Download Print this page

Kenwood SD100 series Instructions Manual page 57

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

l
A készüléket üzemeltethetik olyanok is,
akik mozgásukban, érzékelésükben vagy
mentálisan korlátozottak, illetve nincs kellő
hozzáértésük vagy tapasztalatuk,
amennyiben a készüléket felügyelet mellett
használják, vagy annak biztonságos
használatára vonatkozóan utasításokkal
látták el őket, és tisztában vannak a
kapcsolódó veszélyekkel.
l
A készülék nem megfelelő használata
sérülést okozhat.
l
Ezt a készüléket nem használhatják
gyermekek. Ügyelni kell arra, hogy a
készülékhez és zsinórjához gyermekek ne
férjenek hozzá.
l
A készüléket csak a rendeltetésének
megfelelő háztartási célra használja A
Kenwood nem vállal felelősséget, ha a
készüléket nem rendeltetésszerűen
használták, illetve ha ezeket az
utasításokat nem tartják be.
mielőtt bedugná a konnektorba
l
Győződjön meg róla, hogy a
hálózati áramforrás megegyezik a
készülék tápegységén feltüntetettel.
l
FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET
FÖLDELNI KELL
l
A készülék megfelel az
elektromágneses
összeférhetőségről szóló
2004/108/EK irányelv, valamint az
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagokról
szóló 1935/2004/EK rendelet (2004.
október 27.) követelményeinek.
mielőtt először használja
1 Mossa el az alkatrészeket: lásd a
"tisztítás" c. részt.
a készülék részei
vezérlő kapcsoló
keverőedény rögzítője
keverőtengely
keverőedény tartója
keverőedény
maximális töltöttségi szint
minimális töltöttségi szint
billenő fej
a turmixgép használata
1 Győződjön meg róla, hogy a
kapcsoló „ki" (0) helyzetben áll, és
dugja be a készüléket a
konnektorba.
2 Helyezze az összetevőket a
keverőedénybe.
57

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series