımdan sonra.
l
temizlemeden önce
l
sla sıcak malzeme karıştırmayın.
l
Hiç bir zaman hasarlı cihaz kullanmayın.
Kontrol ya da tamir ettirin: bkz. 'servis'.
l
Cihazı asla suya sokmayın veya kordon ya
da fişin ıslanmasına izin vermeyin – elektrik
çarpabilir.
l
Kablonun asla sıcak yüzeylere temasına
izin vermeyin veya çocukların erişebileceği
yerlere asmayın.
l
Cihaz çalışırken asla kaba malzeme
eklemeyin.
l
Cihazı sadece verilen kap ile kullanın.
l
Cihazı çalıştırmadan önce kabın yerine
doğru oturduğundan emin olun.
l
Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım
alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood,
cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı
ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç
bir sorumluluk kabul etmez.
Türkçe
48

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series