Download Print this page

Kenwood SD100 series Instructions Manual page 45

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

l
Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa
loukkaantumisen.
l
Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön.
Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten
ulottuvilta.
l
Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun
kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty
väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
ennen liittämistä
verkkovirtaan
l
Varmista, että käytetty verkkojännite
vastaa laitteen kahvassa ilmoitettua.
l
V ROITUS: TÄMÄ L ITE ON
M
DOITETT V .
l
Tämä laite täyttää
sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskevan EU-direktiivin
2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin
joutuvia materiaaleja säätelevän EU-
määräyksen 1935/2004 vaatimukset.
ennen ensimmäistä
käyttökertaa
1 Pese osat: katso 'puhdistus'.
selite
säätökytkin
sekoitusastian kannatin/lukitus
sekoitusvarsi
sekoitusastian tuki
sekoitusastia
maksimitaso
minimitaso
kallistettava yläosa
juomasekoittimen käyttö
1 Varmista, että säätökytkin on off-
asennossa (O) ja kytke sitten laitteen
pistoke pistorasiaan.
2 Laita ainekset sekoitusastiaan.
l
Sekoitusastia on aina täytettävä
vähintään minimitason merkkiin asti
tai sekoitusvarsi ei yllä sekoitettaviin
aineksiin saakka. Sekoitusastiaa ei
tule täyttää yli maksimitason merkin,
koska ainekset voisivat tällöin vuotaa
sekoitusastian reunan yli sekoituksen
aikana.
3
seta sekoitusastia
juomasekoittimeen varmistaen, että
sekoitusastian yläreuna tulee
sekoitusastian
kannattimen/lukituksen taakse ja
pohja sekoitusastian tuen päälle.
l
Jos sekoitusastiaa ei aseteta oikein
sekoitusastian
kannattimeen/lukitukseen, laite ei
toimi.
l
Jotta sekoitusastian asettaminen
paikalleen tai irrottaminen olisi
helpompaa, juomasekoittimen
yläosaa voidaan kallistaa ylöspäin
Älä kuitenkaan koskaan kallista
yläpäätä sekoittamisen aikana.
4 Siirrä säätökytkin haluamallesi
nopeusasetukselle. loita
sekoittaminen nopeudella 1 ja siirry
sitten nopeudelle 2, jos tarpeen.
l
Useimpia juomia tarvitsee sekoittaa
alle kaksi minuuttia.
5 Kun juoma on sekoitettu, kytke
juomasekoitin pois päältä, irrota
sekoitusastia laitteesta ja kaada
juoma tarjoiluastiaan.
45
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series