Download Print this page

Kenwood SD100 series Instructions Manual page 42

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

tips til bruk av drinkmikseren
l
Ha alltid de flytende ingrediensene i
mikserglasset først.
l
Mos alltid frukten til en jevn puré før
du har den opp i mikserglasset.
l
Hvis du bruker siruper og
pulverblandinger skal du ha dette i
rett før du blander for å hindre at de
synker til bunnen av mikserglasset.
l
For best resultater skal alle flytende
ingredienser være så kalde som
mulig. Melkedrikker smaker bedre
hvis melken er iskald. Jo kaldere
melk, jo tykkere og mer skummende
blir drikken. Skummetmelk gir en
mer skummende drikk enn lettmelk
eller helmelk.
l
Forsøk aldri å blande frossen frukt
med drinkmikseren.
l
Drinkmikseren knuser ikke is. For
best resultater skal du bruke is som
allerede er knust.
l
Når du blander store iskremklumper
skal du bryte dem opp først
rengjøring
l
Slå alltid av strømmen og trekk ut
støpselet før rengjøring.
l
Legg aldri mikseren i vann, eller la
ledningen eller støpselet bli våte.
mikserglass
Vask, og tørk. Eller det kan vaskes i
oppvaskmaskinen.
blandeaksel
1 Ha 2 dl varmt, mildt såpevann i
mikserglasset. Sett mikserglasset på
drinkmikseren og kjør på 1 i 20 - 30
sekunder. Når det er ferdig slår du av
drinkmikseren og slår ut vannet.
2 Gjenta trinnet ovenfor med rent,
varmt vann for å skylle
blandeakselen.
3 Slå av strømmen og trekk ut
støpselet. Tørk eventuelle såperester
og vann av blandeakselen med en
fuktig klut eller svamp, og tørk.
Utsiden av drinkmikseren rengjøres
ved å tørke av med en fuktig klut
eller svamp. Tørk grundig.
service og kundetjeneste
l
Dersom ledningen er skadet, må den
av sikkerhetsmessige grunner
erstattes av KENWOOD eller en
autorisert KENWOOD-reparatør.
Hvis du trenger hjelp med:
l
å bruke apparatet eller
l
service eller reparasjoner
l
kontakter du butikken du kjøpte
apparatet i.
l
Laget i Kina.
VIKTIG INFORM SJON FOR
KORREKT
PRODUKTET I S MSV R MED
EU-DIREKTIV 2002/96/EC.
På slutten av levetiden må ikke
produktet kastes som vanlig avfall.
Det må tas med til et lokalt
kildesorteringssted eller til en forhandler
som tilbyr tjenesten. Ved å avhende
husholdningsapparater separat unngås
mulige negative konsekvenser for miljø
og helse som oppstår som en følge av
feil avhending, og gjør at de forskjellige
materialene kan gjenvinnes. Dermed
blir det betydelige besparelser på
energi og ressurser. Som en
påminnelse om behovet for å kaste
husholdningsapparater separat, er
produktet merket med en søppelkasse
med kryss over.
42
VHENDING
V

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series