Kenwood SD100 series Instructions Manual page 7

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

l
Misbruik van uw apparaat kan tot letsel
leiden.
l
Dit apparaat mag niet door kinderen worden
gebruikt. Houd het apparaat en het snoer
buiten het bereik van kinderen.
l
Gebruik het apparaat alleen voor het
huishoudelijke gebruik waarvoor het is
bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk
worden gesteld in het geval dat het apparaat
niet correct is gebruikt, of waar deze
instructies niet worden opgevolgd.
voor u de stekker in het
stopcontact steekt
l
Zorg dat de elektriciteitsvoorziening
dezelfde spanning heeft als op het
handvat wordt aangegeven.
l
W
RSCHUWING: DIT
PP R
T MOET GE
ZIJN.
l
Dit apparaat voldoet aan de EC-
richtlijn 2004/108/EC betreffende de
elektromagnetische compatibiliteit en
EC-bepaling 1935/2004 van
27/10/2004 betreffende materialen
die bestemd zijn voor contact met
voedsel.
voor het eerste gebruik
1 Was de onderdelen: zie Reiniging.
legenda
regelschakelaar
steunpunt voor
beker/vergrendeling
mengstaaf
bekerhouder
beker
maximumniveau
minimumniveau
kantelkop
het gebruik van uw
drankmixer
1 Zorg dat de regelschakelaar op uit
(O) staat; steek de stekker in het
stopcontact.
RD
2 Plaats de ingrediënten in de beker.
l
De beker moet altijd ten minste tot
aan het minimumniveau gevuld
worden, omdat de vloeistof anders
niet tot aan de mengstaaf komt. Vul
de beker niet hoger dan het
maximumniveau, omdat de beker
dan tijdens het mengen kan
overstromen.
3 Plaats de beker op de drankmixer,
waarbij u ervoor zorgt dat de
bovenrand van de beker zich achter
het steunpunt / de vergrendeling
bevindt en de onderrand op de
bekerhouder rust.
l
steunpunt / de vergrendeling past,
werkt het apparaat niet.
l
De kop van de drankmixer kan naar
boven kantelen
gemakkelijker correct geplaatst en
verwijderd kan worden. De kop nooit
kantelen terwijl u aan het mixen
bent.
4 Zet de regelschakelaar op de
gewenste snelheid. Begin te mixen
op snelheid 1 en schakel zo nodig
naar snelheid 2.
l
De meeste dranken kunnen in
minder dan 2 minuten gemixt
worden.
7
ls de beker niet goed op het
, zodat de beker

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series