Download Print this page

Norsk - Kenwood SD100 series Instructions Manual

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
sikkerhet
l
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
l
Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
l
Ikke berør mikseakselen mens støpselet
sitter i kontakten.
l
Hold fingre, hår, klesplagg og redskap unna
bevegelige deler.
l
Trekk alltid ut støpselet:
l
før du setter på bevegelige deler
l
etter bruk
l
før rengjøring
l
Ikke bland varme ingredienser.
l
Ikke bruk en mikser som er skadet. Få den
kontrollert eller reparert: se "service".
l
Ikke legg drinkmikseren i vann, eller la
ledningen eller støpselet bli våte – du kan få
elektrisk støt.
l
Ikke la ledningen berøre varme overflater eller
henge ned der et barn kan få tak i den.
l
Ikke ha ingredienser i mikserglasset mens
mikseren går.
l
Mikseren må kun brukes med tilhørende
mikserglass.
l
Sørg for at mikserglasset sitter skikkelig på,
før du slår på drinkmikseren.
l
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige
bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar
ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke
er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.

Norsk

40

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series