Download Print this page

Kenwood SD100 series Instructions Manual page 49

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

l
Bu fiziki, algılama ya da zihinsel yetersizliği
olan kişiler tarafından ya da yeterli
deneyimi olmayan kişiler tarafından
gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli
şekilde kullanımına ilişkin talimatları
almaları ve olası tehlikeleri anlamaları
şartıyla kullanılabilir.
l
Cihazın hatalı kullanımı yaralanmaya
neden olabilir.
l
Bu cihaz çocuklar tarafından
kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu
çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
fişe takmadan önce
l
Elektrik kaynağınızın güç tutamağı
üzerinde gösterilen ile aynı
olduğundan emin olun.
l
UY RI: BU CİH Z
TOPR KL NM LIDIR.
l
Bu cihaz Elektro Manyetik
Uyumluluk ile ilgili T direktifi
2004/108/ T ve gıda ile temas
eden malzemeler hakkındaki T
yönetmeliği no. 1935/2004 -
27/10/2004 ile uyumludur.
ilk kullanımdan önce
1 Parçaları yıkayın: bkz. 'temizleme'.
p rç l r
kontrol anahtarı
kap desteği/kilit
karıştırıcı mil
kap dayanağı
kap
maksimum seviye
minimum seviye
eğilir kafa
içecek hazırlayıcınızı
kullanma
1 Kontrol anahtarının (O) kapalı
olduğundan emin olun ve fişi prize
takın.
2 Malzemeleri kaba yerleştirin.
l
Kap her zaman en az minimum
işaretine kadar doldurulmalıdır aksi
takdirde sıvı karıştırıcı mil
seviyesine ulaşmaz. Maksimum
seviye işaretinin üzerinde
doldurmayın, aksi takdirde
karıştırma sırasında taşabilir.
3 Kabı içecek hazırlayıcının üzerine
yerleştirin, kabın üst ucunun kap
destek/kilit kısmının arkasında
aolmasına ve alt ucunun kap
desteğinde olmasına dikkat edin.
l
Kabın kap destek/kilit konumuna
düzgün yerleştirilmemesi cihazın
çalışmasını önler.
l
Kabın takılması veya çıkartılması
sırasında yardımcı olması için
içecek hazırlayıcının kafası yukarı
doğru eğilebilir
çalışma sırasında eğmeyiniz.
4 Kontrol anahtarını istenen hıza
getirin. Hızı 1'e getirerek
karıştırmaya başlayın, gerekirse
hızı 2'ye arttırın.
l
İçeceklerin çoğu 2 dakikadan kısa
sürede hazır olur.
5 Karıştırma tamamlandığında, içecek
hazırlayıcıyı kapatın, kabı çıkartın
ve içeceğinizi boşaltın.
49
. Kafayı asla

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series