Download Print this page

Polski - Kenwood SD100 series Instructions Manual

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
bezpieczeństwo
l
Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i
zachowaj je na wypadek potrzeby
skorzystania z nich przyszłości.
l
Wyjmij wszystkie materiały pakunkowe oraz
wszelkie etykiety.
l
Nie dotykać łopatki mieszającej podczas,
gdyurządzenie jest podłączone do gniazdka
sieciowego.
l
Trzymać palce, włosy, ubiór oraz przybory
kuchenne z dala od ruchomych części.
l
Wyłączyć z gniazdka:
l
przed zakładaniem lub zdejmowaniem
ruchomych części
l
po zakończeniu używania
l
przed przystąpieniem do czyszczenia
l
Nie mieszać gorących składników.
l
Nie używać urządzenia, gdy jest
uszkodzone. Sprawdzić lub naprawić: patrz
„obsługa".
l
Nie umieszczać urządzenia w wodzie ora
znie dopuścić do zamoczenia przewodów
lub wtyczki – istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym
l
Nie dopuścić, aby przewód stykał się z
gorącymi powierzchniami lub opadał w
miejscu, gdzie mógłby być uchwycony
przez dziecko.
l
Nie dodawać składników do naczynia
podczas pracy urządzenia.
l
Używać wyłącznie urządzenia z
oryginalnym naczyniem.
l
Sprawdzić, czy naczynie jest poprawnie
założone przez włączeniem urządzenia.

Polski

60

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series